Ingebrekestelling: 4 zaken die u zeker absoluut moet weten

ingebrekestelling
U hebt een aanmaningsbrief of ingebrekestelling ontvangen en u weet niet zeker wat dat echt betekent? U weet niet wat u moet doen? Hier is alles wat u moet begrijpen over de aanmaning.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Wat is een ingebrekestelling?

La mise en demeure est un écrit qui invite son destinataire à faire quelque chose, dans un délai déterminé, qui n’a pas été fait malgré des relances. 

Een ingebrekestelling is een schriftelijk verzoek aan de geadresseerde om binnen een bepaalde termijn iets te doen wat, ondanks eerdere aanmaningen, nog niet werd gedaan. Hoewel het om verschillende soorten verzoeken kan gaan, betreft de ingebrekestelling in verreweg de meeste gevallen een verzoek om betaling van een schuld, die ondanks aanmaningen niet is betaald. Daar focussen we hier op.

Waarom krijg ik een ingebrekestelling?

Een aanmaning wordt door een schuldeiser verstuurd wanneer hij van mening is dat een schuld niet volledig is betaald. Het kan echter niet worden verzonden vanaf de eerste dag van betalingsachterstand. Voordat de schuldeiser een ingebrekestelling stuurt, moet hij u ten minste één keer hebben aangemaand. Als u na ontvangst van een herinnering weigert te betalen, of niet reageert, kan de schuldeiser u een ingebrekestelling sturen.

Voordat de schuldeiser een ingebrekestelling stuurt, moet hij u ten minste één keer hebben aangemaand. Als u na ontvangst van een herinnering weigert te betalen, of niet reageert, kan de schuldeiser u een ingebrekestelling sturen.

Hoe weet ik of een ingebrekestelling geldig is?

Om wettig te zijn moet de ingebrekestelling verschillende elementen bevatten:

 • De datum waarop de brief is geschreven
 • De term "ingebrekestelling"
 • De contactgegevens van de ontvanger en de afzender
 • De betalingstermijn
 • Redenen waarom betaling vereist is
 • De handtekening van de afzender
 • Het bevel tot betaling
 • De vermelding dat de schuldeiser, wanneer u niet reageert, een beroep kan doen op andere incassomethoden

Hoewel het niet verplicht is, verdient het aanbeveling de kennisgeving per aangetekende brief te verzenden

Wat moet u doen als u een ingebrekestelling ontvangt?

Als u een aanmaningsbrief hebt ontvangen, hebt u verschillende opties:

 • U kunt besluiten het gevraagde bedrag te betalen en het geschil te beëindigen. Als u daartoe besluit, aarzel dan niet om een aangetekende brief naar uw schuldeiser te sturen waarin u verklaart dat u hebt betaald. Doe dit zo snel mogelijk, want na deze ingebrekestelling kan de schuldeiser extra rente eisen ter compensatie van de betalingsachterstand.
 • U kunt proberen contact op te nemen met deze persoon of partij om te proberen het geschil in der minne te regelen, door middel van onderhandelingen. Dit zal u een gang naar de rechter besparen.
 • Als u het niet eens bent met het bedrag van de betaling, of als u vindt dat u het gevraagde bedrag niet hoeft te betalen, kunt u het verzoek van uw schuldeiser betwisten.
 • U kunt ook besluiten om niets te doen. Dit is echter niet aan te raden, omdat de kans groot is dat het geschil voor de rechter komt. Dat u niet reageert, kan door een rechter worden beschouwd als kwade trouw, die u dan de hele schuld kan laten betalen, plus boetes voor te late betaling bovenop de gerechtskosten

Voordat u het bedrag betaalt waarvoor u in gebreke gesteld bent, moet u zich ervan vergewissen dat degene die u vraagt te betalen, in zijn recht staat. Sommige agenten van schuldeisers, zoals incassobedrijven of deurwaarders, gebruiken soms agressieve tactieken om u te dwingen sneller te betalen dan nodig is, of eisen zelfs bedragen op die u niet hoeft te betalen.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?