Voor je de weg op gaat: Ken je het toegestane alcoholgehalte in België?

Avant de prendre la route
We zullen het nooit genoeg zeggen, je mag niet rijden nadat je gedronken hebt. Als het risico op een ongeluk en het in gevaar brengen van je eigen leven en dat van anderen je niet overtuigt, zorgt de wet ervoor dat er sancties zijn die je zouden moeten afschrikken.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Wat is het maximaal toegestane alcoholgehalte in België?

Alcohol achter het stuur wordt een overtreding vanaf 0,5 gram alcohol per liter bloed. Dit niveau kan bereikt worden na een pint bier van 5° of 2 glazen wijn.

Voor de professionele chauffeurs in het kader van hun werk mag deze drempel 0,2 gram per liter bloed niet overschrijden: na een glas aan de bar is het al te veel!

Om te weten of je deze drempel overschrijdt of niet, zal de politieagent die je stopt een test uitvoeren om dit niveau te meten. 

Goed om te weten: De politieagent kan vaststellen dat de bestuurder in staat van dronkenschap verkeert (als hij wankelt, soezig is, moeite heeft met spreken, etc.). In dat geval kan hij een overtreding vaststellen, zelfs als de test negatief is!

Hoe wordt het alcoholgehalte bepaald?

Meestal voert de politie een eeste test uit met behulp van een machine waarin de bestuurder blaast. Deze machine zal aangeven of de bestuurder onder de drempel is, er iets boven, of er ruim boven.

Voordat je in dit apparaat blaast, heb je het recht om een vertraging van 15 minuten te vragen.

Als de test negatief is, kan de bestuurder normaal gesproken weer de weg op. 

Als de test positief is, zal de politie een tweede test uitvoeren om het alcoholgehalte in de uitgeademde lucht nauwkeuriger te meten. Deze meting zal de straf en boete van de bestuurder berekenen.

Goed om te weten: Als je test positief is, zal de politie een proces-verbaal (PV) opstellen. Om dit PV geldig te maken, moet de politieagent je uitleggen dat je recht hebt op een tweede of zelfs een derde analyse. Het laagste resultaat van deze drie analyses zal worden gebruikt.

Je kunt ook een tegenexpertise laten uitvoeren door middel van een bloedtest. Als deze tegenexpertise aangeeft dat je niet positief was, dan worden de kosten vergoed.

Welke sancties bij overschrijding van het maximaal toegestane alcoholgehalte?

Si vous êtes contrôlé positif à l’alcool au volant, la sévérité de la sanction dépendra de votre taux d’alcool.

  • Tussen 0,5 en 0,8g alcohol per liter bloed, bedraagt de boete 179€ plus een rijverbod van 3 uur
  • Tussen 0,8g en 1g/l bedraagt de boete 420€ plus een rijverbod van 6 uur 420€ ajoutée à une interdiction de conduire de 6h
  • Tussen 1g en 1,1g/l stijgt de boete tot 578€ plus een rijverbod van 6 uur
  • Vanaf 1,1g/l wordt het proces-verbaal doorgestuurd naar het Parket plus een rijverbod van 6 uur, en boven 1,5g/l wordt het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen.

Als de bestuurder een ongeluk heeft veroorzaakt, als zijn alcoholgehalte hoger is dan 1,5g/l, als hij dronken was, of als hij heeft geweigerd een alcoholtest te ondergaan, zal hij voor de politierechtbank worden gedaagd.

In dat geval zijn de sancties zwaarder en kunnen oplopen tot 16.000€, met een intrekking van het rijbewijs van minstens 8 dagen en kan oplopen tot 5 jaar.

De rechter kan echter besluiten om pedagogisch te zijn, door de boete te vervangen door een werkstraf, door het opnemen in een ontwenningsprogramma gedurende een proeftijd, of door het integreren van een alcoholslot dat het starten van het voertuig verhindert als het alcohol detecteert in de adem van de bestuurder.

De rechter kan ook besluiten dat de bestuurder ongeschikt is om te rijden als hij van mening is dat hij overmatig alcohol gebruikt. In dat geval moet hij een minimum van 6 maanden wachten voordat hij zijn rijbewijs terugkrijgt, en moet hij gedurende deze periode een onthouding van alcohol aantonen, bijvoorbeeld door middel van bloedtesten.

Vooraleer het tot deze sancties komt, blijft de beste oplossing om niet achter het stuur te kruipen na het drinken. Blijf slapen bij de vrienden waar je hebt gedronken, neem een taxi of het openbaar vervoer om naar huis te gaan, hoe je het ook doet, achter het stuur kruipen na het drinken is nooit de juiste oplossing.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?