In België is domiciliëring een verplichting

Wist je dat domiciliëring verplicht is in België? Het is dus belangrijk om de regels rond deze verplichting te kennen om ongemak te voorkomen!

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Wat is domiciliëring?

Domiciliëring is een wettelijke handeling waarbij je jouw hoofdverblijfplaats vaststelt op een bepaald adres. 

Dit houdt in dat je je inschrijft in het bevolkingsregister van de gemeente waar je jouw hoofd- en gebruikelijke verblijfplaats hebt. 

Bijvoorbeeld: Louis heeft een appartement gekocht in Antwerpen om er te wonen. Hij moet zijn domicilie verklaren bij de gemeente waar hij zijn appartement heeft gekocht.

De domiciliëring bepaalt in welke gemeente je van je sociale en politieke rechten kunt genieten. 

Bijvoorbeeld: Als je gedomicilieerd bent in Schaarbeek, is dat de gemeente waar je moet stemmen, waar je jouw uitkeringen moet aanvragen, en waar je naartoe moet om je identiteitskaart te wijzigen, ...

Hoe verklaart je je woonplaats in België?

Het eerste wat je moet doen is je aanmelden bij de Bevolkingsdienst van de gemeente waar je je hoofdverblijfplaats hebt, en dit binnen de 8 dagen na je verhuizing. 

Vervolgens zal de gemeente, om er zeker van te zijn dat de burger daadwerkelijk op het opgegeven adres woont, er een wijkagent naartoe sturen. Deze zal de aanwezigheid van de persoon controleren en kan zelfs vragen om toegang tot de woning.

Bijvoorbeeld: de wijkagent kan vragen om je appartement binnen te gaan om te controleren of je er echt woont. Hiervoor kan hij bijvoorbeeld controleren of je jouw woning hebt gemeubileerd. 

In theorie vindt het bezoek van de wijkagent plaats binnen de 15 dagen na je verklaring aan de gemeente. 

Vervolgens zal de gemeente beslissen of ze al dan niet je domiciliëring valideert. Als dat het geval is, moet je nog een laatste keer naar de gemeente gaan om je identiteitspapieren aan te passen en je nieuwe adres erop te laten zetten.

Kan de gemeente de domiciliëring weigeren? 

De gemeente heeft de bevoegdheid om domiciliëring in zeer strikte gevallen te weigeren. 

Inderdaad, deze weigering is alleen mogelijk als je niet daadwerkelijk op het hoofdadres woont dat je aan de gemeente hebt opgegeven, of als je geen legaal verblijf hebt in België. 

Bijvoorbeeld: Louis besluit uiteindelijk om niet in het appartement te wonen dat hij zojuist heeft gekocht, maar hij zal toch het adres van dit appartement aan de gemeente opgeven als zijn hoofdverblijf. Als op het moment van zijn bezoek de wijkagent constateert dat hij niet daadwerkelijk op dit adres woont, kan de gemeente weigeren om de domiciliëring te accepteren. 

Als je gemeente je domiciliëring om andere redenen weigert, is dit niet wettelijk en kunt je een beroep indienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Om dit te doen, moet je de beslissing van de gemeente betwisten bij de Minister van Binnenlandse Zaken binnen een termijn van 30 dagen. Een ambtenaar van het ministerie zal ter plaatse komen om de situatie te onderzoeken en zal beslissen of de weigeringsbeslissing al dan niet geldig is. 

Is het mogelijk dat een gemeente mijn adres verdwijderen?

Als je gemeente met zekerheid vaststelt dat je niet meer op het adres woont dat je heeft opgegeven, kan zij besluiten je domiciliëring te verdwijderen. 

Maar let op, de gemeente moet eerst een wijkagent sturen om te constateren dat je daar niet meer woont voordat zij je adres kan verdwijderen. 

Na het vaststellen dat je niet meer op dat adres woont, zijn er twee mogelijkheden: 

  • Als je nieuwe adres bekend is, wordt je nieuwe gemeente op de hoogte gebracht van de adreswijziging.
  • Als je nieuwe adres onbekend is, wordt je uit het bevolkingsregister geschrapt nadat je een attest van schrapping heeft ontvangen.

N.B: Het is dus belangrijk om je adreswijziging zo snel mogelijk te melden. 

Maar maak je geen zorgen, als je dossier wordt geschrapt, kunt je beroep aantekenen bij de bevoegde rechtbank om de beslissing van de gemeente aan te vechten.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?