Avez-vous droit aux allocations familiales ?

Wist je dat in België elke burger recht heeft op gezinsbijslag als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan? Laat deze kans niet liggen en blijf tot het einde van dit artikel om te weten of je er recht op hebt.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Les allocations familiales : qu’est-ce que c’est ? 

Gezinsbijslag zijn financiële steunmaatregelen die als maandelijkse aanvulling dienen om gezinnen te ondersteunen bij de opvoeding en het onderhoud van hun kinderen. 

In België heeft iedereen die op het Belgische grondgebied woont recht op gezinsbijslag. 

Bijvoorbeeld: Elke Belgische burger met kinderen heeft recht op gezinsbijslag. 

Bijvoorbeeld: Elke Belgische burger met kinderen heeft recht op gezinsbijslag.

Bijvoorbeeld: Elke Belgische burger met kinderen heeft recht op gezinsbijslag.

Bijvoorbeeld: Elke Belgische burger met kinderen heeft recht op gezinsbijslag. 

Je ontvangt gezinsbijslag vanaf de maand die volgt op de geboorte van je kind.

Bijvoorbeeld: Als je kind in juni geboren is, ontvang je vanaf juli gezinsbijslag voor dat kind.

Bijvoorbeeld: Als je kind in juni geboren is, ontvang je vanaf juli gezinsbijslag voor dat kind. 

Bijvoorbeeld: Louis is 22 en studeert aan de universiteit. Zijn ouders blijven dus gezinsbijslag ontvangen.

Hoeveel bedraagt de gezinsbijslag? 

Het bedrag van de gezinsbijslag varieert naargelang het aantal kinderen dat je hebt, hun leeftijd, je financiële situatie en de regio waar je woont.

Een ander bedrag wordt toegekend afhankelijk van elke regio en dit bedrag wordt elk jaar herzien.

Bijvoorbeeld: Als je in Wallonië woont, zal het bedrag van je gezinsbijslag niet hetzelfde zijn als wanneer je in Vlaanderen zou wonen. 

Ongeacht de regio waar je woont, het bedrag van de gezinsbijslag stijgt met de leeftijd van je kind en het aantal kinderen dat je hebt.

Wat is de geboortepremie?

De geboortepremie is een eenmalige financiële steun die uitgekeerd wordt bij de geboorte van de baby. Het doel is om de komst van de pasgeborene voor de ouders te vergemakkelijken.

Deze premie moet aangevraagd worden en wordt niet automatisch toegekend. Beide ouders kunnen een aanvraag indienen. 

Je kunt de aanvraag indienen vanaf de 6e maand van de zwangerschap en de ouders kunnen de premie nog tot 5 jaar na de geboorte van het kind claimen. 

Het bedrag van de geboortepremie stijgt elk jaar en varieert afhankelijk van de regio waar het kind woont. In Brussel en Wallonië bedraagt het ongeveer 1250 euro, terwijl het in Vlaanderen ongeveer 1180 euro is. 

Tip: In Brussel, in tegenstelling tot andere regio's, wordt het bedrag van de verzekeringspremie gehalveerd vanaf het tweede kind. Dit betekent dat je in Vlaanderen en Wallonië hetzelfde bedrag ontvangt, ongeacht het aantal kinderen dat je hebt. Maar in het Brussels Gewest ontvang je vanaf je tweede kind een premie van ongeveer 580 euro.

Wat te doen bij een verandering van gezinssituatie? 

In geval van een verandering in de gezinssituatie is het belangrijk om je gezinsbijslagfonds hiervan op de hoogte te stellen, omdat dit het bedrag kan beïnvloeden waar je recht op hebt. 

Het is belangrijk om dit zo snel mogelijk te doen om er zeker van te zijn dat je je gezinsbijslag ontvangt of om te voorkomen dat je later een terugbetaling moet doen omdat je meer geld hebt ontvangen dan waar je recht op had. 

Bijvoorbeeld: Als je besluit te trouwen, zal je gezinssituatie veranderen. Als beide partners werken, ga je van één naar twee salarissen. Dit zal de financiële middelen van het gezin verhogen en het is dus noodzakelijk om de bevoegde instantie hiervan op de hoogte te stellen. Als je dit niet doet en je ontvangt een hoger bedrag aan gezinsbijslag dan waar je recht op hebt, zal je een terugbetaling moeten doen. Bespaar jezelf die moeite!

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?