5 dingen om voor te bereiden voor je eerste consultatie met een advocaat

première réunion avec un avocat
Heb je een advocaat nodig om je te adviseren en/of je belangen te verdedigen? Als je antwoord ja is, zal dit artikel je helpen om rustig je eerste consultatie met je advocaat aan te pakken. Zoals Alexander Graham Bell zei: "Voor alles is de voorbereiding de sleutel tot succes." Hier zijn dus 5 dingen om voor te bereiden om het succes van je eerste consultatie met je advocaat te verzekeren.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Avez-vous besoin d’un avocat pour vous conseiller et/ou défendre vos intérêts ? Si votre réponse est oui, cet article vous permettra d’aborder sereinement votre premier rendez-vous avec votre avocat. Comme disait Alexander Graham Bell « avant toute autre chose, la préparation est la clé du succès. » Voici donc 5 choses à préparer pour assurer le succès de votre premier rendez-vous avec votre avocat.

Geef een overzicht van je verzoek:

Nadat je ervoor gezorgd hebt dat de advocaat die je gaat ontmoeten voldoende bekwaam is om je zaak te behandelen (advocaten zijn vaak gespecialiseerd in specifieke rechtsgebieden), is het tijd om een samenvatting van je verzoek voor te bereiden.

Deze stap is om verschillende redenen van groot belang. Ten eerste stelt het je in staat om rustig na te denken over alle elementen van je verzoek en ze duidelijk te formuleren. Het komt vaak voor dat ideeën die aanvankelijk helder lijken, minder duidelijk zijn wanneer ze mondeling worden uitgedrukt. Het opstellen van een samenvatting van je verzoek zorgt ervoor dat je, door het te herlezen, ervoor zorgt dat de presentatie zo duidelijk mogelijk is. Dit is belangrijk zodat de advocaat weet hoe hij je het beste kan helpen.

Bovendien helpt het vooraf opstellen van een samenvatting van de situatie om een zekere objectiviteit te behouden. In sommige zaken kan het namelijk moeilijk zijn om het hoofd koel te houden. Dit geldt bijvoorbeeld voor zaken zoals echtscheidingen, erfeniskwesties, vastgoedgeschillen of andere geschillen met betrekking tot bedrijven. Het opstellen van een samenvatting van je verzoeken stelt je in staat om afstand te nemen en zo een getrouwe weergave van de situatie te geven.

Zorg voor een tijdslijn van gebeurtenissen

Om ervoor te zorgen dat de advocaat uw situatie zo goed mogelijk kan beoordelen, is het noodzakelijk dat hij zo veel mogelijk informatie heeft. Hij wordt immers betrokken bij een situatie waarin hij niet echt bij betrokken is geweest. Om u het beste advies te kunnen geven en/of u het beste te kunnen vertegenwoordigen, moet hij alle details van de situatie kennen vanaf het begin.

Het opstellen van een chronologie van de feiten zorgt ervoor dat je geen belangrijke stappen over het hoofd ziet tijdens de communicatie. Merk op dat het essentieel is om alle feiten te vermelden, want wat voor jou onbelangrijk lijkt, kan nuttig blijken te zijn in de behandeling van het dossier.

Bovendien stelt deze oefening je in staat om de hoofdrolspelers en andere betrokkenen bij je zaak te inventariseren. Dit kan ook nuttig zijn bij de beoordeling van je situatie. De aard van de relaties tussen de partijen in een geschil kan namelijk van groot belang zijn. Bijvoorbeeld, in het strafrecht kunnen zaken waarbij familieleden betrokken zijn, worden onderworpen aan specifieke regels. Op dezelfde manier zullen de oplossingen in geval van een geschil tussen leiders van een bedrijf afhangen van de banden die hen verbinden (familie, huwelijk, etc.).

