De verborgen gebreken bij de aankoop van een auto: de 4 dingen die je moet weten

Les vices cachés dans un achat de voiture
De verborgen gebreken zijn de vrees van elke voertuigkoper, vooral voor tweedehandsvoertuigen. Gelukkig beschermt de wet je tegen de gebreken die zich pas openbaren nadat de verkoop is afgesloten. Opgelet: De hieronder genoemde principes zijn niet automatisch van toepassing, of niet op dezelfde manier, voor de verborgen gebreken die je zou kunnen ontdekken bij de aankoop van vastgoed.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Wanneer is er sprake van een verborgen gebrek?

Voordat we nadenken over mogelijke actiemiddelen, moeten we ons afvragen vanaf wanneer er sprake is van een verborgen gebrek. 

Om van een verborgen gebrek te kunnen spreken, moet er:

  • Een gebrek, dat wil zeggen een defect aan het voertuig. Dit gebrek moet van dien aard zijn dat je dit voertuig niet zou hebben gekocht als je ervan had geweten, of dat je het zou hebben gekocht onder andere voorwaarden dan die waaronder je de verkoop hebt afgesloten (bijvoorbeeld tegen een lagere prijs).
  • Dat dit gebrek verborgen is, dat wil zeggen ondetecteerbaar na een redelijke controle van de staat van het goed. Men kan bijvoorbeeld niet spreken van een verborgen gebrek als de voorruit van de auto een grote inslag in het midden heeft, de koper moet in staat zijn dit te ontdekken.

Opgelet: Men moet het verborgen gebrek onderscheiden van de slijtage die voortvloeit uit normaal gebruik van het voertuig. De problemen die een vergelijkbaar model voertuig met dezelfde kilometerstand ondervindt, zijn het gevolg van normale slijtage en niet van een verborgen gebrek.

De slijtage van de remblokken, de batterij of de banden bijvoorbeeld, vallen niet onder verborgen gebreken. Als deze onderdelen echter beschadigd zijn door een ongeval waarover de verkoper je niet heeft geïnformeerd, dan is er sprake van een verborgen gebrek.

Welke voorwaarden moeten worden gecontroleerd om te handelen?

Om de wettelijke garanties in geval van een verborgen gebrek in werking te stellen, moet je bewijzen dat:

  • Het gebrek is ernstig genoeg om gemeld te worden
  • Het gebrek bestond op het moment van aankoop
  • Het gebrek was niet zichtbaar

Wat verborgen gebreken betreft, merken we hun bestaan zelden op voordat we zelf het voertuig een beetje hebben gereden. Ze kunnen zelfs pas enkele jaren later aan het licht komen. 

Wat zijn de mogelijke acties?

Als je een verborgen gebrek ontdekt, moet je eerst de verkoper informeren. Als hij het verborgen gebrek erkent, kun je de annulering van de verkoop en de terugbetaling van de prijs van het voertuig eisen, of een schadevergoeding vragen.

Als de verkoper het bestaan van het gebrek ontkent, moet je naar alternatieven zoeken. Begin met het inschakelen van een auto-expert. Deze zal je helpen het verborgen gebrek te bewijzen, en de kosten worden meestal gedekt door de rechtsbijstandsverzekering die doorgaans is inbegrepen in autoverzekeringen.

Eenmaal het gebrek bewezen is door de expertise van de auto-expert, kun je proberen een minnelijke schikking met de verkoper te zoeken, door hem te contacteren via een aangetekende brief.

Als deze onderhandelingen niet tot een voor je aanvaardbaar resultaat leiden, moet je je wenden tot een gerechtelijke procedure.

Opgelet: Om een garantieclaim in te dienen, moet je de wettelijke termijnen respecteren. Je moet deze ofwel binnen 2 jaar na aankoop van het voertuig indienen, ofwel binnen 6 maanden na de expertise die het verborgen gebrek bewijst.

Wat kan ik verwachten als vergoeding?

Als de verkoper het bestaan van een gebrek erkent, kun je hem de annulering van de verkoop en terugbetaling eisen, of schadevergoedingen om de schade te compenseren.

Als je een gerechtelijke procedure start tegen de verkoper binnen de termijnen, en je wint de zaak, dan kan de rechter een vermindering van de aankoopprijs uitspreken of de annulering van de verkoop en de terugbetaling van de prijs van het goed.

De veroordeelde verkoper zal ook de kosten die verband houden met de verkoop moeten terugbetalen, evenals de gerechtskosten die bij dit soort procedure relatief hoog kunnen zijn.

Als de kwade trouw van de verkoper wordt bewezen, wat waarschijnlijk is als hij de aanwezigheid van het gebrek in de eerste plaats ontkent, kan hij worden verplicht om schadevergoeding aan de koper te betalen.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?