Balie van Brussel, "The place to be" voor Brusselse advocaten

Saviez-vous qu’en Belgique il existe 10 barreaux francophones ? Effectivement, il y a de quoi en perdre la tête. Mais ne vous inquiétez pas, dans cet article nous vous expliquons l’essentiel à connaître sur le barreau de Bruxelles.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

De Balie van Brussel: wat is het?

In het algemeen is een balie de beroepsorde die de advocaten van een gerechtelijk arrondissement groepeert. 

In tegenstelling tot de andere Belgische balies die uit één orde bestaan, bestaat die van Brussel uit twee orden: de Franse Orde van Advocaten van de Balie van Brussel en de Nederlandse Orde van Advocaten the Brussel. 

Zoals je dus begrijpt, omdat onze hoofdstad tweetalig is, bestaat de Balie van Brussel uit een Franstalige orde en een Nederlandstalige orde.

N.B: Een advocaat is niet beperkt tot zijn gerechtelijk arrondissement. In feite kan een Brusselse advocaat er heel goed voor kiezen om in Luik te pleiten, zelfs als hij is ingeschreven op de lijst van de Orde van Advocaten van Brussel.

Hoe is de Balie van Brussel samengesteld?

Natuurlijk bestaat het uit de advocaten die zijn ingeschreven op de lijst van de Orde van Advocaten van de Balie van Brussel.

Je kunt er ook stagiaire-advocaten vinden, of zelfs advocaten die zijn ingeschreven aan de balie van een ander lidstaat van de Europese Unie maar hebben besloten om hun beroep in België uit te oefenen. 

Aan de top van de hiërarchie van de Balie van Brussel vinden we de stafhouder die de Orde leidt en vertegenwoordigt. Bovendien is het zijn taak om incidenten op te lossen, klachten tegen advocaten te onderzoeken, de algemene vergadering van de Brusselse advocaten bijeen te roepen, ... 

Daarnaast bestaat er ook de Orde van de Raad die verschillende functies heeft, zoals het opstellen van deontologische regels, het inschrijven van Brusselse advocaten op de lijst, ... Met andere woorden, het ondersteunt de stafhouder.

Wat zijn de bevoegdheden van de Balie van Brussel?

De Balie van Brussel zorgt voor de verdediging van de belangen van het advocatenberoep en de naleving van de zeer strikte regels die dit beroep omringen. 

Bijvoorbeeld: Elke advocaat moet de regels van deontologie respecteren. Het Brussels Balie kan sancties opleggen aan een advocaat die zich in een belangenconflict bevindt omdat hij een nauwe relatie heeft met de persoon die hij vertegenwoordigt.

Bovendien vertegenwoordigt de balie advocaten voor de autoriteiten en verdedigt hun belangen. 

Bijvoorbeeld: De balie bemiddelt bij geschillen tussen een advocaat en een gerechtelijke instantie.  

Ten slotte heeft de Brusselse balie als missie om toegang tot justitie te bevorderen en de rechten van de burgers te beschermen. 

Bijvoorbeeld: er zijn juridische hulpkantoren die mensen met weinig middelen de mogelijkheid bieden om tegen een betaalbare prijs toegang te krijgen tot een advocaat (een beetje zoals Welexit, uiteindelijk 🙂).

Hoe word je advocaat aan de Balie van Brussel?

Om advocaat te worden in Brussel, moet je eerst een masterdiploma in de rechten behalen.

Daarna moet je vanzelfsprekend deel uitmaken van de Brusselse balie. Anders mag je geen cliënten vertegenwoordigen voor de rechtbanken. 

Na deze stappen word je beschouwd als een stagiaire-advocaat en moet je een stage van 3 jaar volgen om ingeschreven te worden bij het tableau van een van de orden die de Brusselse balie vormen.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?