De gerechtelijke bescherming: Hoe kan je je dierbaren helpen die bescherming nodig hebben?

La protection judiciaire
Met de leeftijd, ziekte of levensgebeurtenissen kunnen mensen hun fysieke of mentale capaciteiten zien verminderen. In dergelijke gevallen wordt het moeilijk om alleen voor alle dagelijkse taken en het beheer van hun bezittingen te zorgen. Daarom voorziet de Belgische wet in een reeks maatregelen, die bekend staan als gerechtelijke bescherming.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

De gerechtelijke bescherming : wat is het ?

De gerechtelijke bescherming houdt in dat een meerderjarige persoon die niet meer in staat is om voor zijn/haar eigen bezittingen en persoonlijke zaken te zorgen, wordt bijgestaan door het aanstellen van een beheerder die deze taken op zich zal nemen.

De beheerder zal verantwoordelijk zijn voor de aangewezen taken en zal meer of minder verantwoordelijkheid dragen, afhankelijk van de mate van onbekwaamheid van de vertegenwoordigde persoon. Zijn taken kunnen bestaan uit het innen van inkomsten voor de persoon, het betalen van rekeningen, maar de beheerder kan ook meer uitgebreide bevoegdheden worden toegekend door de vrede- of vrederechter.

Wanneer kan iemand onder gerechtelijke bescherming worden geplaatst?

Er zijn 2 soorten bescherming voor kwetsbare volwassenen: extrajudiciële bescherming, waarbij de persoon zelf zijn/haar beheerder en de omvang van zijn/haar bevoegdheden kiest; en gerechtelijke bescherming die wordt uitgesproken door de vrederechter.

Wat betreft de extrajudiciële bescherming, heeft deze betrekking op het beheer van de bezittingen van de beschermde persoon. Aangezien de persoon dit zelf organiseert, ligt het ook in handen van die persoon om hierin het initiatief te nemen.

Wat betreft de gerechtelijke bescherming, wordt deze uitgesproken door de vrederechter van de woonplaats van de persoon die bescherming nodig heeft. Het is dus aan elke geïnteresseerde persoon, de persoon die bescherming nodig heeft, of aan de rechter zelf om het initiatief te nemen voor de gerechtelijke bescherming.

Om de gerechtelijke bescherming in te stellen, moet men in staat zijn om documenten aan de vrederechter te verstrekken die de noodzaak van deze maatregel aantonen:

  • Identiteitsdocumenten en een bewijs van verblijfplaats.
  • Een medisch certificaat dat binnen 15 dagen voorafgaand aan het verzoek aan de vrederechter is afgegeven.
  • Een medisch advies dat de gevolgen van de kwetsbaarheid van de persoon voor zijn functioneren uitlegt.

Belangrijk om te weten: Het is ook mogelijk om onder gerechtelijke bescherming te worden geplaatst als het is bewezen dat de persoon zich in een toestand van verkwisting bevindt, dat wil zeggen een slecht beheer van zijn/haar bezittingen (bijvoorbeeld overmatige uitgaven) die in strijd zijn met zijn/haar belangen.

Hoe wordt de beheerder gekozen in de gerechtelijke bescherming?

De beheerder heeft als taak om de beschermde persoon ofwel te assisteren ofwel te vertegenwoordigen indien blijkt dat de persoon in een situatie van ernstige kwetsbaarheid verkeert.

De benoeming van een beheerder is dus een belangrijke stap in de gerechtelijke bescherming. Het wordt vaak aangemoedigd om een beheerder te kiezen die deel uitmaakt van de familie van de beschermde persoon. Echter, het is ook mogelijk om te kiezen voor professionals zoals bijvoorbeeld advocaten.

In dat geval kan het nuttig zijn om naast de beheerder ook een vertrouwenspersoon aan te stellen. Deze vertrouwenspersoon heeft als taak om de band te verzekeren tussen de beheerder en de beschermde persoon. Indien de vertrouwenspersoon van mening is dat de beheerder zijn werk niet goed uitvoert, kan hij/zij contact opnemen met de vrederechter.

Wanneer eindigt de gerechtelijke bescherming? 

De gerechtelijke bescherming duurt niet noodzakelijk voor altijd. Het is mogelijk dat de beschermde persoon herstelt en niet langer in de situatie verkeert die aanleiding gaf tot de gerechtelijke bescherming.

In dat geval moeten de beschermde persoon, de beheerder, de vertrouwenspersoon of iedere geïnteresseerde een verzoek indienen om de maatregelen van gerechtelijke bescherming te beëindigen.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?