7 dingen om te weten voordat je aan e-commerce begint.

l'e-commerce juridiques
Al enkele jaren kent online handel een sterke groei. De wereldwijde pandemie veroorzaakt door het coronavirus en de lockdownmaatregelen die door verschillende regeringen in Europa en de rest van de wereld zijn genomen, hebben het gebruik van online handel alleen maar versterkt.

Als je hebt besloten om van start te gaan en een e-commerce website te maken, zal dit artikel 7 aspecten belichten die je niet over het hoofd mag zien voordat je begint.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Je juridische status

Het beheren van een e-commerce website vereist dat je over een vastgestelde juridische status beschikt. Hiervoor kun je kiezen voor een zelfstandige status of het oprichten van een bedrijf.

In het eerste geval moet je ervoor zorgen dat je bepaalde formaliteiten vervult, zoals inschrijving bij een erkend ondernemingsloket, het openen van een professionele bankrekening en het activeren van je BTW-nummer.

Verplichte vermeldingen voor e-commerce websites

Het ontwerp en de ontwikkeling van een e-commerce website moeten aan bepaalde wettelijke normen voldoen om conformiteit te waarborgen. Daarom zijn er verplichte vermeldingen die op de website van jouw online winkel moeten staan. Deze informatie dient niet alleen om je te identificeren, maar ook om de consument te informeren.

Het ontbreken van deze vermeldingen op je website kan leiden tot zware sancties.

Het betreft voornamelijk informatie over de identiteit en contactgegevens van de website-uitgever. De naam van het bedrijf en de rechtsvorm, indien van toepassing, het postadres van de maatschappelijke zetel, het telefoonnummer, een e-mailadres, jouw BCE-nummer (Banque-Carrefour des Entreprises), jouw BTW-nummer en informatie over de bevoegde toezichthoudende autoriteit, indien van toepassing op jouw activiteit.

De bescherming van consumenten

De wetgeving is bijzonder beschermend ten aanzien van consumenten. Als jouw activiteit zich richt op consumenten, wat betekent dat mensen jouw goederen kopen voor niet-professioneel gebruik, dan moet je waakzaam zijn over de beschermingsregels waarvan zij kunnen profiteren.

In dit verband moet jouw website, om in overeenstemming te zijn met de geldende regels betreffende de bescherming van consumenten, bepaalde essentiële informatie verstrekken aan de kopers.

Dit omvat bijvoorbeeld informatie over de werkelijke kosten van levering en andere kosten, informatie over het bestaan van een termijn van 14 dagen om van gedachten te veranderen en een terugbetaling te vragen, gevolgd door een termijn van 14 dagen om het artikel terug te sturen. Bovendien moet de handelaar de consument informeren over het bestaan van een wettelijke conformiteitsgarantie en de middelen en termijnen voor de uitvoering ervan, onder andere.

Deze informatie moet aan de consument op een duidelijke en nauwkeurige manier worden verstrekt; bij gebreke hiervan loopt de handelaar het risico op sancties.

De verantwoordelijkheid

De belangrijkste risico's van online verkoop zijn het risico dat het product beschadigd aankomt of niet overeenkomt met de beschrijving ervan. In beide gevallen kan de verkoper aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt ook als de verkoper tevens producent is of als hij aan "dropshipping" doet, wat een manier van verkopen is zonder voorraad.

Daarom wordt aanbevolen om een ​​verzekeringspolis af te sluiten om dit soort risico's te dekken.

Het is ook essentieel om een ​​beschikbare en efficiënte klantenservice op te zetten, omdat dit kan voorkomen dat de situatie escaleert bij ontevredenheid van de klant.

Kortom, als je aan dropshipping begint, mag je jouw verzekering en klantenservice niet verwaarlozen.

De verwerking van persoonsgegevens

E-commerce websites verzamelen, verwerken en/of bewaren persoonsgegevens, waaronder gevoelige gegevens zoals creditcardgegevens, adres, namen en voornamen van kopers, enz.

De inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in 2018 van kracht werd, stelt het kader vast voor de verzameling, verwerking en bewaring van persoonsgegevens, onder andere. Het is essentieel voor iedereen die wil beginnen met e-commerce om vertrouwd te raken met deze verordening die van toepassing is in alle lidstaten van de Europese Unie.

We kunnen je helpen een deskundige te vinden die je kan adviseren over de stappen die je moet nemen om te voldoen aan de AVG.

Belastingen

Op het gebied van belastingen zijn er meestal twee vragen: in welk land wordt de BTW afgedragen en hoe worden de winsten die worden gegenereerd door jouw activiteit belast.

Het antwoord op deze vragen blijft complex, omdat de belastingdrempels van land tot land verschillen.

Niettemin is het gemakkelijk om te weten aan wie je rechten zijn verschuldigd, ruim voordat je begint met e-commerce. Op deze manier voorkom je problemen met de belastingdienst.

Als je begeleiding nodig hebt, kun je via Welexit een competente advocaat vinden die past bij jouw budget.

Het mededingingsrecht

Voordat je begint met online handel, is het noodzakelijk om te controleren of jouw activiteit niet valt onder een gereglementeerd beroep, bijvoorbeeld.

Het aanbieden van juridische diensten, de verkoop van alcoholische of niet-alcoholische dranken, het aanbieden van financiële diensten, enz., zijn allemaal gereglementeerde sectoren.

Het is daarom van cruciaal belang om je hierover te informeren, om te zien of de beoogde activiteit de regels van het mededingingsrecht niet schendt, aangezien dit ernstige gevolgen kan hebben.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?