Verzamel relevante documenten

Nadat je een samenvatting en een chronologie van je geschil hebt voorbereid, is het tijd om alle relevante documenten te verzamelen die van nut kunnen zijn voor de behandeling van het dossier. Beperk je niet tot het selecteren van alleen die documenten die naar jouw mening in jouw voordeel zijn. Het is opnieuw van essentieel belang om de advocaat de mogelijkheid te geven de situatie als geheel te beoordelen.

Daarom zou het enige criterium om te overwegen of een document wel of niet moet worden voorgelegd, betrekking moeten hebben op de zaak. Als het document verband houdt met uw dossier, wordt aanbevolen om het aan uw advocaat te verstrekken. Als hij besluit uw dossier te accepteren, zal hij de tijd nemen om ze allemaal te bestuderen en diegene te selecteren die hij relevant acht om zijn taak uit te voeren. Wat betreft de betaling, zorg ervoor dat u de betalingsvoorwaarden met uw advocaat bespreekt vanaf het begin van de samenwerking.

Dit punt kan worden besproken in de rubriek "vragen", maar de belangrijkheid ervan vereist een aparte behandeling. De kwestie van de honoraria van de advocaat is namelijk essentieel in de samenwerking. Het is daarom cruciaal om niet alleen over het bedrag van de honoraria overeenstemming te bereiken, maar ook over de voorwaarden en betaalmethoden. Het opstellen van een honorariumovereenkomst is verplicht.

Er zijn verschillende opties beschikbaar, afhankelijk van de advocaat en het type dossiers. Zo is het mogelijk om per uur te betalen; te betalen met een percentage van de betrokken bedragen in het geschil; een vast tarief te betalen; te betalen volgens het trappenmodel; of een abonnement te betalen wanneer de advocaat meerdere dossiers voor de cliënt moet behandelen.

Nadat de formule is gekozen, moet je informatie inwinnen over de betalingsvoorwaarden.

Misschien heeft u geen hoog inkomen? In dat geval moet u aan de advocaat vragen of hij juridische bijstand accepteert en controleren of u ervoor in aanmerking komt.

Andere vragen

Uw vragen zijn belangrijk. Ze stellen de advocaat in staat te begrijpen hoe u wilt dat hij u helpt. Ze dienen ook als basis voor de samenwerking. Daarom is het raadzaam om ze voorafgaand aan de afspraak voor te bereiden. Natuurlijk kunnen er tijdens het gesprek andere vragen bij u opkomen, maar de vragen die u hebt voorbereid zullen niet minder relevant worden.

U kunt bijvoorbeeld vragen wat de beste aanpak is. In sommige situaties is het beter om een minnelijke schikking te proberen in plaats van naar de rechtbank te gaan (processen kunnen vaak erg lang duren). U kunt ook vragen hoe de opvolging van het dossier zal verlopen als de advocaat het aanneemt (zullen er vaak vergaderingen worden georganiseerd? Zo ja, met welke frequentie? Hoe geeft hij de voorkeur aan communicatie, enz.). Als u besluit een gerechtelijke procedure te starten of voort te zetten, moet u weten wat de advocaat van u verwacht. Welke stappen moet u nemen in het kader van het dossier, enz.

U kunt aan andere vragen denken, maar het belangrijkste is om ze duidelijk op te schrijven zodat u ze niet vergeet tijdens het gesprek. Onthoud dat vragen stellen goed is, maar de antwoorden noteren is nog beter. Dit zal u helpen om een harmonieuze samenwerking tot stand te brengen.

 

Heb je vragen?

Si vous avez encore des questions, n’hésitez pas à réserver une consultation avec un avocat en moins de 24 heures et à partir de 29€. Pour cela, il vous suffit de remplir ce formulaire sur notre page d’accueil.

Vous pouvez également poser toutes vos questions à Mylittlelawyer, une intelligence artificielle spécialisée en droit belge que nous avons conçu pour que vous obteniez gratuitement des réponses à vos questions juridiques en quelques secondes !

Een juridische vraag?