Te snel rijden in België: Hoe werkt het en hoe kun je het aanvechten?

L’excès de vitesse
Te snel rijden is een van de belangrijkste oorzaken van boetes in België. Wanneer je betrapt wordt op te snel rijden, ontvang je een proces-verbaal. Is het mogelijk om dit aan te vechten? Ben je verplicht om te betalen? Hier is alles wat je moet weten over te snel rijden.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Hoeveel kost een boete voor te snel rijden?

Het bedrag van de boete hangt af van de snelheid waarop je geflitst bent. Als de radar je betrapt, moet de berekende snelheid ongeveer met 6 km/u worden verminderd. We spreken van gecorrigeerde snelheid.

Dus, als de gemeten gecorrigeerde snelheid tussen 1 en 10 km/u boven de snelheidslimiet ligt, bedraagt de boete 53€.

Daarnaast leidt elke extra kilometer per uur, bovenop die 53€, tot een verhoging van de boete van 11€ als de overtreding plaatsvindt binnen een bebouwde kom, in een 30-zone, in de buurt van een school of in een ontmoetingszone (tegen 6€ als de snelheidsovertreding op een andere weg plaatsvindt).

Tenslotte, als je de gecorrigeerde snelheidslimiet met meer dan 30 km/u overschrijdt, is het de procureur des Konings die over je straf zal beslissen, die zelfs kan leiden tot het intrekken van je rijbewijs.

Wat moet je doen als je een proces-verbaal ontvangt voor te snel rijden?

Allereerst kun je de rechtvaardigheid van dit proces-verbaal controleren. Was jij de persoon die op het moment van de flits de auto bestuurde? Hiervoor is het mogelijk, wanneer je een boete ontvangt voor te snel rijden, om te vragen om de foto te zien die door de radar is genomen. Deze aanvraag moet worden ingediend via het parket van de procureur des Konings.

Vervolgens kun je proberen om je boete te laten annuleren op grond van het argument dat de radar niet conform de regels was. Vraag jezelf dus af of de radar correct was aangegeven (was de afstand tussen het aankondigingsbord van de radar en de radar zelf volgens de regels?), of de radar niet net na een bocht was geplaatst of op een andere niet-reglementaire locatie.

De kans om aan je boete te ontkomen door alleen te bewijzen dat de radar niet conform de regels was, is echter vrij klein. Aarzel niet om andere redenen aan je betwisting toe te voegen. Je kunt het proces-verbaal inspecteren om te controleren of het alle verplichte vermeldingen bevat, of dat het binnen de vereiste termijn van 14 dagen is verzonden.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?