BTW in België: Alles wat je moet weten

Wist je dat btw een van de belangrijkste belastingen in België is? Als je een ondernemer bent of van plan bent om een bedrijf op te richten in België, is het essentieel om de basisregels van btw te kennen. In dit artikel leggen we je alles uit wat je moet weten.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

De btw: wat is dat eigenlijk? 

De belasting op toegevoegde waarde (btw) is een consumptiebelasting die wordt geheven op de verkoop van de meeste goederen en diensten die in België worden verkocht. 

Het is een percentage dat wordt toegevoegd aan de uiteindelijke verkoopprijs en wordt betaald door de eindconsument, en verzameld door de verkoper namens de staat.

Met andere woorden, wanneer iemand een goed koopt, betaalt die persoon btw. Deze btw wordt geïnd door het bedrijf dat het vervolgens aan de staat afdraagt. Bedrijven fungeren dus als tussenpersonen tussen de staat en de klant.

Bijvoorbeeld: Thomas gaat een mobiele telefoon kopen in een elektronicawinkel. Wanneer hij zijn telefoon betaalt, zal het btw-bedrag in de prijs zijn inbegrepen. 

Er zijn verschillende btw-tarieven afhankelijk van de aard van de goederen en diensten die worden verkocht: 0%, 6%, 12%, 21%. 

Btw is een complex onderwerp dat een goed begrip van de toepasselijke Belgische wetgeving vereist. Er zijn namelijk zeer strikte regels die sancties voorzien in geval van niet-naleving. 

Welke btw-tarieven bestaan er? 

Het btw-tarief varieert afhankelijk van de aard van het goed of de dienst. 

Het standaardtarief is 21%. 

Dit betekent dat dit tarief van toepassing is, tenzij een ander tarief is voorzien. Dit is dus de algemene regel en andere tarieven zijn de uitzondering. 

Er is ook het 6% tarief dat van toepassing is op basisbehoeften en diensten met een sociaal karakter. 

Bijvoorbeeld: Het btw-tarief van 6% is van toepassing op voedsel, publicaties en boeken, transport, hotels en campings, ... 

Daarnaast is er het 12% tarief dat van toepassing is op goederen en diensten die vanuit sociaal en economisch oogpunt belangrijk zijn. 

Bijvoorbeeld: Horeca, betaaltelevisiezenders, sociale huisvesting, margarine, steenkool, ... vallen onder het 12% tarief.

Het is ook belangrijk om te weten dat sommige diensten vrijgesteld zijn van btw. Dit betekent dat het is alsof een tarief van 0% wordt toegepast. 

Bijvoorbeeld: bepaalde culturele of sociale activiteiten zijn vrijgesteld van btw. Dit geldt bijvoorbeeld voor artsen, docenten, psychologen, ... 

Voor het overige geldt het normale tarief van 21%. 

Bijvoorbeeld: Wanneer ik een parfum, een mobiele telefoon, een auto, ... koop, betaal ik het btw-tarief van 21%. 

Ten slotte kunnen er situaties zijn waarin verschillende btw-tarieven elkaar overlappen. 

Bijvoorbeeld: Hoewel horeca onderworpen is aan het btw-tarief van 12%, is dit tarief alleen van toepassing op de gerechten die ze bereiden en aan tafel serveren. Wanneer ze dranken verkopen, is het tarief dat van toepassing is 21%. En wanneer ze afhaalgerechten aanbieden, geldt het tarief van 6%.

Wie is onderworpen aan btw? 

Het is eenvoudig: alle rechtspersonen die op regelmatige wijze een zelfstandige en belastbare activiteit uitoefenen waarbij ze goederen leveren of diensten verrichten, zijn onderworpen aan btw.

Het maakt niet uit of het doel van de rechtspersoon onbaatzuchtig is of niet. Zodra ze een economische activiteit uitoefent, moet ze btw betalen.

Bijvoorbeeld: Een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) bevordert de toegang tot sportactiviteiten voor kansarme jongeren. Haar doel is onbaatzuchtig, omdat het doel niet is om winst te maken en deze onder haar leden te verdelen. Maar zelfs in dit geval is ze onderworpen aan btw.

