Intrekking van rijbewijs in België: 4 zaken om te weten voor een goed begrip van je rechten

retrait de permis
Sommige overtredingen hebben ernstige gevolgen, zoals het intrekken van je rijbewijs. Welk recht is hierop van toepassing? Wat moet je weten over deze straf? Hier zijn de antwoorden op je vragen.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Wat is het verschil tussen het intrekken van een rijbewijs en het verlies van het recht om te rijden?

Het is van essentieel belang om het onderscheid tussen deze twee begrippen goed te begrijpen.

Het verlies van het recht om te rijden wordt uitgesproken door een rechter.

Daarentegen kan de intrekking van het rijbewijs afkomstig zijn van de procureur des Konings, een assistent van de procureur des Konings, een politieofficier of zelfs een parketmagistraat. Deze intrekking is onmiddellijk.

Belangrijk: Een intrekking van het rijbewijs kan niet langer duren dan 15 dagen (er zijn uitzonderingen, deze termijn kan op verzoek van de procureur des Konings met 3 maanden worden verlengd), terwijl het verlies van het recht om te rijden tot wel 5 jaar kan duren.

In welke gevallen kan mijn rijbewijs worden ingetrokken?

Sont susceptibles d’engendrer le retrait du permis de conduire, notamment :

  • Het rijden onder invloed van alcohol of drugs
  • Het niet kunnen tonen van een rijbewijs
  • Het overschrijden van de toegestane snelheidslimiet met 20 km/u binnen de bebouwde kom, met 30 km/u buiten de bebouwde kom
  • Het opzettelijk of onopzettelijk toebrengen van verwondingen met je voertuig

Let op, deze lijst is niet uitputtend. Je kunt meer voorbeelden vinden door artikel 55 van de wet van 16 maart 1968 betreffende het wegverkeer te raadplegen.

Wanneer en hoe kan ik mijn rijbewijs terugkrijgen?

Je rijbewijs wordt aan je teruggegeven wanneer de termijn van vijftien dagen is verstreken, tenzij een verlenging van deze termijn is voorzien.

Belangrijk: Er zijn uitzonderingen op de intrekking van het rijbewijs voor bepaalde overtredingen, zoals snelheidsovertredingen. Je kunt een verzoek indienen bij het parket van de procureur des Konings, waarbij je aantoont en bewijst dat je je rijbewijs nodig hebt om te werken. Let op, deze stap garandeert geen vermindering van je straf, de beslissing ligt altijd bij de rechter.

Wat gebeurt er als ik blijf rijden terwijl mijn rijbewijs is ingetrokken?

In dat geval riskeer je een straf van gevangenisstraf variërend van één dag tot een maand en een boete van 10 tot 500 euro.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?