De hypothecaire lening: 3 dingen die je moet weten

Crédit hypothécaire
Er zijn meer dan 3 miljoen hypothecaire kredieten in België in 2022. Wat is een hypothecair krediet? Welke voorwaarden om er een af te sluiten? Wat zijn de voordelen van een hypothecair krediet? We leggen je alles uit.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

De hypothecaire krediet: wat is het?

De hypothecaire lening is een contract dat wordt gedefinieerd door de aanwezigheid van een kredietverstrekker en een kredietnemer. Deze laatste ontvangt een lening in de vorm van een geldbedrag in ruil waarvoor hij een onroerend goed als onderpand geeft.

Concreet wordt de hypothecaire lening gebruikt om het verkrijgen van een lening voor de aankoop van een onroerend goed te vergemakkelijken.

Inderdaad, je vraagt een lening aan om een goed te kopen, en je garandeert deze lening met het goed dat je koopt. Aangezien het onroerend goed zelden in waarde daalt, kan de bank er zeker van zijn dat ze haar geld niet zal verliezen.

Men zegt dan dat het onroerend goed "gehypothecaird" is.

Welke voorwaarden om een hypothecaire lening af te sluiten?

De hypothecaire lening moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het moet worden afgesloten met het doel om een bouwterrein te kopen, voor de bouw, aankoop of verbouwing van een appartement of een huis.

    In dit verband is het sinds april 2017 ook mogelijk om een hypothecaire lening af te sluiten met het doel om bepaalde roerende goederen te verwerven (bijvoorbeeld een auto).
  • De lening moet worden afgesloten op naam van een natuurlijk persoon die handelt voor privédoeleinden, wat het gebruik van de hypothecaire lening voor professionele activiteiten uitsluit.
  • De kredietverstrekker moet een door de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) erkende kredietverstrekker zijn.
  • De hypothecaire lening moet gewaarborgd zijn door een hypotheek.

Op het moment van de ondertekening van de verkoopakte bij de notaris zal het onroerend goed dat als onderpand dient voor de hypothecaire lening ingeschreven worden in het hypotheekregister van het bureau voor juridische zekerheid.

In het geval dat de lening niet wordt terugbetaald, geeft de inschrijving in de hypotheekregisters de geldschieter een voorrangsrecht.

Voorbeeld: Je bent 1.000.000€ verschuldigd aan schuldeisers, waarvan 500.000€ aan je bank voor je hypothecaire lening. Je onroerend goed wordt verkocht voor 600.000€ in een openbare verkoop. De bank zal eerst haar 500.000€ ontvangen. En er zal 100.000€ overblijven om te verdelen onder de andere schuldeisers.

Quels sont les avantages du crédit hypothécaire?

De hypothecaire lening is een manier om een lening te verkrijgen om een aankopen van onroerend goed, zelfs als de koper niet in staat is om voldoende garanties bijeen te brengen in de ogen van de bank.

Bovendien kunnen de rente betaald in het kader van een hypothecaire lening fiscaal aftrekbaar zijn. Dit hangt af van de plaats waar het goed zich bevindt (Wallonië, Brussel, Vlaanderen) en van het moment van aankoop.

Deze aftrek maakt het mogelijk, wanneer deze van toepassing is, een deel van de prijs die betaald is voor de verwerving van het onroerend goed te compenseren.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?