De huurindexering (woonhuurcontract): 3 dingen die je absoluut moet weten.

L’indexation de loyer
Als je als huurder woont, heeft de verhuurder doorgaans een recht in het kader van het huurcontract: de huurindexering. Waar gaat het over? Kan de verhuurder de prijzen zomaar naar believen verhogen? We leggen het allemaal uit.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

De huurindexering : wat is het ?

Huurindexering is de mogelijkheid voor de verhuurder binnen het kader van een huurcontract om de huurprijs aan te passen volgens de kosten van levensonderhoud.

Zo maakt huurindexering het voor de verhuurder mogelijk om het bedrag van de huur te verhogen tijdens periodes van inflatie bijvoorbeeld.

Dit betekent echter niet dat de verhuurder de huurprijs kan verdubbelen of verdrievoudigen bij de geringste prijsstijging. Hij moet bepaalde voorwaarden naleven.

Wat zijn de voorwaarden om een huurprijs te indexeren?

De regels met betrekking tot de huurindexatie zijn iets anders afhankelijk van de regio waarin je woont. Echter, sommige regels zijn gemeenschappelijk in heel België.

  • Allereerst heeft de verhuurder automatisch het recht op huurindexatie: het hoeft niet specifiek vermeld te worden in het huurcontract. Als je daarentegen niet wilt dat de verhuurder van dit recht gebruikmaakt, is het mogelijk om te verzoeken om een clausule die het gebruik van huurindexatie verbiedt in te voegen.
  • Daarnaast moet je weten dat de verhuurder de huur niet kan indexeren wanneer hij maar wil. Hij kan het slechts één keer per huurjaar doen, vanaf de datum waarop de huurder het pand heeft betrokken.
  • De indexatie is niet automatisch. De verhuurder moet zelf een verzoek tot huurindexatie indienen. Als er geen verzoek wordt ingediend, blijft de huurprijs hetzelfde.

Belangrijk om te weten: Als de verhuurder de huurindexatie te laat implementeert, kan hij eisen dat je het nieuwe huurbedrag betaalt voor de 3 maanden die voorafgaan aan de datum van zijn verzoek.

Voorbeeld: Jouw huurcontract begon op 1 maart 2022. Als de verhuurder een verzoek tot huurindexatie indient in juli 2023, betekent dit niet alleen dat de huurprijs van juli en de volgende maanden geïndexeerd zal worden, maar ook dat hij het geïndexeerde huurbedrag kan eisen voor de maanden april, mei en juni die al zijn verstreken.

Hoe bereken je het geïndexeerde huurbedrag?

Het geïndexeerde huurbedrag wordt berekend door het bedrag van de huur zoals vastgelegd in het huurcontract te vermenigvuldigen met de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de jubileummaand. Vervolgens wordt dit bedrag gedeeld door de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de maand waarin het huurcontract is ondertekend (Brussel en Wallonië) of de maand voorafgaand aan de ingangsdatum van het huurcontract (Vlaanderen).

Voorbeeld: Je ondertekent een huurcontract voor een appartement in Brussel of Wallonië in april 2021. Vervolgens ga je het appartement betrekken op 1 juni 2021. De basis huurprijs is 1000€. Vanaf juni 2022 (jubileummaand) kan de huur worden geïndexeerd door de huur van 1000 € te vermenigvuldigen met de gezondheidsindex van mei 2022 (maand voorafgaand aan de jubileummaand van het huurcontract) en het verkregen bedrag te delen door de gezondheidsindex van maart 2021 (maand voorafgaand aan de maand waarin het huurcontract is ondertekend).

De gezondheidsindex is een indicator van de waarde van consumptieproducten. Het geeft onder andere aan of de prijzen stijgen of niet, en het wordt gebruikt voor de indexatie van huurprijzen, maar ook bijvoorbeeld voor lonen.

Om het te berekenen, kun je gebruik maken van de online calculator die beschikbaar is gesteld door Statbel, het Belgische statistiekbureau.

Kortom, de verhuurder kan niet willekeurig besluiten om je huur te verdrievoudigen: hij moet meerdere voorwaarden naleven, en het geïndexeerde bedrag is wettelijk vastgesteld en mag dus niet buitensporig zijn.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?