Tout savoir sur les impôts en Belgique

Wist je dat België een van de meest belaste landen in Europa is? Dat is de prijs die je betaalt voor kwaliteitsvolle openbare diensten, maar dat gaat soms ten koste van de burgers. Laten we samen ontdekken welke belastingen er in België bestaan.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

De belasting: wat is dat?

Belasting is het geheel van financiële bijdragen die door burgers en bedrijven aan de overheid worden betaald. 

Het gaat om een verplichte heffing die wordt gedaan zonder tegenprestatie en die dient om openbare diensten te financieren. 

Bijvoorbeeld: Elk jaar moeten Belgische burgers hun belastingaangifte invullen. En deze belastingen zullen worden gebruikt om openbare diensten te financieren, zoals gezondheidszorginstellingen, openbare infrastructuur, ... 

Er zijn verschillende soorten belastingen, zoals BTW, inkomstenbelasting, verkeersbelasting, belastingen op schenkingen en erfenissen, ... 

De fiscale wetgeving reguleert deze belastingen strikt om het principe van fiscale gelijkheid te garanderen, zoals voorgeschreven door artikel 172 van de Belgische Grondwet.

Het is een complex en voortdurend veranderend onderwerp. Daarom is het belangrijk om het goed te begrijpen. 

Wat zijn de belangrijkste belastingen in België? 

Er is een lange lijst van belastingen in België. 

Ten eerste is er de personenbelasting. 

Il s’agit d’un impôt sur les revenus que tout citoyen belge est tenu de verser à l’Etat. En effet, à partir du moment où vous avez votre résidence ou votre siège social en Belgique, vous devez le payer.

Bijvoorbeeld: Marie is dierenarts. Ze is een Belgische burger en ontvangt inkomsten. Ze moet dus personenbelasting betalen.

Er is een tweede inkomstenbelasting die betrekking heeft op bedrijven. 

Deze wordt betaald door entiteiten die door de wet als rechtspersonen worden beschouwd, die een winstgevende activiteit uitoefenen en waarvan het hoofdkantoor of de hoofdvestiging zich in België bevindt. Bovendien mogen ze niet onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting.

Tip: De vennootschapsbelasting is van toepassing op verenigingen, stichtingen, openbare instellingen en bepaalde religieuze instellingen. Het geldt dus voor entiteiten die geen winstoogmerk nastreven.

Vervolgens is er de BTW (belasting over de toegevoegde waarde).

Dit is een consumptiebelasting die wordt geheven op de verkoop van de meeste goederen en diensten die in België worden verkocht. 

Bijvoorbeeld: Olivier koopt een pot yoghurt in de supermarkt. Hij heeft een percentage van de BTW op deze aankoop betaald.

Er is ook de verkeersbelasting die een groot deel van de Belgische bevolking treft. 

Dit is een verplichte belasting die je elk jaar moet betalen om met je voertuig op de openbare weg te mogen rijden. Het bedrag varieert afhankelijk van het type voertuig, de regio en de brandstof die je gebruikt. 

Bijvoorbeeld: Clémentine heeft een auto. Elk jaar moet ze de verkeersbelasting betalen.

Ten slotte zijn er de schenkings- en successierechten. 

Wanneer iemand goederen ontvangt via een schenking of erfenis, betaalt hij belasting. Het bedrag varieert afhankelijk van de waarde van de goederen, de regio en de mate van verwantschap tussen de ontvanger en de schenker of de overledene.

Bijvoorbeeld: Margot's vader overlijdt. In zijn testament had hij geëist dat zij zijn huis zou erven. Ze zal successierechten moeten betalen op dit onroerend goed.

Je hebt het begrepen, België is een van de landen waar het meest wordt belast. De lijst die we hebben gegeven is niet volledig en er zijn nog veel meer belastingen. Maar zijn er tips om minder belasting te betalen?

Hoe verbeter je je fiscale situatie in België? 

Hier zijn enkele tips die je misschien kunnen helpen om je belastingdruk te verminderen. 

Ten eerste moet je weten dat het mogelijk is om bepaalde fiscale lasten te verminderen. 

Inderdaad, je kunt profiteren van bepaalde fiscale voordelen als je een donatie doet, als je de voogdij hebt over je kinderen, als je alimentatie betaalt, als je een pensioenspaarplan hebt, ... pensioen, ...

Bijvoorbeeld: Gérald heeft 2 kinderen onder zijn hoede. Hij kan de kosten van de opvang van zijn kinderen aftrekken van zijn belastingen.

Vervolgens is het essentieel om de door de wet opgelegde termijnen en procedures te respecteren om sancties te voorkomen. 

Bijvoorbeeld: Als je je belastingen te laat betaalt, riskeer je een boete.

Het is ook belangrijk om je boekhouding up-to-date te houden. Aarzel niet om je facturen of andere administratieve documenten te bewaren. Zo zal het gemakkelijker zijn om je belastingaangifte voor te bereiden en te bewijzen dat je recht hebt op deze of gene fiscale aftrek.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?