Verzeker uw toekomst met levensverzekeringen: Wat zegt de wet?

Wist je dat de levensverzekering een van de meest afgesloten verzekeringsmodellen in België is? Maar ken je echt de regels die dit contract reguleren? In dit artikel leggen we je alles uit wat je moet weten over levensverzekeringen in België.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Wat is een levensverzekering?

Een levensverzekering is een verzekeringscontract waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt een som geld uit te keren op een in het contract bepaalde datum of op het moment van overlijden. 

In België zijn er 3 soorten levensverzekeringen: 

  • Zuivere levensverzekering
  • Verzekering bij overlijden 
  • Gemengde verzekering 

De Belgische wetgeving legt verschillende regels op aan levensverzekeringscontracten.

Inderdaad, een levensverzekeringscontract moet de principes naleven die het gemeenschappelijk verzekeringsrecht regelen.

Bijvoorbeeld: de verzekeraar en de verzekerde moeten hun wederzijdse verplichtingen nakomen. De verzekerde moet de in het contract overeengekomen bijdrage betalen en de verzekeraar moet de schade vergoeden die door de verzekering is gedekt.

Wat dekt een levensverzekering? 

In België zijn er 3 soorten levensverzekeringen met verschillende doelstellingen. 

Ten eerste is er de zuivere levensverzekering. 

Het doel van dit type levensverzekering is om een bepaald bedrag uit te betalen aan de verzekerde op een vooraf bepaalde datum, mits hij nog in leven is. Het wordt dus beschouwd als een soort pensioen bovenop zijn wettelijk pensioen.

Bijvoorbeeld: Anne-Sophie besluit een levensverzekering af te sluiten voor 20 jaar om extra kapitaal voor haar pensioen te hebben.

Vervolgens is er de overlijdensverzekering. 

Het doel hier is om je naasten te beschermen in geval van overlijden. In feite, als de verzekerde komt te overlijden, moet de verzekeraar een vooraf overeengekomen premie uitkeren aan de nabestaanden die door de overledene zijn aangewezen.

Bijvoorbeeld: Guillaume sluit een overlijdensverzekering af en wijst zijn vrouw aan als begunstigde. Helaas sterft hij 11 jaar later. Zijn vrouw zal het geïnvesteerde kapitaal ontvangen.

Tot slot is er de gemengde verzekering. 

Deze combineert de doelen van de zuivere levensverzekering en de overlijdensverzekering. 

De verzekerde zal de overeengekomen premie ontvangen als hij nog leeft na een bepaalde datum en als hij voor de vervaldatum komt te overlijden, zullen de aangewezen personen de begunstigden zijn.

Ter conclusie, de doelen zijn eenvoudig: of je besluit geld opzij te zetten voor je oude dag, of je kiest ervoor om je dierbaren te beschermen. 

Levensverzekering: hoe werkt het? 

Een levensverzekering is een systeem waarin de verzekerde een soort kapitaal opbouwt voor een specifiek doel (je toekomst of je dierbaren beschermen). 

Om dit te doen, moet de verzekerde regelmatig premies betalen waarvan het bedrag op voorhand is overeengekomen. 

Bijvoorbeeld: In de verzekeringspolis is overeengekomen dat Anne-Sophie elke maand een bedrag van 50 euro zal betalen.

Maar het doel hier is niet dat het geld geen iota beweegt. Het is immers een soort investering die vrucht moet dragen. 

In België zijn er drie takken die bepalen welk soort investering je gaat doen.

Allereerst is er de "tak 21". 

Het principe is eenvoudig: op het moment van het ondertekenen van de verzekeringspolis bepaal je de rentevoet waar je investering aan onderhevig zal zijn. Dit is de veiligste tak omdat je op voorhand weet welk bedrag je zal ontvangen. 

Daarnaast bestaat er de "tak 23". 

Deze is onderhevig aan de grillen van de markt. Je kapitaal wordt namelijk geïnvesteerd in aandelen en de rentevoet zal dus afhangen van de marktfluctuaties.

Je weet dus welk bedrag je investeert, maar je weet niet wat je op het einde zal ontvangen. Als je echter geluk hebt, heb je de kans om een veel hoger kapitaal te ontvangen. 

De laatste tak is de "44". 

Dit is een gemengde tak omdat je kan beslissen om een deel van je investering bloot te stellen aan de grillen van de markt en het andere deel aan een gegarandeerde rentevoet. 

Is het verplicht om een levensverzekering af te sluiten? 

Het is wettelijk niet verplicht om een levensverzekering af te sluiten. Je bent vrij om dit wel of niet te doen. 

Echter, deze uitspraak moet genuanceerd worden. 

De wetgever kan je niet verplichten om een levensverzekering af te sluiten, maar het kan zijn dat een bankinstelling je alleen een hypothecaire lening verstrekt op voorwaarde dat je een dergelijke verzekering afsluit, bijvoorbeeld een "Schuldsaldoverzekering".

Bijvoorbeeld: Gérald is 60 jaar oud en wil een hypothecaire lening afsluiten. Gezien zijn gevorderde leeftijd wil de bank zich indekken en eist ze dat hij een schuldsaldoverzekering afsluit. Op die manier, als hij overlijdt voordat hij de volledige lening heeft terugbetaald, zal het geïnvesteerde kapitaal het volledige of een deel van het resterende bedrag betalen.

Wat zijn de voordelen van het afsluiten van een levensverzekering?

Het is belangrijk om te weten dat een levensverzekering veel voordelen biedt. 

Zoals eerder vermeld, stelt het je in staat om een soort aanvullend pensioen op te bouwen. 

Bovendien kun je je dierbaren beschermen in het geval van overlijden. 

Een laatste voordeel is dat onder bepaalde voorwaarden de premies die je betaalt voor je levensverzekering fiscaal aftrekbaar zijn.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?