De publicatie in het Belgisch Staatsblad: een onmisbare stap

Sta je op het punt om een bedrijf in België op te richten? Wil je een vereniging in België starten? Wist je dat publicatie in het Belgisch Staatsblad een cruciale stap is? In dit artikel leggen we alles uit wat je moet weten over deze wettelijke formaliteit.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Wat houdt de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad in? 

De publicatie van een rechtspersoon in het Belgisch Staatsblad is een wettelijke verplichting voorgeschreven door artikel 2: 13 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. 

Het Belgisch Staatsblad maakt de productie en verspreiding van officiële en openbare documenten mogelijk. 

Deze formaliteit bestaat uit het publiceren van de informatie met betrekking tot de oprichting van je rechtspersoon. Deze informatie zal dus voor het publiek toegankelijk zijn en je zal voldoen aan de wettelijke verplichtingen ter zake. 

De publicatie heeft dus een officieel karakter.

Waarom is publicatie in het Belgisch Staatsblad essentieel?

Op het moment van de oprichting van een rechtspersoon is het nodig om bepaalde documenten in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad te publiceren. 

Zonder deze publicatie zal de oprichting van je rechtspersoon niet officieel erkend worden. Met andere woorden, de wet zal het niet erkennen. 

Bovendien zullen de gegevens over je bedrijf of vereniging toegankelijk zijn voor het publiek. Dit zorgt vooral voor transparantie naar je partners en klanten toe. 

Bijvoorbeeld: Als je een leverancier of klant bent, kan je de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad raadplegen om te controleren of de rechtspersoon correct is opgericht en of deze voldoet aan de Belgische wetgeving.

Uiteindelijk bewijst de publicatie in het Belgisch Staatsblad het bestaan van de rechtspersoon.

Bijvoorbeeld: In geval van een geschil bevestigt de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad de datum waarop de rechtspersoon is opgericht. 

Hoe publiceer je een rechtspersoon in het Belgisch Staatsblad? 

De publicatie van de rechtspersoon in het Belgisch Staatsblad moet binnen de wettelijke vormen en termijnen gebeuren om sancties te vermijden. 

Allereerst moet je jouw dossier indienen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank. 

Dit dossier bevat de oprichtingsdocumenten van je rechtspersoon, namelijk de oprichtingsakte met de statuten, een lijst van bestuurders, een document dat het adres van de maatschappelijke zetel bevestigt, ... 

Je hebt 30 dagen de tijd om dit te doen en er zijn 2 manieren om het in te dienen: 

  • Elektronisch : je kan dit doen via het platform e-griffie.be.
  • Op papier : je kan de documenten per post verzenden of persoonlijk overhandingen door naar de rechtbank te gaan.

Bijvoorbeeld: Thibault heeft de oprichtingsakte van zijn toekomstige BV op 2 april opgesteld. Hij heeft nu 1 maand om de documenten bij de griffie in te dienen.

Voor de rest is het simpel: de griffier stuurt binnen de 2 dagen na je indiening een kopie van dit dossier naar de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, zodat de publicatie voltooid kan worden. 

Hoeveel kost de publicatie?

De prijs van de publicatie hangt af van de indieningsmethode die je hebt gekozen. 

Voor een bedrijf, als je elektronisch hebt ingediend, moet je 270,92 euro betalen. Daarentegen zal een papieren indiening je 335,41 euro kosten.

Bijvoorbeeld: Als Thibault een indiening heeft gedaan via de website e-griffie, zal hij 270,92 euro moeten betalen.

Voor verenigingen kost het indienen van een oprichtingsakte in papieren versie "slechts" 232,20 euro, terwijl het bedrag voor een online indiening 167,71 euro bedraagt.

Bijvoorbeeld: Amandine wil een vzw oprichten voor de jongeren in haar buurt. Als ze een indiening doet per post, zal ze 230,20 euro moeten betalen.

Zijn er andere gebeurtenissen die leiden tot een publicatie in het Belgisch Staatsblad? 

Publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad is een essentiële stap in de oprichting van een rechtspersoon, maar het is belangrijk te weten dat dit gedurende haar hele bestaan kan gebeuren.

Inderdaad, een publicatie is nodig als je je statuten wijzigt of in geval van ontbinding bijvoorbeeld. 

Bijvoorbeeld: De BV "Bloemkool" wil haar maatschappelijk doel wijzigen. Om dit te doen, moet ze haar statuten wijzigen, en deze wijziging moet worden gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Uiteindelijk is dit een proces dat ingrijpt op verschillende belangrijke momenten in het leven van een rechtspersoon in België. Het is daarom belangrijk om informatie in te winnen over de toepasselijke regels en indien nodig advies te vragen bij een advocaat of een andere specialist in het veld.

Heb je nog vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?