Algemene voorwaarden: Vermijd onaangename verrassingen

Wist je dat de algemene voorwaarden de sleutelaspecten van je contracten in België beheersen? Ze bepalen de rechten en plichten van de partijen, en het is cruciaal om ze te begrijpen om onaangename verrassingen te voorkomen.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Algemene voorwaarden: wat zijn dat?

Algemene voorwaarden zijn de termen en overeenkomsten die de basis vormen van een contract. In België kan de acceptatie van deze voorwaarden uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn. Een stilte, onder bepaalde omstandigheden, kan worden geïnterpreteerd als acceptatie, vooral als het contract wordt uitgevoerd of als de algemene voorwaarden zichtbaar zijn, bijvoorbeeld op de achterkant van een aanbieding of factuur.

Bijzonderheden tussen bedrijven

In B2B-relaties (tussen bedrijven) is het gebruikelijk dat de algemene voorwaarden voor het eerst worden vermeld op de achterkant van een factuur. Echter, om ambiguïteiten te voorkomen, is het beter om een uitdrukkelijke overeenkomst over deze voorwaarden te verkrijgen. Bijvoorbeeld, een vermelding op een bestelbon waarin de klant erkent kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze voorwaarden kan een effectieve methode zijn.

Algemene voorwaarden en online verkoop

E-commerce vereist speciale aandacht voor algemene voorwaarden. De "clickwrap agreement", waarbij de voorwaarden volledig worden weergegeven en expliciet door de klant moeten worden geaccepteerd, biedt meer zekerheid. Een andere methode is de "browsewrap agreement", waarbij een hyperlink naar de voorwaarden leidt. Deze methode kan echter problematisch zijn afhankelijk van de locatie van de link, en het wordt aanbevolen om naast de link een vakje voor het accepteren van de voorwaarden toe te voegen. Het is ook belangrijk om de klant in staat te stellen de geaccepteerde voorwaarden op te slaan of af te drukken.

Let op voor onredelijke clausules

Het Belgisch Wetboek van Economisch Recht verbiedt onredelijke clausules in contracten met consumenten. Elke clausule moet afzonderlijk worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat deze in overeenstemming is.

Belang van transparantie

Het is cruciaal om een clausule op te nemen die het bedrijf en zijn activiteiten presenteert, evenals definities van de essentiële termen die worden gebruikt in de algemene voorwaarden. Dit bevordert transparantie en helpt interpretatieproblemen te voorkomen door duidelijk aan te geven wie de contractpartij is en de producten of diensten nauwkeurig te definiëren.

Betalingsvoorwaarden

Voor de betalingsvoorwaarden wordt aanbevolen om een vertragingsrente op te nemen, gewoonlijk geaccepteerd door de rechterlijke macht tot 12%, en een boeteclausule in geval van betalingsachterstand, vaak vastgesteld rond 15%. Het is belangrijk op te merken dat deze clausules wederkerig moeten zijn in contracten met consumenten.

Clausule van eigendomsvoorbehoud

Deze clausule bepaalt dat de producten eigendom blijven van de verkoper tot volledige betaling. Hiermee kan de verkoper de producten terugvorderen bij niet-betaling.

Beperking van aansprakelijkheid

Beperkende of vrijstellende aansprakelijkheidsclausules proberen de aansprakelijkheid van de verkoper te verminderen of op te heffen in geval van niet-nakoming van zijn verplichtingen. Ze mogen echter het contract niet van zijn essentie ontdoen, anders kunnen ze ongeldig worden verklaard.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?