Leeftijd van pensionering: wat zijn de regels?

Pension Belgique
De pensioenleeftijd zal verhoogd worden naar 67 jaar, maar er zijn uitzonderingen. Op welke leeftijd kan je met pensioen gaan? We leggen alles uit.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Leeftijd van pensionering: wat zijn de regels?

De pensioenleeftijd is momenteel vastgesteld op 65 jaar. Deze zal geleidelijk verhoogd worden naar 66 jaar in 2025 en vervolgens naar 67 jaar in 2030.

Dit betekent echter niet dat het onmogelijk zal zijn om met pensioen te gaan voor 67 jaar. Er zijn uitzonderingen op basis van het aantal loopbaanjaren.

Het pensioen: wat zijn de uitzonderingen om voor 67 jaar met pensioen te gaan?

In principe zal de pensioenleeftijd worden vastgesteld op 67 jaar. Er zijn echter uitzonderingen om met pensioen te gaan voor deze leeftijd. Het is bijvoorbeeld mogelijk om uit het arbeidsmarkt te stappen op:

  • 60 jaar als u 44 jaar aan loopbaan heeft voltooid.
  • 61 jaar als u 43 jaar aan loopbaan heeft voltooid.
  • 62 jaar als u 43 jaar aan loopbaan heeft voltooid.
  • 63 jaar als u 42 jaar aan loopbaan heeft voltooid.

Let op: Als je besluit om voor de wettelijke pensioenleeftijd met pensioen te gaan, zal je niet het volledige pensioenbedrag ontvangen dat je potentieel zou kunnen krijgen.

Bijvoorbeeld, een werknemer van 63 jaar met 42 jaar loopbaan die besluit met pensioen te gaan, heeft recht op slechts 42/45e van een volledig pensioen. Met andere woorden, als hij recht had op een pensioen van 1600€, zal hij uiteindelijk slechts een pensioen van 1493€ ontvangen.

Hoe worden de loopbaanjaren berekend?

Het moet niet begrepen worden dat een jaar niet als een jaar van dienst telt als u een periode van inactiviteit heeft gehad. 

Om het aantal loopbaanjaren te berekenen, moet u het volgende in overweging nemen: 

  • De jaren van werk. 
  • De periodes van inactiviteit door werkloosheid, ziekte, terbeschikkingstelling voor ambtenaren en de periodes van gemotiveerd tijdskrediet voor werknemers.
  • De periodes van militaire dienst.
  • Een loopbaanonderbreking om een kind op te voeden, op voorwaarde dat deze onderbreking maximaal 5 jaar duurt, het kind jonger is dan 6 jaar, de hervatting van de beroepsactiviteit minstens 1 jaar duurt en recht geeft op een pensioen. 

Om een jaar te laten meetellen, moeten werknemers kunnen aantonen dat ze minstens 1/3 van een voltijds werkregime hebben gewerkt. Dit betekent dat er minstens 104 dagen in het jaar moeten zijn gewerkt om het te laten meetellen als een dienstjaar.

De berekening van de loopbaanjaren voor ambtenaren werkt anders. Als u zowel salaris- als ambtenarenbanen heeft gehad tijdens uw loopbaan, zal de berekening van uw pensioen hiermee rekening houden.

Wat is het minimumbedrag van het pensioen?

Voor een volledige loopbaan zal het minimumbedrag van het pensioen worden verhoogd tot 1630€ netto. Om recht te hebben op dit minimumbedrag, moet men 20 effectieve jaren hebben gewerkt.

De effectieve jaren worden anders berekend dan de loopbaanjaren.

Om een jaar als effectief te laten meetellen, moet men er minstens 250 dagen in hebben gewerkt. Er worden echter wel dagen van zwangerschapsverlof, borstvoedingsverlof of palliatief verlof meegeteld in deze berekening. Het gouvernement heeft een tool ontwikkeld waarmee u het bedrag van uw pensioen kunt berekenen, afhankelijk van of u ervoor kiest om vervroegd met pensioen te gaan of niet.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?