3 dingen om te weten over laster

diffamation
Men hoort vaak spreken over laster wanneer iemand een beschuldiging maakt. Maar juridisch gezien betekent laster niet altijd precies wat we denken dat het betekent. Ik zal je alles uitleggen wat je moet weten over laster.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Wat is laster?

Laster bestaat uit het toeschrijven van een feit aan een persoon, en dat aantasting van zijn eer veroorzaakt of hem blootstelt aan publieke minachting.

Om van laster te spreken, moeten de volgende elementen aanwezig zijn:

  • Het toeschrijven van een specifiek feit aan een persoon.
  • Een aantasting van de eer van deze persoon.

Wanneer is er sprake van laster?

Om van laster te spreken, moet het toegeschreven feit dat schadelijk is voor iemands eer, op een openbare manier worden verkondigd.

Voorbeeld: Er is sprake van laster als je tijdens een buurtfeest zegt dat Meneer Gerland zijn vrouw heeft bedrogen. Er is geen sprake van laster als je het alleen zegt in je kamer.

De eenvoudige beschuldiging wordt echter niet in aanmerking genomen. Dit betekent dat het simpelweg verspreiden van een gerucht niet als laster wordt beschouwd.

Voorbeeld: Er is sprake van laster als ik tijdens een buurtfeest zeg: "Meneer Gerland heeft zijn vrouw bedrogen." Er is daarentegen geen laster als ik tijdens datzelfde buurtfeest zeg: "Ik heb gehoord dat Meneer Gerland al eens ontrouw is geweest, maar dat is slechts een gerucht."

Op dezelfde manier is een vage bewering niet voldoende; het toegeschreven feit moet dus voldoende specifiek zijn.

Voorbeeld: Er is geen laster als ik tijdens een buurtfeest zeg: "Meneer Gerland heeft iets gedaan dat zijn vrouw niet beviel."

Het is ook niet nodig om de persoon duidelijk bij naam te noemen. Er kan sprake zijn van laster zolang ze voldoende goed is aangeduid.

Voorbeeld: Er is sprake van laster als ik zeg: "De echtgenoot van Mevrouw Gerland is ontrouw geweest." Er is geen laster als ik zeg: "Een persoon die in deze stad woont, is ontrouw geweest."

Ten slotte is er sprake van laster wanneer de persoon die bepaalde feiten beweert, het bewijs op een illegale manier levert.

Voorbeeld: Er is sprake van laster als ik, om de ontrouw van Meneer Gerland te bewijzen, foto's gebruik die stiekem zijn genomen.

Tips: Wanneer de bewijzen van het toegeschreven feit aan de persoon wettelijk worden erkend (rechtbankuitspraken, authentieke akten), spreken we van smaad en niet langer van laster.

Welke sancties voor laster ?

Laster wordt door de wet bestraft met een gevangenisstraf variërend van 8 dagen tot 1 jaar, en een boete variërend van 26€ tot 200€.

Echter, het minimum van de straf moet worden verdubbeld wanneer de laster heeft plaatsgevonden met de bedoeling om schade toe te brengen aan de persoon vanwege zijn huidskleur, afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, overtuigingen, gezondheidstoestand, uiterlijk of taal.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?