Herroepingsrecht: Wat is de regeling voor uw online aankopen?

Loyers impayés
Online verkoop is een specifiek type verkoop: hoe kunt u zeker zijn van uw aankoop wanneer u het fysiek nog niet in handen heeft gehad? Om dit probleem op te lossen, beschermt de Belgische wet de consument met een specifiek herroepingsrecht dat van toepassing is op online aankopen.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Wat is het herroepingsrecht?

Herroepen betekent dat u terugkomt op uw verklaringen of beslissing. Het herroepingsrecht biedt consumenten de mogelijkheid om hun beslissing om een product of dienst te kopen, terug te draaien. Dit recht is ontstaan door de voortdurende groei van online verkoop in het algemeen en e-commerce in het bijzonder. Als gevolg hiervan heeft u het recht om onder bepaalde voorwaarden af te zien van online aankopen, zoals later nader gespecificeerd. renoncer à l’achat de biens ou services effectués en ligne sous certaines conditions précisées plus loin.

Wie heeft recht op het herroepingsrecht?

Het antwoord op deze vraag is vrij eenvoudig: de consument. Alleen consumenten kunnen gebruikmaken van het herroepingsrecht. Dit betekent dat het niet van toepassing is op transacties tussen particulieren, bijvoorbeeld bij aankopen op eBay of andere vergelijkbare sites. Evenzo is het niet van toepassing op transacties tussen handelaren, waarvoor specifieke regels gelden.

Stel gratis uw vraag!

In welke gevallen is het herroepingsrecht van toepassing?

Zoals eerder vermeld, heeft het herroepingsrecht tot doel de consument te beschermen. Daarom is het van toepassing in geval van aankopen buiten een winkel (de winkel in dit geval is de plaats waar de handelaar normaal gesproken zijn activiteiten uitoefent) of bij aankopen op afstand, waarbij er geen fysiek contact is tussen de verkoper en de koper.

Buiten deze twee situaties kan de verkoper een herroepingstermijn bepalen, maar dit is niet verplicht.

Het is belangrijk op te merken dat er verschillende uitzonderingen bestaan op dit principe. Het herroepingsrecht is bijvoorbeeld nietvan toepassing wanneer:

 • U instemt met de uitvoering van de dienst voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 • U een goed of dienst koopt waarvan de prijs varieert op de financiële markt.
 • U een op maat gemaakt goed of dienst koopt.
 • U een bederfelijk goed koopt.
 • U een goed koopt waarvan de levering de integratie van andere producten vereist.
 • U spoedinstallatie- of onderhoudsdiensten koopt waarbij het personeel van het bedrijf moet verplaatsen, behalve in het geval van de verkoop van artikelen tijdens de interventie indien van toepassing.
 • U online loterijtickets koopt of online gokt.
 • U verzegelde fysieke dragers verbreekt.
 • U aankopen doet via een openbare veiling.
 • U vervoers-, restauratie- of accommodatiediensten reserveert, anders dan voor een hoofdverblijfplaats.

 

Wat is de termijn voor herroeping?

Wanneer het van toepassing is, is de herroepingstermijn 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na de levering van het goed of de totstandkoming van het contract voor dienstverlening. In het geval van de aankoop van goederen heeft u 14 dagen vanaf de dag van kennisgeving om het betreffende goed terug te sturen. Deze termijn kan worden verlengd door de verkoper, maar mag in geen geval worden verkort.

Als u niet op duidelijke en nauwkeurige wijze bent geïnformeerd over het bestaan of de modaliteiten van het herroepingsrecht, wordt deze automatisch verlengd tot 12 maanden na het verstrijken van de oorspronkelijke periode van 14 dagen.

Hoe maakt u er gebruik van?

Typisch gezien moet u uw wens om te herroepen aan de verkoper kenbaar maken. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Het is echter raadzaam om dit per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of op een andere schriftelijke wijze te doen om bewijs van de kennisgeving te kunnen leveren. Hier zijn 3 manieren om uw herroepingsrecht geldig te maken:

 • Het invullen en verzenden van het herroepingsformulier dat is uitgegeven door de FOD Economie.
 • Formeel uw wens om te herroepen aan de verkoper mededelen.
 • Een verzoek indienen via de website van het bedrijf, indien mogelijk.

Wat te doen als de termijn is verstreken?

Als u besluit om een aankoop te annuleren na het verstrijken van de wettelijke termijn van 14 dagen, zijn er andere beschermingsmechanismen die u kunnen helpen om vergoeding te krijgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de wettelijke garantie van conformiteit, die 2 jaar geldig is vanaf de leveringsdatum van het goed.

Deze garantie, die u onder bepaalde voorwaarden kunt afdwingen bij de verkoper, dekt twee situaties: het geleverde artikel komt niet overeen metde beschrijving op de website van de verkoper, of het geleverde artikel voldoet niet aan de gebruiksdoeleinden.

Wat te doen als de verkoper weigert terug te betalen?

Als de verkoper weigert om de aankoopprijs van het artikel terug te betalen, ondanks naleving van de termijn en de procedure voor herroeping, kunt u proberen om het geschil op een vreedzame manier op te lossen. U kunt contact opnemen met de verkoper of een derde partij inschakelen.

Als een vreedzame oplossing niet mogelijk is, kunt u het geschil voorleggen aan de rechter.

In dat geval biedt Welexit u de mogelijkheid om te spreken met een advocaat in uw regio, gespecialiseerd in consumentenrecht, en dat voor slechts €29! Vul het formulier in dat u kunt vinden op onze homepage. Doe het nu. Het duurt niet langer dan een minuut.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?