Het medisch deeltijdwerk: 3 dingen die je moet weten

Mi temps médical
Om gezondheidsredenen ben je arbeidsongeschikt. Toch zou je graag een professionele activiteit hervatten, aangepast aan je situatie. Het is dan mogelijk voor jou om te doen wat men medisch deeltijdwerk noemt. Het gaat om een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. We leggen je alles uit wat je hierover moet weten.

Opgelet: Medisch deeltijdwerk is een misleidende term. Het betekent namelijk dat je het werk deeltijds hervat, maar niet noodzakelijk halftijds. Dit kan dus gewoon een paar uur per week zijn, of zelfs meer dan halftijds.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Welke voorwaarden zijn er om medisch deeltijdwerk te hebben?

Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor medisch deeltijdwerk. In feite moet je gezondheidstoestand compatibel zijn met de professionele activiteit die je uitoefent. Bovendien moet je altijd een vermindering van je capaciteit hebben van minimaal 50%.

Hoe vraag je het aan?

Wanneer je medisch deeltijdwerk wilt aanvragen, is het absoluut noodzakelijk om dit aan te vragen bij je mutualiteit, ten minste één werkdag voor je terugkeer. Het volstaat om hun formulier in te vullen en het per post te sturen of persoonlijk te overhandigen. Je vindt dit formulier gemakkelijk online.

Het is dankzij de informatie die je in dit formulier verstrekt dat de adviserend arts zal beslissen om je al dan niet toestemming te geven voor medisch deeltijdwerk. Hij is geïnteresseerd in de aard, de voorwaarden en het volume van je werk. Deze arts kan echter vragen om je te onderzoeken om zijn beslissing te nemen.


De toestemming voor medisch deeltijdwerk vermeldt de voorwaarden waaronder het werk wordt hervat. Bijvoorbeeld, de uit te voeren taken zijn gedetailleerd of ook de werktijd.

Belangrijk: weet dat de toestemming niet meer geldig is na een termijn van 2 jaar, maar dat deze vernieuwd kan worden door de adviserend arts.

Merk op dat je werkgever niet verplicht is om je verzoek voor deeltijdse werkhervatting om medische redenen te accepteren.

Bovendien kun je er volledig voor kiezen om je werk bij je huidige werkgever te hervatten, maar ook om van bedrijf en dus van werkgever te veranderen.

Hoe zit het met het inkomen en de vergoedingen?

Je ontvangt een salaris in verhouding tot het geleverde werk, maar je mutualiteit zal je blijven vergoedingen uitbetalen. Deze worden echter verminderd naargelang je werkhervatting, wanneer je meer dan 20% van de tijd je normale activiteit werkt.

Voorbeeld: Een werknemer in medisch deeltijdwerk die 7 uur werkt in plaats van 35 uur (20%), zal zijn vergoedingen niet zien verminderen. Als de werknemer daarentegen 14 uur werkt in plaats van 35 uur (40%), zullen zijn vergoedingen worden verminderd.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?