Bedrijf in moeilijkheden: faillissement is niet altijd de juiste oplossing.

faillite
Wanneer een bedrijf moeilijkheden ondervindt, hebben mensen vaak de neiging om aan faillissement te denken. Maar waar staat faillissement eigenlijk echt voor? Wat zijn de andere juridische middelen om de moeilijkheden van een bedrijf te beëindigen? We leggen het allemaal uit.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Faillissement : wat is het ?

De faillissement is een procedure bedoeld voor bedrijven die niet langer in staat zijn om hun schulden te voldoen en waarvan de crediteuren weigeren om betalingsuitstel te verlenen.

Deze procedure houdt in dat het bedrijf onder het beheer van een curator wordt geplaatst. Deze curator heeft als taak om het vermogen van het bedrijf te beheren en te liquideren om zo veel mogelijk schulden aan de crediteuren terug te betalen.

Concreet betekent dit dat de curator de activa van het bedrijf zal verkopen en het geld dat met deze verkoop wordt verkregen, zal gebruiken om onbetaalde schulden te voldoen.

Voorbeeld: Een bakkerij met een broodoven ter waarde van 5000€ gaat failliet. Ze heeft schulden ter waarde van 5000€. De curator zal de broodoven verkopen en de 5000€ gebruiken om de schulden te betalen.

Als het bedrag van de liquidatie niet voldoende is om alle schulden te dekken, is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om bij de rechtbank van het bedrijf te verzoeken om het wissen van de resterende schulden.

Wat zijn de voorwaarden om failliet te gaan?

Het faillissement is geen automatische procedure. Daarom moet er een verklaring worden afgelegd om het in gang te zetten.

Deze verklaring wordt ook wel een "faillissementsbekentenis" genoemd.

Als het bedrijf geen faillissementsbekentenis doet terwijl het aan de voorwaarden voldoet, kan een van de crediteuren dit vragen via een dagvaarding voor de rechtbank, of zelfs door een verzoek van het Openbaar Ministerie of een geïnteresseerde derde partij.

Om failliet te worden verklaard, moet het bedrijf aan twee voorwaarden voldoen:  

  • Zich in een aanhoudende betalingsonmacht bevinden (Dit betekent dat het bedrijf niet langer in staat is om zijn schulden te voldoen)
  • De crediteuren verlenen geen betalingsuitstel meer en eisen dat het bedrijf zijn schulden onmiddellijk voldoet.

Dat betekent dus dat een bedrijf niet per se faillissement hoeft aan te vragen alleen omdat het zich in een financieel moeilijke periode bevindt.

Integendeel, er zijn methoden voordat men in moeilijkheden komt die een faillissement kunnen rechtvaardigen.

Welke procedures in plaats van faillissement?

Wanneer het bedrijf de eerste moeilijkheden begint te ondervinden, is het allereerst belangrijk om te proberen minnelijke schikkingen te treffen met leveranciers en crediteuren.

Dit houdt in dat er onderhandeld wordt met deze partijen over uitstel of spreiding van betalingen.

Deze minnelijke schikkingen zullen het voor het bedrijf gemakkelijker maken om moeilijke periodes door te komen, in afwachting van nieuwe inkomsten.

Indien deze moeilijkheden aanhouden, kan het verstandig zijn om een bedrijfsbemiddelaar in te schakelen.

De bedrijfsbemiddelaar is een gemachtigde die als taak heeft om het bedrijf te helpen bij het vinden van minnelijke schikkingen of het voor te bereiden op een strengere procedure.

Dit verzoek wordt ingediend bij de rechtbank, en de toewijzing van de bedrijfsbemiddelaar gebeurt vertrouwelijk, wat het bedrijf in staat stelt om geen wantrouwen te creëren bij zijn crediteuren.

Daarna is het ook mogelijk om een gerechtelijke herstructureringsprocedure op te starten. Dit is een procedure waarmee het bedrijf zijn activiteiten kan herorganiseren.

Het voordeel van deze procedure is dat het bedrijf uitstel krijgt vanaf het moment van opening. Dit betekent dat gedurende een bepaalde periode de acties van crediteuren tegen het bedrijf worden opgeschort.

Deze periode stelt het bedrijf in staat om te zoeken naar een nieuwe manier om zijn winstgevendheid te verbeteren door zijn activiteiten te herorganiseren.

Ten slotte, als het bedrijf zijn activiteiten wil beëindigen voordat het faillissement wordt bereikt, kan het een liquidatie in gang zetten met als doel ontbinding.

Faillissement is dus niet noodzakelijk de enige optie wanneer een bedrijf moeilijkheden ondervindt. Daarom is het belangrijk om de situatie van het bedrijf goed te begrijpen voordat men faillissement aanvraagt:

  • Zouden de crediteuren bereid zijn om de betaling van schulden te spreiden?
  • Zou het herorganiseren van de activiteiten van het bedrijf de winstgevendheid kunnen verbeteren?
  • Zijn de moeilijkheden die worden ondervonden tijdelijk of zijn ze onomkeerbaar?

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?