De alimentatie in België: 4 dingen om te weten

pension alimentaire en Belgique
Tijdens de echtscheidingsprocedure, of zelfs nadat de scheiding is uitgesproken, kunnen jij of je ex-partner aanspraak maken op de betaling van alimentatie. Wat is het? Wat houdt het in? We leggen je alles uit.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Wat is de alimentatie?

Het gaat om het bedrag dat door een van de ex-echtgenoten aan de ander wordt betaald, zodat deze in zijn behoeften kan voorzien.

Te vaak verwart men de alimentatie met de onderhoudsbijdrage, die betrekking heeft op de verzorging, huisvesting en opleiding van de kinderen die je samen hebt.

Wie kan het wel of niet opeisen?

Om recht te hebben op alimentatie, moet je in een behoeftige toestand zijn, of op zijn minst aantonen dat je economische situatie (je inkomsten) lager is dan die van je ex-partner. 

Echter, in sommige gevallen kan een ex-echtgenoot geen alimentatie eisen, met name als je schuldig bent bevonden aan huiselijk geweld, als je een ernstige fout hebt begaan die het voortzetten van het samenleven onmogelijk heeft gemaakt (bijvoorbeeld ontrouw of enig ander feit dat een oorzakelijk verband heeft met de scheiding), of als je je economische situatie hebt veroorzaakt door je spaargeld te verspillen of jobaanbiedingen te weigeren.

Bijvoorbeeld, in een concreet geval zoals dat van Amber Heard en Johnny Depp, werd zij schuldig bevonden aan huiselijk geweld tegen de vertolker van de bekendste piraat. Ze zal dus geen alimentatie kunnen eisen.

Welk bedrag kan men krijgen?

Het bedrag van de alimentatie zal door de rechtbank worden vastgesteld en moet voldoende zijn om aan de behoeften van degene die het aanvraagt te voldoen.

Dit bedrag mag niet meer dan een derde van het inkomen van degene die het betaalt overschrijden.

Er zijn echter factoren die dit bedrag kunnen doen variëren, zoals: 

  • De vaststelling van een afnemend bedrag door de rechter, om de partner die afhankelijk is van de alimentatie aan te moedigen een andere inkomstenbron te vinden;
  • De indexering van het bedrag zodat het zich aanpast aan de kosten van levensonderhoud;
  • En ten slotte, de herziening of zelfs afschaffing van het bedrag, als de situatie van de ex-partner die van de alimentatie profiteert zou veranderen.

Hoe lang kan men er recht op hebben?

In principe mag de periode waarin de alimentatie verschuldigd is de duur van het huwelijk niet overschrijden. Volgens dit principe, als je twaalf jaar getrouwd bent geweest, kun je slechts twaalf jaar lang alimentatie ontvangen.

Er zijn echter uitzonderingen. 

Inderdaad, deze termijn kan worden verkort als de rechter van mening is dat degene die de aanvraag doet financieel rond kan komen, als hij/zij hertrouwt of wettelijk samenwoont voordat de periode afloopt.

De termijn kan ook worden verlengd als de aanvrager nog steeds in een behoeftige situatie verkeert na afloop van de periode.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?