Oppositie, beroep, cassatie: Jouw rechtsmiddelen om bezwaar te maken tegen een uitgesproken vonnis in België

Comment contester un jugement
Je hebt deelgenomen aan een proces en je vindt dat de rechtbank een te strenge uitspraak heeft gedaan of in strijd met de wet heeft gehandeld? Het is zeker mogelijk om dit aan te vechten, hier is hoe.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

De gewone rechtsmiddelen

De wet definieert 2 soorten gewone rechtsmiddelen:

1. De oppositie is een rechtsmiddel waarmee je een standaardvonnis kunt betwisten.

Er is sprake van een standaardvonnis wanneer een partij afwezig was of niet vertegenwoordigd was (bijvoorbeeld door een advocaat) tijdens de procedure, en dus werd veroordeeld zonder haar argumenten te kunnen presenteren.

Let op: Het is belangrijk om onderscheid te maken afhankelijk van of de zaak civiel of strafrechtelijk is:

  • Voor een zaak op civiel gebied: Je kunt alleen bezwaar maken tegen een standaardvonnis als beroep niet mogelijk is.
  • Voor een zaak op strafrechtelijk gebied: Je kunt alleen bezwaar maken tegen een standaardvonnis door aan te tonen dat je afwezigheid bij de zittingen te wijten is aan overmacht.

Het bezwaar moet worden ingediend bij dezelfde rechtbank die het vonnis heeft uitgesproken dat je wilt betwisten. Je moet de juridische redenen uitleggen waarom je dit vonnis betwist, en je moet je bezwaar maken binnen een maand na de kennisgeving van het vonnis.

2. Het beroep is een rechtsmiddel waarmee een partij een vonnis kan betwisten en dit kan voorleggen aan een hogere rechtbank: het Hof van Beroep of het Eerste Aanleggerecht (voor beslissingen genomen door de Vrederechter).

Om beroep aan te tekenen, moet de waarde van het geschil (het geldbedrag in kwestie) minimaal zijn:

  • €2000 voor een geschil behandeld door de Vrederechter.
  • €2500 voor een geschil behandeld door het Eerste Aanleggerecht.

Je moet binnen de maand na de kennisgeving van het vonnis beroep aantekenen. Hiervoor moet je een verzoekschrift indienen bij het griffiekantoor van de hogere rechtbank, waarin je de redenen moet aangeven die de herziening van het vonnis rechtvaardigen.

De buitengewone rechtsmiddelen

Er zijn verschillende buitengewone rechtsmiddelen, maar de belangrijkste is die van cassatieberoep.

Dit rechtsmiddel maakt het mogelijk om niet de feiten van de zaak te herzien, maar de uitspraak die is gedaan: Heeft de rechter die de beslissing heeft genomen de wet correct toegepast?

Het is mogelijk om een cassatieberoep in te dienen wanneer geen van de gewone rechtsmiddelen gebruikt kan worden. 

Om een cassatieberoep in te dienen, moet je het verzoekschrift indienen bij het griffiekantoor van het Hof van Cassatie binnen de 3 maanden na de kennisgeving van de beslissing die je wilt betwisten. Dit verzoekschrift moet de "middelen" aangeven, dat wil zeggen de redenen die je motiveren om dit beroep in te stellen: welk rechtbeginsel is niet gerespecteerd door de rechter? Welk beginsel is toegepast en had dat niet mogen zijn?

Nadat je verzoekschrift is ingediend, wordt dit meegedeeld aan de andere partij, die dan 3 maanden heeft om, indien gewenst, een antwoordmemorie in te dienen. Als de andere partij een antwoordmemorie indient, heb je een maand om, als je dat wilt, te repliceren op wat zij beweren.

Het Hof van Cassatie kan een beslissing nemen in twee mogelijke uitkomsten: 

1. De verwerping van het cassatieberoep: het Hof beslist dat de rechter de wet correct heeft toegepast, en zijn beslissing wordt dan onherroepelijk.

2. De vernietiging van het vonnis: het Hof beslist dat de rechter de wet niet correct heeft toegepast. Zijn beslissing wordt dan geannuleerd, en de partijen moeten voor een rechtbank van hetzelfde niveau verschijnen als die waarvan de beslissing is vernietigd.

Er zijn dus verschillende manieren om een vonnis (of een "uitspraak") aan te vechten. In ieder geval, als dat nog niet het geval is, aarzel dan niet om je te laten begeleiden door een advocaat zodat deze kan aangeven of het verstandig is om het vonnis aan te vechten.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?