Het hof van eerste aanleg: 3 dingen om te weten

Tribunal de première instance
Je naar het hof van eerste aanleg begeven kan in eerste instantie stressvol en ingewikkeld lijken. Wanneer moet je daar naartoe gaan? Wat houdt het precies in? Hoe vind je het hof van eerste aanleg in jouw arrondissement? Wij leggen het allemaal uit.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Het hof van eerste aanleg: wat is het?

Het hof van eerste aanleg is doorgaans het startpunt van de meeste gerechtelijke zaken. Het is onderverdeeld in verschillende secties die elk verschillende conflicten behandelen:

  • Het hof van familierecht en jeugdrecht is de sectie die zich bezighoudt met kwesties met betrekking tot familiegeschillen: echtscheidingen, voogdij over kinderen, nalatenschappen, jeugdrecht... Het heeft ook een subsectie die bevoegd is voor bemiddeling, wat een alternatieve methode van geschillenbeslechting is om familieleden tot een akkoord te laten komen zonder naar de rechter te gaan.
  • Het civiele rechtbank behandelt daarentegen conflicten tussen personen. Zijn bevoegdheid is zeer breed. Hier komen onder meer zaken uit het dagelijks leven terecht: geschillen met de verhuurder, burenruzies, conflicten met een vriend aan wie je geld hebt uitgeleend, enzovoort.
  • Het strafrechtbank behandelt daarentegen strafbare feiten, meer bepaald misdrijven die bestraft kunnen worden met een gevangenisstraf van 7 dagen tot 5 jaar: vluchtmisdrijf, diefstal, oplichting en andere vergrijpen.

Men kan ook een sectie vinden die belast is met het toepassen van straffen (we noemen het een strafuitvoeringsrechtbank) in 5 van de 13 rechtbanken van eerste aanleg, namelijk die van Brussel, Luik, Bergen, Antwerpen en Gent.

Bovendien, je moet je wenden tot het hof van eerste aanleg om beroep aan te tekenen tegen een beslissing die is genomen door een vrederechter of een politierechter.

Maar als de eerste beslissing is genomen door het hof van eerste aanleg, moet het beroep worden ingesteld bij het hof van beroep.

Wanneer moet je naar het hof van eerste aanleg?

Het hof van eerste aanleg en zijn 3 secties behandelen een zeer breed scala aan juridische problemen. Het is dus zeer waarschijnlijk dat je je tot hen moet wenden in geval van een geschil.

Wanneer je geconfronteerd wordt met een juridisch probleem dat onder de bevoegdheid van een sectie van het hof van eerste aanleg valt, moet je een verzoek of een dagvaarding indienen.

Om een verzoek in te dienen, volstaat het om het na het opstellen ervan naar het bureau van het hof van eerste aanleg te sturen of af te geven. Na ontvangst van het verzoek zal de griffier de partijen oproepen voor een zitting. Voor een dagvaarding moet je echter een gerechtsdeurwaarder inschakelen.

Deze stappen in de procedure kunnen ook worden uitgevoerd door een advocaat die zal weten hoe te handelen, afhankelijk van de situatie.

Waar bevindt zich het hof van eerste aanleg?

In België zijn er 13 hoven van eerste aanleg in 12 gerechtelijke arrondissementen.

Er is dus niet per se een hof van eerste aanleg in jouw gemeente, maar er zou er wel een moeten zijn in jouw gerechtelijk arrondissement.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?