Euthanasie in België: 4 dingen die je moet weten

L’euthanasie
België is een van de voorlopers geweest in het toestaan van euthanasie. Het is nu al 20 jaar mogelijk om er gebruik van te maken, terwijl veel van onze Europese buren het nog steeds verbieden.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Euthanasie : wat is het ?

Euthanasie is de handeling waarbij een persoon een dokter vraagt om zijn leven te beëindigen. De wet stelt 3 criteria om euthanasie te definiëren:

  • Het gaat om een handeling die wordt uitgevoerd door een derde partij, de dokter.
  • De handeling bestaat erin opzettelijk een einde te maken aan het leven van een persoon.
  • Deze handeling vindt plaats op verzoek van de persoon.

Euthanasie in België kan plaatsvinden in een ziekenhuis, maar het kan ook worden uitgevoerd bij de patiënt thuis.

Men mag euthanasie niet verwarren met andere gerelateerde praktijken.

Euthanasie is niet hetzelfde als geassisteerde zelfdoding, dat met name in Zwitserland bestaat. Bij euthanasie is het de dokter die de middelen toedient die leiden tot het overlijden van de persoon, terwijl bij geassisteerde zelfdoding een derde partij het proces alleen vergemakkelijkt zonder het zelf uit te voeren.

Euthanasie is ook niet hetzelfde als palliatieve zorg. Palliatieve zorg houdt in dat de persoon op een natuurlijke manier sterft door te stoppen met proberen zijn toestand te verbeteren.

Wie kan een beroep doen op euthanasie?

In België is euthanasie toegestaan wanneer de persoon zich in een situatie van ernstig lijden bevindt zonder uitzicht op verbetering. Sinds 2014 is euthanasie ook toegestaan voor minderjarigen die niet geëmancipeerd zijn.

De wet zorgt er ook voor dat de persoon die vraagt om geëuthanaseerd te worden volledig bewust is van de keuze die ze maken. Er moeten dus meerdere voorwaarden worden vervuld:

  • De patiënt moet op het moment van zijn/haar verzoek bewust zijn en in staat zijn om te oordelen.
  • Het verzoek van de patiënt moet weloverwogen zijn en moet van hem/haar komen zonder enige druk van familieleden of derden.
  • De patiënt moet zich in een toestand van voortdurend en ondraaglijk lichamelijk of psychisch lijden bevinden. Deze situatie mag niet kunnen worden verlicht en moet voortkomen uit een ernstige en ongeneeslijke aandoening.
  • Voor niet geëmancipeerde minderjarige patiënten mag de lijdensstaat niet alleen psychologisch zijn, en moet het leiden tot een spoedige dood om euthanasie te rechtvaardigen.

Wat zijn de voorwaarden om een beroep te doen op euthanasie?

Nadat is vastgesteld dat de persoon voldoet aan de voorwaarden voor euthanasie, moet hij/zij het verzoek aan een dokter richten om hiervan te kunnen profiteren.

Deze dokter is niet verplicht om euthanasie uit te voeren. In het geval dat hij weigert, is hij echter wel verplicht om de patiënt hiervan op de hoogte te stellen en het dossier aan een andere dokter door te geven.

In het geval dat hij akkoord gaat, zal de dokter zich moeten ontdoen van verschillende verplichtingen ten opzichte van de patiënt en zijn naasten. Hij zal ook een andere dokter moeten raadplegen voordat hij de handeling kan uitvoeren, om ervoor te zorgen dat zijn beslissing wordt goedgekeurd door een andere medische professional.

Kan men vragen om geëuthanaseerd te worden als men in coma raakt?

Het kan gebeuren dat iemand, na een ongeval of ziekte, in een bewusteloze toestand verkeert en dus niet in staat is om euthanasie te vragen.

Hiervoor is het mogelijk om een verzoek voor voorafgaande euthanasie te doen. Dit betekent dat je toestemming geeft om geëuthanaseerd te worden als je getroffen wordt door een ernstige en ongeneeslijke aandoening, in een onbewuste en onomkeerbare toestand.

In deze verklaring moet je een vertrouwenspersoon aanwijzen. Deze verklaringen zijn geldig voor een onbepaalde periode. Natuurlijk betekent dit niet dat je je mening niet kunt veranderen nadat de verklaring is ingevuld.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?