Arbeidsongevallen: 3 dingen die je moet weten

Accident du travail
Denk je dat je slachtoffer bent geworden van een arbeidsongeval? Dan heb je mogelijk recht op vergoedingen. Hier is alles wat je moet weten over arbeidsongevallen.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

De voorwaarden voor een arbeidsongeval

Om een incident te laten kwalificeren als een arbeidsongeval, moeten verschillende voorwaarden worden nageleefd. Het moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

  • Het moet een plotselinge en identificeerbare gebeurtenis zijn.
  • Er moeten één of meerdere externe oorzaken zijn.
  • Er moet een letsel zijn dat medische kosten met zich meebrengt.
  • Er moet een causaal verband zijn tussen het ongeval en het letsel.
  • Het moet plaatsvinden tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
  • Het moet plaatsvinden als gevolg van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Als het ongeval plaatsvindt tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld op je werkplek, is het niet nodig om te bewijzen dat het plaatsvond als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst (tenzij het tegendeel wordt bewezen).

Evenzo wordt het verband tussen het ongeval en het letsel verondersteld, zolang je kunt aantonen dat het ongeval heeft plaatsgevonden en dat je letsel hebt opgelopen.

Goed om te weten: Als het ongeval plaatsvindt op de route die je normaal gesproken neemt om naar het werk te gaan, wordt het ook beschouwd als een arbeidsongeval.

Als het incident aan deze voorwaarden voldoet, kan het worden beschouwd als een arbeidsongeval.

Verplichtingen voor de werkgever

Er rust een zekere vorm van verantwoordelijkheid op de werkgever. Hij heeft met name verplichtingen met betrekking tot arbeidsongevallen.

Hij is verplicht om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om ongevallen te beheren en te onderzoeken, en om herhaling ervan te voorkomen.

Bij een ongeval dat leidt tot ten minste 4 dagen ongeschiktheid, moet hij ook in staat zijn om een arbeidsongevallenfiche op te stellen.

Evenzo is hij verplicht om een "wettelijke verzekering af te sluiten", die tot doel heeft om werknemers te verzekeren tegen arbeidsongevallen.

Vergoedingen bij arbeidsongevallen

Na een arbeidsongeval heeft de werknemer recht op vergoedingen en terugbetalingen. Deze vergoedingen zullen variëren afhankelijk van de gevolgen van het ongeval.

  • Indien het ongeval leidt tot een tijdelijke arbeidsongeschiktheid (ITT) of permanente arbeidsongeschiktheid (IPT), heeft de werknemer recht op vergoedingen om verlies van loon te compenseren en mogelijk ook om de moeilijkheid om nadien ander werk te vinden te verlichten. Deze vergoedingen kunnen oplopen tot 90% van het salaris vóór het ongeval.
  • Alle kosten die voortvloeien uit dit ongeval zullen worden vergoed. Hierbij gaat het om kosten voor huishoudelijke hulp van derden, medische, chirurgische, farmaceutische, ziekenhuis- en prothese-uitgaven.
  • Evenzo heeft de werknemer die slachtoffer is van een arbeidsongeval recht op tussenkomst in reis- en bezoekkosten.
  • Als de werknemer overlijdt als gevolg van het arbeidsongeval, hebben zijn naasten recht op een vergoeding voor alle begrafeniskosten.

De bedragen die worden uitgekeerd, variëren afhankelijk van elk ongeval en de gevolgen ervan.

Goed om te weten: Morele schade, dat wil zeggen schade die niet fysiek is, kan onder bepaalde voorwaarden worden erkend. Het is met name nodig dat het ongeval veroorzaakt is door een derde partij en dat hun verantwoordelijkheid voor de rechtbank wordt bewezen.

Om deze vergoedingen te verkrijgen, moet de werknemer een aanvraag indienen bij de verzekeringsmaatschappij van zijn werkgever. Zodra het bewijs is geleverd (bijvoorbeeld medische certificaten), zal de verzekeringsmaatschappij de vergoedingen aan de werknemer uitbetalen.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?