De familiale bemiddeling

De familiale bemiddeling
Je kan je schoonmoeder niet langer verdragen; het is de druppel die de emmer doet overlopen. Je besluit om je problemen op te lossen zonder onenigheid te zaaien, je hebt geen zin om een juridische procedure te starten. Er is een alternatief: familiale bemiddeling.

Wanneer moet je hiervoor kiezen? Wat is de rol van de bemiddelaar? Wat zijn de voordelen van bemiddeling? We leggen alles uit.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Wanneer moet je een beroep doen op familiale bemiddeling?

Er zijn talrijke en gevarieerde situaties waarin bemiddeling mogelijk is. 

Je kan familiale bemiddeling inschakelen bij een scheiding, zowel bij een echtscheiding als bij het beëindigen van een wettelijke samenwoning. Je kan er ook gebruik van maken voor kwesties met betrekking tot kinderen, je rechten als ouder, of zelfs bij erfkwesties of het plaatsen van een oudere persoon in een rusthuis.

Het kan dus gaan om relationele problemen die elk familielid kunnen aangaan.

Familiale bemiddeling: Een vrijwillig en zelfstandig proces

Hier spreken we over een vrijwillig proces, waarbij niemand iemand kan dwingen om deel te nemen aan familiale bemiddeling.

Partijen kunnen gebruik maken van bemiddeling voor, tijdens en na een gerechtelijke procedure. 

In dit opzicht, wanneer er een lopende gerechtelijke procedure is, heeft de deelname aan bemiddeling tot gevolg dat deze wordt opgeschort gedurende de bemiddeling. Het doel is immers om altijd de voorkeur te geven aan en de nadruk te leggen op dialoog over het geschil.

De rol van de familiale bemiddelaar

De bemiddelaar staat centraal in het bemiddelingsproces, hij of zij is geaccrediteerd door de FOD Justitie en is een expert in zijn of haar specialisatiegebieden. Hij of zij werkt volgens een strikte gedragscode en ontvangt jaarlijks een diepgaande voortgezette opleiding.

De bemiddelaar moet in het bijzonder:

  • Neutraal en onpartijdig zijn
  • Het beroepsgeheim en vertrouwelijkheid bewaren
  • Het conflict kalmeren en beheersen
  • De communicatie tussen de partijen begeleiden

Het betreft dus een onpartijdige, externe en professionele persoon die gewend is om conflicten te beheren en op te lossen.

De voordelen van familiale bemiddeling

Het eerste voordeel van familiale bemiddeling is natuurlijk het behoud van een niet-confronterende vorm van communicatie.

Daarnaast is familiale bemiddeling aantrekkelijk omdat het snel problemen kan oplossen en meestal tegen lagere kosten dan een juridische procedure.

Wat betreft snelheid kan bemiddeling binnen enkele weken tot een oplossing leiden, terwijl een gerechtelijke procedure vaak maanden of zelfs jaren kan duren.

Op het gebied van kosten is bemiddeling vaak goedkoper dan een juridische procedure, omdat het proces minder tijd in beslag neemt en de partijen gezamenlijk een bemiddelaar vergoeden in plaats van elk een advocaat in te schakelen. Het is ook belangrijk op te merken dat bemiddelingskosten in familiale zaken niet onderhevig zijn aan BTW.

Tot slot hebben partijen de neiging om een overeenkomst die ze samen hebben besloten beter te accepteren en te respecteren. Dit in tegenstelling tot een situatie waarin een rechtbank een oplossing aan de partijen oplegt, wat vaak tot frustratie kan leiden bij ten minste één van de partijen.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?