De Belgische strafwetboek: 4 dingen die je absoluut moet weten

Heb je je ooit afgevraagd wat er zou gebeuren als je de Belgische strafwetboek zou overtreden? Weet je wat de risico's en mogelijke gevolgen zijn? Ga je naar de gevangenis of krijg je gewoon een boete? In dit artikel leggen we in een paar woorden uit wat strafrecht inhoudt.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Het strafwetboek: wat is dat? 

Het Belgische strafwetboek is een geheel van regels die de strafrechtelijke overtredingen en de daaraan verbonden straffen vermelden. Het codificeert een groot deel van ons strafrecht.

Het is dus belangrijk om het strafrecht te onderscheiden van de andere takken van ons belgisch rechtssysteem.

Het strafrecht reguleert de strafbare feiten, dat wil zeggen handelingen die worden beschouwd als overtredingen van de strafwetten. 

Bijvoorbeeld: Strafbare feiten kunnen handelingen omvatten zoals diefstal, moord, fraude, intimidatie, ...

Het strafrecht heeft als doel de samenleving als geheel te beschermen, terwijl de andere rechtsgebieden, zoals het burgerlijk recht bijvoorbeeld, voornamelijk gericht zijn op het reguleren van relaties tussen individuen.

Kortom, strafbare feiten zijn in strijd met het het algemeen belang en leiden tot het opleggen van straffen die kunnen variëren afhankelijk van de ernst van de overtreding.

De ernst van de overtreding: overtreding, misdrijf, misdaad? 

Om een feit strafbaar te maken, moet het uitdrukkelijk als zodanig in de wet zijn voorzien en het Belgische strafwetboek voorziet in 3 types strafbare feiten, afhankelijk van hun respectieve ernst. 

Ten eerste is er de "overtreding", die de "lichtste" inbreuk is. 

Deze overtreding wordt gekenmerkt door een gevangenisstraf van maximaal 7 dagen en een boete van niet meer dan 25 euro. De politierechtbank is bevoegd voor dit soort handelingen. 

Bijvoorbeeld: De politierechtbank zal bevoegd zijn om een verkeersovertreding, nachtlawaai... te beoordelen.

Vervolgens is er het "misdrijf", dat kan worden bestraft met gevangenisstraffen die variëren van 8 dagen tot 5 jaar en boetes van meer dan 25 euro. In dit geval is de bevoegde rechtbank de correctionele rechtbank.

Bijvoorbeeld: De correctionele rechtbank zal een oordeel vellen in zaken die betrekking hebben op diefstal, mishandeling, eerroof...

De laatste overtreding is "de ernstigste" en dat is de "misdaad". Naast een boete van meer dan 25 euro, is de straf die van toepassing is bij een misdrijf een vrijheidsberoving van minimaal 5 jaar. 

De bevoegde rechtbank kan het hof van assisen zijn voor de ernstigste misdrijven. 

Niettemin worden misdaden in het algemeen gecorrectionaliseerd, in die zin dat de ernst van de overtreding wordt verminderd. In dat geval zal de correctionele rechtbank de zaak beoordelen.

Bijvoorbeeld: Een misdaad kan bestaan uit verkrachting, moord, marteling...

Welke soorten sancties zijn er bij overtredingen van het Belgische strafwetboek? 

Zoals eerder vermeld, hangt de sanctie af van de ernst van de overtreding.

Wat de 3 soorten overtredingen onderscheidt, zijn de bedragen van de boetes en de duur van de gevangenisstraf.  

Dit betekent echter niet dat er geen andere mogelijke sancties zijn. Het Belgische strafrecht is immers inventief en stelt een alternatief voor gevangenisstraf en boetes voor.

Hier zijn enkele voorbeelden van veelvoorkomende sancties in België: 

  • De gemeenschapsdienst 
  • Schorsing of intrekking van het rijbewijs 
  • Verbod op het uitoefenen van een beroep 
  • Verblijfsverbod

Wat te doen als je beschuldigd wordt van het plegen van een strafbaar feit? 

  1. Raadpleeg een advocaat: Als je wordt gearresteerd of ondervraagd, moet je weten dat je het recht hebt om met een advocaat. te praten. Hij zal je begeleiden bij het beschermen van je belangen.

Bijvoorbeeld: Als je door de politie ondervraagd wordt, heb je het recht om te zwijgen en te vragen om bijstand van een advocaat.

  1. Verzamel bewijs en getuigenissen die je belangen verdedigen: Als je bewijs hebt dat je onschuld bewijst, is het belangrijk om dit zorgvuldig te bewaren. 

Bijvoorbeeld: Als er een getuige op de plaats van het misdrijf was en hij kan in je voordeel getuigen, aarzel dan niet om te vragen of hij dit wil doen.

  1. Raadpleeg een gespecialiseerde strafrechtadvocaat: Hij zal je helpen de tegen jou ingebrachte aanklachten beter te begrijpen en een effectieve verdediging op te bouwen.

Bijvoorbeeld: Als je wordt beschuldigd van moord, is het in je eigen belang om geen beroep te doen op een advocaat die gespecialiseerd is in burgerlijk recht, omdat dit niet binnen zijn expertisegebied valt. 

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?