Inschrijvingstaks: Moet je die betalen?

Eén Belg op drie heeft de wens uitgesproken om in 2023 van auto te veranderen. Maar wist je dat wanneer je een auto koopt, je een inschrijvingstaks moet betalen om ermee op de openbare weg te mogen rijden? Laten we samen ontdekken wat deze inschrijvingstaks inhoudt.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

De inschrijvingstaks: wat is dat?

In België is de inschrijvingstaks een belasting die je moet betalen op het moment van de inschrijving van je voertuig bij de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV).

Met andere woorden, wanneer je een nieuwe of tweedehandse auto koopt, ben je verplicht deze te betalen voordat je voor het eerst de openbare weg op gaat. 

Bijvoorbeeld: Jérémy koopt een nieuwe auto. Op het moment dat hij deze inschrijft, moet hij de inschrijvingstaks betalen.

Wat is het verschil tussen de inschrijvingstaks en de verkeersbelasting? 

Hoewel de namen op elkaar lijken, zijn de inschrijvingstaks en de verkeersbelasting twee verschillende belastingen. 

De inschrijvingstaks is een eenmalige belasting die je slechts één keer moet betalen op het moment van de inschrijving van je voertuig. 

Tip: Als je om welke reden dan ook van kentekenplaat moet veranderen, maar het voertuig blijft op jouw naam staan, hoef je de inschrijvingstaks niet opnieuw te betalen.

De verkeersbelasting daarentegen is een jaarlijkse verplichte belasting om met je voertuig op de openbare weg te mogen rijden. 

Bijvoorbeeld: Jérémy heeft net zijn nieuwe auto gekocht. Hij zal het eerste jaar de inschrijvingstaks moeten betalen en hoeft deze later niet meer te betalen. Hij zal echter elk jaar de verkeersbelasting moeten betalen om op de openbare weg te blijven rijden.

Hoeveel kost de inschrijvingstaks? 

Le montant de la taxe varie en fonction de plusieurs facteurs comme la région dans laquelle vous résidez, la puissance de votre véhicule et  son émission de CO2, le type de carburant que vous allez utiliser, … 

Het is ook belangrijk te weten dat in Wallonië de prijs van de belasting kan stijgen door een eco-malus. 

De eco-malus is een bedrag dat bovenop de inschrijvingstaks komt en wordt berekend op basis van de CO2-uitstoot van het voertuig. Het stimuleert burgers om te investeren in minder vervuilende voertuigen en bestraft de meest vervuilende. 

Bijvoorbeeld: Thomas woont in Wallonië en heeft een 100% elektrische auto gekocht. Zijn inschrijvingstaks zal lager zijn dan als hij een 100% benzineauto had gekocht, en bovendien hoeft hij geen malus te betalen.

Zijn er kortingen of vrijstellingen?

Afhankelijk van de regio waar je woont en het type voertuig, kun je op aanvraag een korting of vrijstelling van de inschrijvingstaks krijgen. 

Ten eerste, als je voertuig rijdt op LPG, elektriciteit, aardgas of waterstof, is het mogelijk dat je een tijdelijke korting of een vrijstelling krijgt. 

Bijvoorbeeld: Thomas, die een 100% elektrische auto heeft gekocht, kan een korting of vrijstelling krijgen.

Daarnaast zijn bestuurders met een handicap vrijgesteld als ze het voertuig voor persoonlijk gebruik inzetten. 

Er zijn ook uitzonderingen voor ambulances die als zodanig zijn geregistreerd bij de DIV, voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van een zieke of invalide persoon, voertuigen die eigendom zijn van bepaalde overheidsorganisaties, bedrijfsvoertuigen, campers, ... 

Ten slotte bestaat er in Wallonië de grote gezinskorting die van toepassing is wanneer de bestuurder ten minste 3 kinderen jonger dan 25 jaar ten laste heeft. 

Bijvoorbeeld: Albert heeft 4 kinderen die allemaal jonger zijn dan 25 jaar. Hij kan aanspraak maken op de grote gezinskorting.

Wat riskeer ik als ik de inschrijvingstaks niet betaal? 

Als je je inschrijvingstaks niet op tijd betaalt, riskeer je verschillende sancties. 

Premièrement, vous recevrez un un rappel sur lequel sera indiqué le montant que vous devrez payer majoré d’intérêts de retard. Autrement dit, en plus de  la taxe, vous devrez payer des intérêts supplémentaires. 

Daarna riskeer je een administratieve boete als je, ondanks de herinneringen, blijft weigeren te betalen. 

Ten slotte is het ook mogelijk dat je voertuig in beslag wordt genomen.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?