De veroordeling met uitstel: 4 dingen om te weten over deze slecht begrepen veroordeling

La condamnation avec sursis
Men associeert vaak uitstel met een gebrek aan veroordeling. Dit is echter niet de realiteit. Wat zijn de gevolgen van een straf met uitstel? In welke gevallen wordt dit uitgesproken? Kan het uitstel worden ingetrokken? Hier is alles wat je moet weten over de veroordeling met uitstel.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Wat is de uitstel ?

Uitstel wordt uitgesproken bij gerechtelijke veroordelingen. Dit betekent dat de toepassing van de uitgesproken straf door de rechter wordt uitgesteld voor een periode van 1 tot 5 jaar, afhankelijk van de feiten.

Je mag niet begrijpen dat de rechter geen enkele sanctie uitspreekt. 

Het uitstel is een soort proefperiode: als de veroordeelde schuldig wordt bevonden aan bepaalde overtredingen tijdens de uitstelperiode, zal de straf worden toegepast.

Voorbeeld: Een persoon veroordeeld voor phishing tot een gevangenisstraf van 2 jaar met uitstel zal vrijkomen na het proces. Als deze persoon echter iemand online lastigvalt 2 weken later, zal zijn gevangenisstraf van 2 jaar, uitgesproken met uitstel voor de feiten van phishing, worden toegepast bovenop de veroordeling voor intimidatie.

Uitstel wordt vaak geassocieerd met gevangenisstraffen. Er kunnen echter ook andere straffen met uitstel worden uitgesproken, zoals boetes bijvoorbeeld.

Wanneer wordt men veroordeeld met uitstel?

Uitstel kan door de rechter alleen worden uitgesproken onder twee voorwaarden:

1ste voorwaarde: de beschuldigde is niet eerder veroordeeld tot een criminele straf of een gevangenisstraf van meer dan 12 maanden

2de voorwaarde: de beschuldigde wordt in hetzelfde proces niet veroordeeld tot een werkstraf of tot één of meerdere straffen van meer dan 5 jaar.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, zal de rechter beslissen of het passend is om de beklaagde te veroordelen tot een straf met of zonder uitstel.

Wat herroept het uitstel?

Het uitstel wordt ingetrokken (en de uitgesproken straf wordt toegepast) wanneer de veroordeelde bepaalde overtredingen begaat.

De overtredingen die het uitstel herroepen, zijn die welke leiden tot een veroordeling tot een criminele straf, of tot een gevangenisstraf van meer dan 6 maanden zonder uitstel.

Er zijn andere gevallen waarin het uitstel kan worden ingetrokken: dit is het geval bij een voorwaardelijk uitstel.

Gewoon uitstel of voorwaardelijk uitstel?

Het gewone uitstel is de klassieke situatie, een soort periode waarin de straf zal worden toegepast als de veroordeelde een overtreding begaat.

Het voorwaardelijk uitstel brengt een extra element met zich mee: naast de eerder genoemde overtredingen kan ook het niet naleven van bepaalde voorwaarden leiden tot de toepassing van de straf. Zo kan de rechter een voorwaardelijk uitstel vaststellen door de voorwaarden te specificeren die leiden tot de intrekking ervan.

Voorbeeld: Een persoon die een verkeersovertreding begaat in beschonken toestand kan veroordeeld worden tot een straf met voorwaardelijk uitstel. In zijn vonnis kan de rechter beslissen dat de straf niet zal worden toegepast als de veroordeelde een ontwenningskuur volgt. Als de veroordeelde deze kuur echter niet volgt, zal de straf met uitstel worden toegepast.

Het uitstel, of het nu gewoon of voorwaardelijk is, is een pedagogische maatregel uitgesproken door de rechter, met als doel de veroordeelde verantwoordelijk te maken, in plaats van hem onmiddellijk te bestraffen.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?