Alles wat u moet weten over de geboorteakte

Wist u dat de geboorteakte het eerste officiële document van een persoon is? Het is nodig voor veel administratieve procedures, maar kent u echt de regels en wetgeving die in dit verband moeten worden nageleefd? In dit artikel zullen we u alles vertellen wat u moet weten over de geboorteakte in België.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Als je, naast het wettelijke aspect dat in dit artikel wordt ontwikkeld, meer wilt weten over de praktische dimensie van de geboorteakte, nodigen we je uit om het artikel dat Copl heeft geschreven over dit onderwerp te ontdekken in het kader van onze samenwerking. Copl is een digitaal platform dat tot doel heeft om te zorgen voor het welzijn van mensen in hun relaties, door middel van een volledig aanbod: informatie en advies, aanpasbare tools, partnerschappen, een zorgzame luister en toegang tot professionals in het koppel.

De geboorteakte: wat is het ?

De geboorteakte is een officieel document dat de geboorte van een persoon bevestigt. 

In België hebben ouders 15 werkdagen de tijd om de geboorte van hun kind aan te geven bij de gemeente waar het kind is geboren.

Nadat de geboorteaangifte is gedaan, is het de ambtenaar van de burgerlijke stand die de geboorteakte opstelt en deze aan de ouders overhandigt. 

Het is belangrijk om dit document te bewaren, want het zal uw hele leven lang nuttig zijn. Het is namelijk nodig voor veel administratieve procedures. 

Bijvoorbeeld: Als u een Belgisch paspoort aanvraagt, moet u een kopie van uw geboorteakte verstrekken.

Welke informatie staat er in de geboorteakte ? 

De geboorteakte bevat de essentiële informatie over de burgerlijke staat van een persoon. 

Hierin worden vermeld: 

  • De naam en voornaam,
  • De datum, het uur en de plaats van de geboorte,
  • De identiteit van de ouders,
  • Het geslacht van de pasgeborene.

De geboorteakte bevestigt de geboorte van een persoon en dus zijn wettelijk bestaan. 

Je bent jonge ouders en vraag je je af welke stappen de geboorteakte van je kind zal vereisen? We nodigen je uit om het artikel van Copl.  te ontdekken.

Het kan dus iemand in staat stellen om toegang te krijgen tot bepaalde rechten, om zijn nationaliteit te bewijzen, enz. 

Hoe krijgt u uw geboorteakte ? 

Elke meerderjarige persoon kan vragen om een geboorteakte te krijgen.

Bovendien kan het, zoals eerder vermeld, voorkomen dat u uw geboorteakte moet overleggen bij bepaalde administratieve procedures. 

Bijvoorbeeld: Bij de aankoop van onroerend goed kan de notaris u om uw geboorteakte vragen.

Het is dus belangrijk om te weten hoe u deze kunt verkrijgen. 

U heeft verschillende mogelijkheden: 

  1. Of u gaat persoonlijk naar het gemeentehuis van de gemeente waar u bent geboren. 
  2. Of u vraagt het online aan.
  3. Of u vraagt het aan per post. 

De tijd die nodig is om uw geboorteakte te verkrijgen, hangt af van de manier waarop u de aanvraag heeft gedaan. 

Als u de aanvraag persoonlijk of online heeft gedaan, kunt u deze direct verkrijgen. Als u de aanvraag echter per post heeft gedaan, kan dit langer duren. 

Wat te doen als er een fout in de akte staat ? 

Als de geboorteakte een fout bevat, is het belangrijk om deze snel te laten corrigeren. 

Afhankelijk van de aard van de fout wordt de akte gecorrigeerd door de ambtenaar van de burgerlijke stand of door de familierechtbank. 

De ambtenaar van de burgerlijke stand is bevoegd om "materiële" fouten te corrigeren. Hiermee worden typefouten, gegevens die niet overeenkomen met officiële documenten, enz. bedoeld. 

Bijvoorbeeld: Als uw voornaam verkeerd is gespeld, kunt u vragen om deze fout te laten corrigeren. 

De ambtenaar van de burgerlijke stand zal uw verzoek tot correctie onderzoeken en, als dit wordt geaccepteerd, zal er een nieuwe geboorteakte worden opgesteld. 

In andere gevallen is het de familierechtbank die bevoegd is om de geboorteakte te wijzigen. 

Bijvoorbeeld: Na regularisatie blijkt dat de gegevens in uw paspoort niet overeenkomen met de persoonlijke gegevens die u bij aankomst in België heeft verstrekt. In dit geval, aangezien er een risico op identiteitsfraude bestaat, is de tussenkomst van de familierechtbank noodzakelijk om de wijziging te verkrijgen.

In ieder geval moet u, om uw geboorteakte te laten wijzigen, documenten overleggen waaruit blijkt dat er een fout is gemaakt. 

Kan het geslacht worden gewijzigd of is dit definitief ? 

Steeds meer landen, waaronder België, staan intersekse of transgender personen toe hun geboorteakte te wijzigen, zodat deze hun genderidentiteit weerspiegelt. 

Sinds 1 januari 2018 is de procedure vereenvoudigd. Er hoeven niet langer bepaalde medische voorwaarden te worden vervuld. 

Voortaan moeten er slechts 2 verklaringen worden afgelegd om van geslacht te veranderen. 

De eerste bestaat uit het verklaren van uw diepste overtuiging dat het geslacht vermeld op uw geboorteakte niet overeenkomt met uw genderidentiteit. 

De tweede verklaring moet binnen 3 maanden na de eerste worden ingediend en moet de eerdere wens bevestigen. 

Deze procedure is opengesteld voor minderjarigen vanaf 16 jaar, op voorwaarde dat zij toestemming hebben van hun ouders en een kinderpsychiatrisch attest. 

De procedure voor het wijzigen van de voornaam is min of meer gelijkwaardig, aangezien er een eedaflegging moet worden gedaan waarin wordt uitgelegd dat de voornaam die bij onze geboorte is gekozen niet compatibel is met onze genderidentiteit. 

Deze procedure is op haar beurt toegankelijk voor minderjarigen vanaf 12 jaar, op voorwaarde dat zij toestemming hebben van hun voogden.

We nodigen je uit om het artikel dat Copl heeft geschreven te ontdekken voor meer informatie over de praktische aspecten rondom de geboorteakte.

Een juridische vraag?