Dit betekent dat werknemers en personen die incidenteel een economische activiteit uitoefenen, niet onderworpen zijn aan btw. 

Bijvoorbeeld: Als werknemer bestaat er een ondergeschikte relatie tussen mij en mijn werkgever omdat we een arbeidsovereenkomst hebben afgesloten. Ik oefen geen zelfstandige activiteit uit en hoef daarom geen btw te betalen.

Wat zijn uw verplichtingen als btw-belastingplichtige?

Vanaf het moment dat u onderworpen bent aan btw, moet u verschillende verplichtingen naleven om sancties te voorkomen. 

Ten eerste moet u, wanneer u uw activiteit start, een aanvraag indienen bij het bevoegde belastingkantoor om uw btw-nummer te verkrijgen. Op die manier wordt u onderworpen aan een van de btw-regimes. 

Bijvoorbeeld: Mathieu begint zijn commerciële activiteit. Hij moet een verklaring indienen om zich te identificeren bij het bevoegde kantoor. 

Tip: U moet een activiteitsverklaring indienen bij het beginnen, wijzigen of stopzetten van uw activiteit. 

Daarna is het belangrijk dat uw boekhouding up-to-date is. 

Hiervoor moet u bepaalde registers bijhouden: een dossier met verkoop- en aankoopfacturen, een ander waarin u inkomsten van verkopen zonder factuur noteert, en tenslotte een register van activa van de rechtspersoon (goederen die u hebt gekocht voor uw activiteit).

Bijvoorbeeld: U bezit een elektronicawinkel en verkoopt een computer. De factuur van deze verkoop moet in uw register verschijnen. 

Alle facturen die u in uw boekhouding opneemt, moeten aan bepaalde normen voldoen. Bepaalde gegevens moeten worden vermeld: 

  • Uw btw-nummer
  • De gegevens van de rechtspersoon
  • Het toegepaste btw-tarief en het btw-bedrag
  • Evenals de prijs exclusief btw en inclusief btw

Het is ook belangrijk dat u een lijst van uw btw-belastingplichtige klanten verstrekt. Dit zijn klanten aan wie u facturen heeft gestuurd voor een bedrag van meer dan 250 euro en die ook onderworpen zijn aan de betaling van btw. 

Tot slot is het essentieel dat u uw btw-aangifte indient en het btw-bedrag binnen de vastgestelde termijnen betaalt. 

Tip: Uw btw-aangifte is een overzicht van de btw-bedragen die u heeft betaald en ontvangen.

Wat is het btw-vrijstellingsregime?

Kleine bedrijven met een jaaromzet van maximaal 25.000 euro (exclusief btw) hebben de mogelijkheid om te kiezen voor het btw-vrijstellingsregime. 

Dit regime is gunstig voor deze kleine entiteiten, omdat ze vrijgesteld zijn van bepaalde verplichtingen. 

Ze hoeven bijvoorbeeld geen btw-aangifte op te stellen en hoeven geen btw aan de overheid te betalen. 

Bovendien hoeven ze geen btw in rekening te brengen aan hun klanten. Dit maakt ze toegankelijker en aantrekkelijker. 

Bijvoorbeeld: Het bedrijf "Geek" dat computers verkoopt, heeft een jaarlijkse omzet van minder dan 25.000 euro. Het kan dus kiezen voor het btw-vrijstellingsregime. 

Aan de andere kant kunnen ze de btw op hun aankopen niet terugvorderen. Dit betekent dat ze, in tegenstelling tot andere rechtspersonen onder het normale regime, de btw niet kunnen aftrekken. 

Afgezien van deze vrijstellingen zijn ze onderworpen aan andere btw-verplichtingen. 

Om het btw-vrijstellingsregime aan te vragen, verschillen de procedures afhankelijk van of het een bestaande rechtspersoon is of niet. 

Als het gaat om een al bestaand bedrijf, moet je via internet een wijzigingsverklaring indienen voor de btw-identificatie. 

Als je echter een nieuw bedrijf bent, hoef je bij je aanmelding voor de btw alleen aan te geven welk regime je wilt volgen. 

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?