De recidive: 3 dingen die je moet weten.

La récidive
In het strafrecht wordt vaak gesproken over recidive wanneer er wordt verwezen naar herhaalde delicten. Hoewel deze term vaak wordt gehoord, betekent dit niet dat we precies weten waar het over gaat. Er bestaan namelijk veel vooroordelen over recidive. Wij doorbreken deze misvattingen en leggen je alles uit wat je moet weten!

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Qu’est-ce que la récidive? 

Recidive verwijst naar de situatie waarin een dader een overtreding begaat binnen een bepaalde vooraf bepaalde periode, nadat hij eerder strafrechtelijk veroordeeld is.

Let op: Men denkt vaak dat de dader die recidiveert eerder veroordeeld was voor dezelfde overtreding. Echter, recidive, net als opschorting, kan betrekking hebben op elk ander type overtreding zoals voorzien in de wetsteksten! De combinaties van strafbare feiten die recidive vormen, worden gespecificeerd door de wetgever.

Maar betekent dit dan dat alleen zware criminelen recidiveren?  

Dit misverstand is gemakkelijk te weerleggen. Inderdaad, we kunnen allemaal recidiveren, zonder per se een misdaad te hebben begaan!

Laten we een voorbeeld nemen. Ik werd een jaar geleden veroordeeld door de politierechtbank voor rijden zonder verzekering. Vorige week werd ik opnieuw veroordeeld, maar deze keer voor het gebruik van een radardetector.

Zelfs al gaat het "slechts" om verkeersovertredingen, ik heb gerecidiveerd! Zo blijkt dat recidive niet alleen voorbehouden is aan criminelen. 

Verwar het samenvallen van meerdere overtredingen, waarvan het vonnis nog niet is uitgesproken, niet met recidive. Hier is recidive de overtreding die plaatsvindt nadat een straf is opgelegd.

Wat zijn de gevolgen van recidive?

Het volstaat niet om te zeggen dat iemand een nieuwe overtreding heeft begaan binnen een vastgestelde termijn om te begrijpen wat recidive inhoudt. Waar we ons daadwerkelijk op zullen concentreren, is de straf die verband houdt met de nieuwe begane overtreding. Inderdaad, deze straf zal zwaarder zijn als de dader al eerder veroordeeld is.

Laten we eens nader bekijken binnen welke termijnen een overtreding als recidive wordt beschouwd. 

Veroordeling voor de eerste begane overtreding. Straf die van toepassing is op de tweede begane overtreding, zonder recidiveStraf die van toepassing is op de tweede begane overtreding met recidive
Criminele straf OF gevangenisstraf van minstens één jaar (binnen de laatste 5 jaar)Gevangenisstraf van 5 tot 10 jaar Gevangenisstraf van 10 tot 15 jaar 
Gevangenisstraf van 10 tot 15 jaarGevangenisstraf van 15 tot 20 jaar
Gevangenisstraf van 15 tot 20 jaar Gevangenisstraf van minstens 17 jaar 
Criminele straf Tussen 8 dagen en 5 jaar gevangenisstraf OF een boete van minstens 26 euro. De straf die wordt opgelegd zonder recidive wordt verdubbeld.  
Gevangenisstraf van minstens één jaar (binnen de laatste 5 jaar)Tussen 8 dagen en 5 jaar gevangenisstraf OF een boete van minstens 26 euro.De straf die wordt opgelegd zonder recidive wordt verdubbeld.  

Daarom wordt recidive strenger bestraft dan wanneer deze voor de eerste keer wordt begaan. Het doel is om de ernst van herhaalde overtredingen te benadrukken en zo de kans op toekomstige overtredingen te minimaliseren.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?