Gezinshereniging: wie kan zich bij je voegen en hoe?

Regroupement familial
Woon je in België en is je familie in het buitenland? Dan kun je gebruik maken van gezinshereniging. Wie kan zich bij je voegen? Onder welke voorwaarden? Hier is alles wat je moet weten over gezinshereniging.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Gezinshereniging ten gunste van de echtgenoot/echtgenote

Personen die getrouwd zijn met een Belgische ingezetene kunnen gebruik maken van gezinshereniging. Hiervoor zijn de volgende vereisten van toepassing:

  • Dat beide echtgenoten 21 jaar of ouder zijn (of 18 jaar als het huwelijk vóór de aankomst van de persoon die wordt herenigd, in België plaatsvond).
  • Dat de echtgenoot die zich bij de hereniging voegt, onder hetzelfde dak komt wonen als de ander.

Als je huwelijk wordt erkend als een officieel huwelijk in je land van herkomst, zal het ook erkend worden door België, en kun je een aanvraag voor gezinshereniging indienen.

Personen die niet getrouwd zijn met een Belgische ingezetene maar geregistreerd zijn als partner, kunnen gebruik maken van gezinshereniging. Hiervoor zijn de volgende vereisten van toepassing:

  • Dat jullie partnerschap wettelijk is geregistreerd, en dat jullie het bewijs kunnen leveren van een legale samenwoning tussen jou en je partner.
  • Dat jullie allebei ouder zijn dan 21 jaar, of 18 als kan worden aangetoond dat jullie minstens 1 jaar samenwoonden voordat jullie naar België kwamen.
  • Dat jullie relatie stabiel en duurzaam is, dit betekent dat jullie in staat moeten zijn om te bewijzen:

Of dat jullie ononderbroken minstens 1 jaar samen hebben gewoond voordat de aanvraag voor gezinshereniging werd ingediend,

Of dat jullie elkaar minstens 2 jaar kennen, en dat jullie regelmatig contact hebben onderhouden en elkaar minstens 3 keer hebben ontmoet gedurende de twee jaar voorafgaand aan de aanvraag voor gezinshereniging.

Of dat jullie een gezamenlijk kind hebben.

Kinderen jonger dan 18 jaar

Er wordt onderscheid gemaakt tussen gemeenschappelijke kinderen van het paar en kinderen die jullie afzonderlijk hebben gekregen.

  • Om gebruik te maken van gezinshereniging moeten de gemeenschappelijke kinderen van het paar minderjarig, ongehuwd zijn en onder hetzelfde dak als jij komen wonen.
  • De kinderen van één van de echtgenoten moeten dezelfde bewijzen verstrekken, evenals een kopie van het vonnis waarin exclusief ouderlijk gezag wordt verleend indien van toepassing, of een overeenkomst met de ouder met wie het ouderlijk gezag wordt gedeeld in het andere geval.

De volwassenen met een handicap

Voor hen gelden dezelfde voorwaarden als voor kinderen jonger dan 18 jaar, met als enige verschil dat er bovendien een document ter bevestiging van de handicap van het kind moet worden overlegd.

De ouders van degene die wordt herenigd

De ouders kunnen gebruik maken van gezinshereniging op voorwaarde dat het kind dat zich in België bevindt een onbegeleide minderjarige vreemdeling (MENA) is.

Wat betreft andere familieleden, zullen zij niet kunnen worden herenigd via gezinshereniging. In dat geval moet je je richten op andere methoden.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?