Hoofdverblijfplaats huurovereenkomst: 7 dingen om te weten over de plaatsbeschrijving bij intrek en vertrek.

L'état des lieux de sortie
De plaatsbeschrijving is een formaliteit die verplicht moet worden uitgevoerd in het kader van een huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats. Wat is een plaatsbeschrijving? Wanneer stel je die op? Hoe? Tegen welke prijs? Wat te doen in geval van geschil? Wat zijn de gevolgen voor de waarborg? Hier is wat je moet weten om goed voorbereid te zijn om een plaatsbeschrijving op te stellen.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Wat is een plaatsbeschrijving?

De plaatsbeschrijving is een bijlage van het huurcontract die dient om de staat van de woning te beschrijven bij het begin en het einde van de huurperiode.

Inderdaad, wanneer een goed wordt verhuurd, of het nu nieuw of oud is, maken de verhuurder en de toekomstige huurder een rondgang om de staat ervan te beoordelen. Deze oefening wordt herhaald bij het vertrek om verslag uit te brengen van de beschadigingen die tijdens de huurperiode kunnen zijn opgetreden.

Over het algemeen heeft slijtage door normaal gebruik van het goed geen significante gevolgen. Dit is niet het geval voor ernstige beschadigingen veroorzaakt door de huurder. Deze kunnen leiden tot het inhouden van de huurwaarborg en helpen bepalen wie de kosten voor de reparaties zal dragen. 

Verplichte plaatsbeschrijving

Het opstellen van de plaatsbeschrijving is een verplichte formaliteit. Om geldig te zijn, moet het zijn:

  • Tegenstrijdig opgesteld, dat wil zeggen in aanwezigheid van beide partijen
  • Gedetailleerd
  • Met gemeenschappelijke kosten

De plaatsbeschrijving bij intrek kan ook tijdens de huurperiode worden gewijzigd door een addendum. Hiervoor moet de verhuurder of de huurder een verzoek indienen. Dit kan met name gebeuren wanneer er belangrijke wijzigingen (uitbreiding, toevoeging van een nieuwe kamer...) aan de woning worden aangebracht.

Wanneer de plaatsbeschrijving opstellen?

De plaatsbeschrijving wordt twee keer uitgevoerd. We onderscheiden:

  • De inkomende plaatsbeschrijving, die wordt uitgevoerd vóór de bezettingsperiode, of tijdens de eerste maand van de bezetting van het pand,
  • De uitgaande plaatsbeschrijving, die plaatsvindt tussen het moment waarop de huurder het pand verlaat en het moment van sleuteloverdracht.

Het moet tegensprekelijk zijn, dat wil zeggen uitgevoerd in aanwezigheid van beide partijen of hun vertegenwoordigers. Elke partij kan zich laten vergezellen door een derde van haar keuze (bijvoorbeeld: advocaat, vastgoedexpert, enz.). 

Hoe stel je een plaatsbeschrijving op?

De plaatsbeschrijving vereist een bijzondere aandacht voor alle relevante elementen van het eigendom. Het moet schriftelijk worden opgesteld. De partijen moeten alles wat in het goed wordt opgemerkt, noteren.

Dus, de plaatsbeschrijving moet informatie bevatten over het type plaatsbeschrijving (inkomend of uitgaand), de datum waarop het is opgesteld, het volledige adres van het pand, de namen en adressen van elke partij, de details van de toegangswegen tot alle ruimtes (gemeenschappelijk en privé) en de handtekening van de partijen. De plaatsbeschrijving moet ook een gedetailleerde beschrijving bevatten van elk type bekleding (vloer, muur, plafond) en hun toestand. 

Het wordt aangeraden om de plaatsbeschrijving zo gedetailleerd mogelijk te maken door commentaren toe te voegen. Het kan verleidelijk zijn om je te beperken tot het aanvinken van vakjes en mondelinge opmerkingen te maken; echter, dit laat geen spoor achter en zal moeilijk te bewijzen zijn bij de plaatsbeschrijving bij vertrek.

Hoeveel kost het opstellen van een plaatsbeschrijving?

Wanneer de plaatsbeschrijving wordt opgesteld tussen de verhuurder en de huurder onderling, brengt dit geen kosten mee.

Het is echter mogelijk dat een van de partijen een beroep doet op een expert om een verslag op te stellen, om ervoor te zorgen dat de plaatsbeschrijving correct is uitgevoerd.

De kosten voor de tussenkomst van de expert variëren naargelang de grootte van de woning en liggen meestal rond de 300 euro. Deze kosten zouden dan gedeeld worden door beide partijen. Voor een woning van gemiddelde grootte, als u van plan bent een expert in te schakelen, verwacht dan ongeveer 150 euro te betalen.

Wat te doen in geval van geschil?

Als de partijen het niet eens kunnen worden over de opmaak van de plaatsbeschrijving, voorziet het Belgisch recht in oplossingen. Zo kunnen bij een geschil de partijen zich wenden tot de vrederechter. Eenmaal aangesproken, benoemt de vrederechter een expert die in plaats van en op kosten van de partijen de plaatsbeschrijving zal opstellen.

Wat zijn de gevolgen voor de waarborgsom?

De inkomende plaatsbeschrijving heeft geen invloed op de waarborgsom. Het dient enkel om aan te geven in welke staat het goed moet worden teruggegeven, zodat de huurwaarborg aan de huurder kan worden terugbetaald. Er kan niet worden gevraagd om het goed in nieuwe staat terug te geven; de verplichting die op de huurder rust, is om het goed in een goede staat van onderhoud en netheid terug te geven. Bovendien kunnen de beschadigingen als gevolg van de effecten van de tijd op materialen en het goed in het algemeen niet aan de huurder worden toegerekend.

Indien er geen inkomende plaatsbeschrijving is opgesteld, wordt ervan uitgegaan dat de huurder het gehuurde goed in dezelfde staat heeft ontvangen als waarin het zich aan het einde van het huurcontract bevindt. De verhuurder moet dus aantonen, op welke manier dan ook, dat de eventuele beschadigingen die de inhouding van de waarborg rechtvaardigen, toe te schrijven zijn aan de huurder.

De uitgaande plaatsbeschrijving heeft op zijn beurt bijzonder belang doordat het helpt bepalen of de huurder het pand niet op een manier heeft beschadigd die de inhouding van de huurwaarborg vereist. Indien er geen grote beschadigingen worden opgemerkt bij de vergelijking tussen de inkomende en uitgaande plaatsbeschrijving, moet de verhuurder de huurwaarborg binnen twee maanden na de datum van sleuteloverdracht terugbetalen. In het tegenovergestelde geval heeft de verhuurder twee maanden de tijd om de waarborg gedeeltelijk terug te betalen.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?