Alles weten over de hiërarchie van regels in Arbeidsrecht

la hiérarchie des normes en droit du travail
In arbeidsrecht is het soms moeilijk om te weten welke normen te respecteren. Er bestaat een hiërarchie tussen de verschillende regels. Waarom is deze hiërarchie belangrijk om te kennen? Welke normen prevaleren? Wij leggen het je uit.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Inleiding tot de hiërarchie van normen

Deze hiërarchie bepaalt welke norm in overeenstemming moet zijn met welke andere. Een norm die lager is dan een andere norm in de hiërarchie moet dus strikt in overeenstemming zijn met die laatste, anders kan deze niet worden toegepast.

Voorbeeld: Een arbeidsovereenkomst is hiërarchisch ondergeschikt aan de wet. Een clausule die in je arbeidsovereenkomst zou staan en in strijd zou zijn met de wet, zou dus niet van toepassing zijn. 

Dit is dus de hiërarchie van regels in arbeidsrecht.

De wetten die de rechten van de werknemers regelen

Deze categorie omvat zowel de wetten en decreten als de nationale en internationale verdragen.

De wet kan ook aanvullend zijn. Een aanvullende wet is alleen van toepassing wanneer er geen tekst is die bepaalde details vermeldt die in een aanvullende wet zijn gespecificeerd. 

De verplichte CAO's

Collectieve arbeidsovereenkomsten zijn overeenkomsten gesloten tussen werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties. Ze zijn verplicht en gelden voor alle werkgevers. Ze kunnen afkomstig zijn van zowel de Nationale Arbeidsraad als van commissies of paritaire subcommissies.

Ze zijn hiërarchisch ondergeschikt aan de wet en moeten er dus aan voldoen.

De niet-verplichte CAO's (geval waarbij de werkgever gebonden is aan een paritair orgaan dat de overeenkomst heeft ondertekend)

Sommige CAO's worden niet verplicht gesteld door de Koning, maar de werkgever kan er toch aan gebonden zijn. Wanneer de werkgever gebonden is aan de paritaire commissie of subcommissie die de overeenkomst heeft ondertekend, staan deze niet-verplichte CAO's hiërarchisch hoger dan wanneer dit niet het geval is.

Ze zijn hiërarchisch ondergeschikt aan de wetten en verplichte CAO's, en moeten er dus aan voldoen.

De arbeidsovereenkomst of individuele overeenkomst

De arbeidsovereenkomst is het contract dat de werkgever en de werknemer bindt. 

Het is hiërarchisch ondergeschikt aan de wetten en verplichte en niet-verplichte CAO's (waarvoor de werkgever gebonden is aan een paritair orgaan dat de overeenkomst heeft ondertekend). Het moet er dus aan voldoen.

De niet-verplichte CAO's (geval waarbij de werkgever niet gebonden is aan een paritair orgaan)

Wanneer de werkgever niet gebonden is aan een paritair orgaan dat de overeenkomst heeft ondertekend, zijn de niet-verplichte CAO's hiërarchisch ondergeschikt aan de arbeidsovereenkomst.

Ze moeten dus in overeenstemming zijn met de arbeidsovereenkomsten, de wet, en de verplichte of niet-verplichte CAO's.

Arbeidsreglement

Dit is de regeling die de algemene arbeidsvoorwaarden vaststelt. 

Het is hiërarchisch ondergeschikt aan de wet, de verplichte of niet-verplichte CAO's, en de arbeidsovereenkomst. Het moet er dus aan voldoen.

Conventies en mondelinge overeenkomsten, gebruiken

Dit zijn de overeenkomsten die mondeling worden gesloten tussen de werkgever en de werknemer, of de gebruiken die het bedrijf hanteert (meestal voordelen die aan werknemers worden aangeboden).

Ze zijn hiërarchisch ondergeschikt aan de wet, de verplichte of niet-verplichte CAO's, en de arbeidsovereenkomst. Ze moeten er dus aan voldoen.

Het is belangrijk om deze hiërarchie tussen de regels van arbeidsrecht te kennen. Dit kan je helpen om je niet te laten misleiden als je werkgever probeert regels op te leggen die niet in overeenstemming zijn met hogere normen.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?