Laat je schulden verdwijnen: De verjaring in 5 punten

Faites tomber vos dettes
Stel je voor dat je jaren later wordt gevraagd om een oude onbetaalde factuur te betalen. Je herinnerde je het zelfs niet meer en je had geen bewijs van betaling bewaard. Grijp niet te snel naar je chequeboek: deze schuld zou verjaard kunnen zijn!

Wanneer verjaart een schuld? Wat zijn de termijnen? Wanneer worden deze termijnen opgeschort of onderbroken? We leggen het allemaal uit.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

De verjaring : wat is het ?

De verjaring is de termijn waarbinnen de uitoefening van een recht afloopt. 

Wanneer dit leidt tot het verlies van een recht, wordt het uitdovend of bevrijdend genoemd. Voor schulden die na een bepaalde periode niet zijn voldaan, kan een schuldeiser niet langer een geldbedrag opeisen. Het doel is om crediteuren verantwoordelijk te houden door hun inactiviteit gedurende een lange periode te bestraffen.

Voorbeeld: Een handelaar stuurt je een factuur. Vervolgens blijft het jarenlang stil. Zodra de verjaringstermijn is verstreken, zal de handelaar zijn recht om de nakoming van de betalingsverplichting te eisen verliezen. Hij kan nog steeds om betaling vragen. Maar je hoeft alleen maar de verjaring in te roepen. Einde spel.

Aan de andere kant bestaat er ook een soort verjaring die een recht voortbrengt, dit wordt de verkrijgende verjaring genoemd.

Voorbeeld: Een persoon kan eigenaar worden van een appartement als hij het gedurende een bepaalde tijd bezet, alsof hij de eigenaar is, en zonder dat de werkelijke eigenaar dit betwist..

Hier zullen we ons richten op de verjaring die leidt tot de uitdoving van een schuld.

Soorten verjaringstermijnen

Afhankelijk van de aard van de schuld zijn er algemene termijnen en verkorte termijnen.

De algemene termijnen zijn diegene die standaard van toepassing zijn, dat wil zeggen wanneer de wet geen andere termijn voorschrijft. Deze zijn vastgesteld op 10 of 30 jaar. De verkorte termijnen zijn 6 maanden, 1 jaar of zelfs 3 jaar. 

Er bestaan ook specifieke termijnen afhankelijk van de aard en het doel van de schuld. Hier zijn enkele voorbeelden:

– Honoraria van een dokter: 2 jaar

– Honoraria van een advocaat: 5 jaar

– Periodieke afrekeningen van gas, water, elektriciteit: 5 jaar 

– Parkeertarieven: 10 jaar

Hoe roep je verjaring in?

Eerst en vooral moet je weten dat verjaring niet automatisch plaatsvindt. Je moet het zelf inroepen.

Inderdaad, de schuld verdwijnt niet, maar het recht van de schuldeiser om betaling te eisen vervalt.

Dus, als je een schuld betaalt zonder verjaring aan te halen, zal je je geld niet kunnen terugkrijgen.

Dus, voordat je betaalt, controleer goed of de verjaringstermijn is verstreken!

Waarom verjaring inroepen?

Als een schuld verjaard is, is er geen verplichting meer om te betalen. Dit is een van de manieren om de betalingsverplichting te laten verdwijnen. Dit stelt de schuldenaar in staat om zich niet langer bedreigd te voelen en geen bewijs van betaling jarenlang te moeten bewaren.

Voorbeeld: De verjaringstermijn voor de betaling van huur en kosten bedraagt 5 jaar na de vervaldatum van de huur. Voor de huur van september 2021, die op 31 augustus betaald zou moeten worden, ben je vrijgesteld van de betalingsverplichting op 1 september 2026.er septembre 2026.

Let op: Het komt vaak voor dat schuldeisers incassobureaus inschakelen om betaling van de schuld te verkrijgen. Deze bureaus zijn goed op de hoogte van de regels voor verjaring en schromen niet om intimidatiepraktijken te gebruiken om je te dwingen verjaarde schulden te betalen. Val niet in hun val en zorg ervoor dat de geclaimde schulden daadwerkelijk verschuldigd zijn.

Schorsing en onderbreking van verjaring?

Verjaring kan bijvoorbeeld worden geschorst in het geval van alternatieve geschillenbeslechting met een bemiddelaar om het geschil in der minne op te lossen. Dit betekent dat de "klok wordt stopgezet" en de termijn wordt verlengd met de duur van de schorsing. Kortom, de termijn loopt verder na een periode van schorsing.

Voorbeeld: Als de schorsing bijvoorbeeld 3 maanden heeft geduurd, wordt de verjaringstermijn met nog eens 3 maanden verlengd.

Verjaring kan ook onderbroken worden, en in dat geval wordt "de klok teruggezet". Dit betekent dat de oude termijn niet meer geldt en een nieuwe termijn begint te lopen.

Er zijn verschillende situaties waarin de verjaring kan worden onderbroken.

Voorbeelden: ondertekening van een schuldbekentenis; gerechtelijke dagvaarding; enz.

Laatste belangrijke punt, weet dat een aanmaning verzonden door een advocaat ook de verjaringstermijn kan onderbreken onder bepaalde voorwaarden. Deze aanmaning kan echter de termijn slechts één keer onderbreken en de nieuwe termijn zal 1 jaar zijn.

Kortom, de verjaringstermijn voor schulden is een complex begrip, omdat je moet weten welke termijn van toepassing is, wanneer deze termijn begint te lopen, en of deze al dan niet is geschorst of onderbroken. Maar door te begrijpen hoe dit werkt, zou je kunnen voorkomen dat je bepaalde bedragen betaalt aan crediteuren die te lang hebben gewacht om hun vordering op te eisen.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?