Verhuur van woning: Wie moet de reparaties uitvoeren?

réparations
Wanneer je een appartement of huis huurt, is het altijd handig om te weten wat je kunt verwachten, omdat er altijd kleine problemen kunnen optreden. Wie van jou en de verhuurder moet bepaalde reparaties betalen, welke kosten voor jou zijn en welke niet?

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Om te beginnen

Voor je intrekt, is het verplicht om een plaatsbeschrijving uit te voeren die aan het huurcontract moet worden toegevoegd en geregistreerd.

Deze plaatsbeschrijving kan worden uitgevoerd vóór het intrekken of tijdens de eerste maand van bewoning van het gehuurde pand. 

Bij deze plaatsbeschrijving moeten de huurder en de verhuurder (of hun vertegenwoordigers) aanwezig zijn en deze ondertekenen.

De plaatsbeschrijving kan ook worden uitgevoerd door een deskundige. Als dat het geval is, moeten de kosten gedeeld worden tussen de huurder en de verhuurder.

De verplichtingen van de huurder

Als huurder vallen onder jouw verantwoordelijkheid de kleine reparaties of het onderhoud van het pand, wat betekent dat je het in dezelfde staat moet behouden als toen je het betrok.

De verplichtingen van de huurder hebben vooral betrekking op kleine klusjes. Bijvoorbeeld, schade door normale slijtage of door overmacht zijn niet de verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder hoeft ook geen kosten te dragen voor werkzaamheden die vóór zijn intrek hadden moeten plaatsvinden.

Op dezelfde manier kunnen schade veroorzaakt door normaal gebruik van het pand niet ten laste komen van de huurder of worden ingehouden op zijn/haar huurwaarborg.

Daarnaast bent u verplicht om uw verhuurder op de hoogte te stellen van eventuele defecten of afwijkingen die u hebt opgemerkt in het gehuurde pand. Als dit niet gebeurt, zult u verantwoordelijk zijn voor het verergeren van de schade als gevolg van uw nalatigheid door het niet te melden.

Tot slot zijn de reparaties veroorzaakt door uw eigen fout of nalatigheid, door een lid van uw huishouden of door een van uw gasten, voor uw rekening. Dit wordt aangeduid als " huurschade ".

Bijvoorbeeld, als u water hebt laten lopen en dit heeft schade veroorzaakt, bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren van de nodige reparaties, zelfs als het om grote reparaties gaat.

U moet ook reparaties uitvoeren die voortvloeien uit gebrekkig onderhoud. Bijvoorbeeld, als u de verwarmingsketel niet goed hebt onderhouden, moet u betalen voor de vervanging of reparatie ervan.

De verplichtingen van de verhuurder

De verhuurder neemt op zich om de grote reparaties voor zijn rekening te nemen, degene die niet de verantwoordelijkheid van de huurder zijn.

Of het nu gaat om reparaties voor groot onderhoud, die voortkomen uit normale slijtage, een constructiefout, een geval van overmacht (zoals een overstroming, etc.) of enige reparatie die voorafgaand aan de verhuur van het pand had moeten worden uitgevoerd. Bovendien is hij verplicht om het pand te onderhouden in overeenstemming met het beoogde gebruik waarvoor het wordt verhuurd. 

De verhuurder neemt ook de reparatie of vervanging van defecte apparatuur op zich, op voorwaarde dat de huurder tijdig op de hoogte is gesteld. De eigenaar woont immers niet ter plaatse en kan niet weten of er reparaties nodig zijn. Als u de verhuurder niet op de hoogte stelt en de situatie verslechtert, loopt u het risico dat u bepaalde kosten moet betalen.

Bovendien moet de verhuurder u nuttige informatie verstrekken zodat u de apparaten, uitrusting of materialen die beschikbaar zijn gesteld in het gehuurde pand op de juiste manier kunt gebruiken.

Definities: Onderhoudswerken & Herstellingswerken

Wanneer we spreken over onderhoudswerken, gaat het om het in goede staat houden van het object.

Voorbeeld: schoonmaken, parketpolijsten, onderhoud van bloembedden, ketels, enz.

Herstellingswerken hebben betrekking op het terugbrengen naar goede staat van wat beschadigd is.

Voorbeeld: Het vervangen van een gebroken raam, enz.

Het is belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen deze twee termen, omdat dit niet altijd meteen zichtbaar is.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?