Huiszoeking: 4 zaken die je moet weten

Perquisition
Op een mooie dag belt de politie aan je deur met een document en begint je huis te doorzoeken. In de Belgische Grondwet staat dat de woning een onschendbare plek is en dat men niet met geweld naar binnen kan gaan. Om dit principe te respecteren en wanneer er twijfels zijn over je gedrag (dat mogelijk een overtreding zou kunnen vormen), kan de onderzoeksrechter belast met je zaak een huiszoekingsbevel tegen jou uitvaardigen.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Wanneer en onder welke voorwaarden kan een huiszoeking plaatsvinden?

Het huiszoekingsbevel moet specifiek zijn, het moet aangeven welke overtreding wordt verweten en welk type bewijsmateriaal in je huis wordt gezocht. 

Bijvoorbeeld, het huiszoekingsbevel kan niet worden opgesteld in te brede bewoordingen die toelaten om bij eender wie binnen te gaan en naar eender wat te zoeken.

Huiszoekingen kunnen in principe alleen plaatsvinden tussen 5 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds. Ze moeten worden bevolen door een onderzoeksrechter die belast is met het onderzoek, die een huiszoekingsbevel zal afgeven waardoor de politieagenten een inbeslagname in je huis kunnen uitvoeren. 

Niettemin kan een huiszoeking zonder bevel op elk moment van de dag en nacht plaatsvinden in gevallen van verdovende middelen, bij een heterdaadje, na een oproep die afkomstig is van het betreffende huis, of bij een ramp (brand of overstroming). 

Wat kunnen onderzoekers doen tijdens een huiszoeking?

Tijdens een huiszoeking kunnen ze alles in beslag nemen wat bewijs vormt van een overtreding, wat het onderwerp van de overtreding is, of wat daarvan het resultaat is.

Bijvoorbeeld: In het geval van drugshandel kunnen onderzoekers illegale stoffen in beslag nemen, het geld dat afkomstig is van de handel, maar ook je telefoon als je die hebt gebruikt als communicatiemiddel met je klanten. 

Tijdens de huiszoeking kunnen onderzoekers ook gegevens van je computer of elk ander opslagmedium kopiëren of meenemen om later te analyseren. De onderzoekers moeten een inventaris opstellen van de in beslag genomen bestanden en een kopie van deze inventaris aan de persoon die wordt doorzocht overhandigen.

Wat zijn je rechten tijdens een huiszoeking?

Als je niet aanwezig bent tijdens een huiszoeking, moet je een inventaris ontvangen van de in beslag genomen voorwerpen en documenten. 

De overhandiging van deze inventaris is niet verplicht als je aanwezig was tijdens de huiszoeking. Desalniettemin is het gebruikelijk om deze inventaris te verstrekken, zelfs als je aanwezig was tijdens de huiszoeking. 

Deze inventaris stelt je advocaat en de gerechtelijke autoriteiten in staat om te controleren of de grenzen van de huiszoeking niet zijn overschreden (bijvoorbeeld als er voorwerpen zonder enige link met het onderzoek in beslag zijn genomen).

Bovendien kunnen je communicatie-uitwisselingen met je advocaat, zowel digitaal als niet-digitaal, in principe niet worden in beslag genomen. 

Wat kun je niet doen tijdens een huiszoeking?

Je kunt je niet verzetten tegen de inbeslagname van zaken of documenten die bij jou thuis zijn aangetroffen. 

Daarentegen, als je in staat van beschuldiging wordt gesteld door de onderzoeksrechter, kun je de geldigheid van de inbeslagname betwisten voor de onderzoeksrechtbanken, vooral bij de afsluiting van het onderzoek wanneer deze rechtbanken de geldigheid van de handelingen tijdens het onderzoek moeten controleren. 

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?