De openbare verkoop: 5 aspecten die je moet weten!

La vente publique
De openbare verkopen kennen niet meer het succes van vroeger. Toch bestaat deze verkoopmethode nog steeds! Misschien dat je na het lezen van dit artikel wel verleid zult zijn om aan een van hen deel te nemen. En als je denkt dat openbare verkopen voornamelijk voortkomen uit beslagleggingen om schulden te vereffenen, loop je het risico aangenaam verrast te worden.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Wat is het ?

Een openbare verkoop is een veiling. We spreken van openbare verkopen omdat ze aan het publiek moeten worden aangekondigd via advertenties, affiches of lokale media. Iedereen die geïnteresseerd is, kan deelnemen aan de verkoop door één of meerdere biedingen te doen.

Kopers worden met elkaar in competitie gebracht om het object te kopen: we spreken dan van biedingen of toewijzing.

Gedwongen of vrijwillige openbare verkoop?

We spreken van een vrijwillige openbare verkoop wanneer de eigenaar van het object op eigen initiatief besluit om een deel van zijn bezittingen te verkopen.

Daarentegen is er sprake van een gedwongen verkoop wanneer de rechter dit beveelt om schuldaflossing mogelijk te maken. Dat is de reden waarom je vaak objecten zult vinden die afkomstig zijn van failliete bedrijven of in beslag genomen eigendommen in dergelijke verkopen.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn ongeveer 80% van de openbare verkopen vrijwillig. Gedwongen verkopen vertegenwoordigen slechts 3% van de openbare verkopen. Wat betreft de overige 17%, gaat het voornamelijk om verkopen die voortkomen uit een juridisch proces, maar die het resultaat zijn van de wens van de verkoper en daarom niet als "gedwongen" worden beschouwd.

Voor welk soort eigendom?

Er zijn openbare verkopen voor onroerend goed, maar niet alleen daarvoor. Bouwmateriaal, auto's, bestelwagens, kantoormeubilair en veel andere goederen kunnen ook te koop worden aangeboden.

Waar kun je openbare verkopen vinden?

Je kunt ter plaatse gaan of speciale websites bezoeken, zoals ventes-publiques.be.

Websites zoals biddit.be bieden onroerend goed online aan.

Voordelen voor de verkoper en de koper

De voordelen zijn talloos. Hier zijn er een paar.

Ten eerste wordt de verkoop geadverteerd en gepromoot, zodat er veel geïnteresseerde personen kunnen zijn. Door deze mensen met elkaar te laten concurreren, kun je een goede prijs verkrijgen voor je eigendom.

Een tweede voordeel is transparantie, wat problemen kan voorkomen in situaties zoals erfenissen of echtscheidingen. Inderdaad, mogelijke afspraken over de prijs zijn onmogelijk omdat de informatie openbaar is. Je voormalige echtgenoot kan dus niet beweren dat je een geheime overeenkomst hebt, en in jouw voordeel, met de koper.

Een derde voordeel is de snelheid van het proces. Reken op ongeveer 3 maanden om je eigendom te verkopen, dat is ongeveer 6 weken voor de openbare verkoopsessie en dan nog eens 6 weken om de betaling te ontvangen van de persoon die het bod heeft gewonnen.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?