Waarom een beroep doen op een advocaat in arbeidsrecht?

avocat droit du travail
Het is nooit gemakkelijk om een conflict op te lossen wanneer het gaat om arbeidsrelaties. Bovendien is arbeidsrecht een zeer technisch vakgebied waarvan de subtiliteiten vaak onbekend zijn. De advocaat in arbeidsrecht is een juridische professional die gespecialiseerd is in geschillen met betrekking tot arbeidsovereenkomsten: ontslag, ontslagname, wederzijdse beëindiging, verlof... Hier is een kort overzicht van de gebieden waarin een arbeidsrechtadvocaat u kan helpen.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

De arbeidsrechtadvocaat bij ontslag

De arbeidsrechtadvocaat kan bijvoorbeeld een werkgever bijstaan die een van zijn werknemers wil ontslaan, maar niet precies weet hoe hij dit moet aanpakken. Het kan ook gaan om een werkgever die twijfels heeft over de te volgen termijnen of de documenten die aan de werknemer moeten worden verstrekt. Zelfs de kleinste procedurele fout kan nadelig zijn voor de werkgever. De arbeidsrechtadvocaat, die precies op de hoogte is van de te volgen procedure om het ontslag geldig te maken, zal zijn cliënt op de best mogelijke manier begeleiden en adviseren in dit proces.

Natuurlijk verdedigt de arbeidsrechtadvocaat niet alleen werkgevers in het kader van een ontslag. Inderdaad, elke werknemer kan hulp zoeken bij een advocaat wanneer hij problemen ondervindt met zijn arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld, een persoon die wordt ontslagen om ernstige redenen en de beschuldigingen betwist, zou veel baat hebben bij de bijstand van een juridisch professional. Deze laatste zal alle mogelijke oplossingen presenteren om een zaak te winnen.

De arbeidsrechtadvocaat bij ontslagname 

Wanneer een werknemer ontslag neemt, moet hij ook een procedure volgen, anders kunnen sommige gevolgen nadelig voor hem zijn. Zowel werkgevers als werknemers kunnen zich laten begeleiden bij ontslagname om een beter begrip te krijgen van al hun rechten met betrekking tot deze stap. 

De arbeidsrechtadvocaat voor andere gebieden 

Over het algemeen behandelt de arbeidsrechtadvocaat kwesties met betrekking tot sociale rechten. Men kan een beroep op hem doen wanneer men moeilijkheden ondervindt met professionele overeenkomsten tussen werknemer en werkgever. Zo kan hij helpen bij het opstellen van een contract, maar ook werkgevers of werknemers adviseren over de uitvoering van het contract.

Daarom kan de arbeidsrechtadvocaat ook van nut zijn bij een geschil met betrekking tot een onderlinge overeenkomstige beëindiging.

Ook bevoegd op het gebied van bescherming van vakbondsrechten, begeleidt de advocaat werknemers en werkgevers in dit domein.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?