Loonbeslag: 3 zaken die u - in uw belang - moet echt weten

Saisie sur salaire en Belgique
Hebt u moeite om uw schulden te betalen en dreigt uw schuldeiser met loonbeslag? Wat betekent dit? Wat zijn uw rechten met betrekking tot loonbeslag? Wat kunnen ze echt doen? Hier zijn de antwoorden op uw vragen.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Wat is loonbeslag?

Wanneer er loonbeslag op u wordt gelegd, betekent dit dat uw schuldeiser actie onderneemt om uw schuld af te betalen vanuit uw inkomsten. 

Opgelet: Spreken over loonbeslag is een misbruik van taal! In feite kan de wettelijke beslaglegging plaatsvinden op de vergoeding van de schuldenaar. Dit begrip vergoeding is breder, het komt overeen met de bedragen, bijvoorbeeld, die een werknemer kan ontvangen in ruil voor de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst. Deze bedragen kunnen dus worden afgetrokken niet alleen van zijn salaris, maar ook van vergoedingen, bonussen, werkloosheidsuitkeringen, het 13de maandloon...

Soorten loonbeslag

Er zijn verschillende soorten loonbeslag: 

  • loonbeslag
  • overdrachten van vergoedingen

In beide gevallen moet uw schuldeiser contact opnemen met uw werkgever in het kader van een gerechtelijke invordering.

De beslaglegging op vergoeding kan zowel een bewarend beslag onder derden als een uitvoerend beslag onder derden zijn.

Bij een conservatoir loonbeslag door een derde gaat het er gewoon om dat een deel van het loon, dat overeenkomt met het bedrag van een schuld, in handen van de werkgever wordt geblokkeerd. Dit geblokkeerde deel wordt niet betaald aan de schuldeiser, het wordt gewoon geblokkeerd.

Het uitvoerend beslag onder derden is de logische opvolger van het bewarend beslag onder derden, maar kan ook zonder deze voorafgaande actie worden ingesteld. Dit beslag wordt direct uitgevoerd wanneer uw schuldeiser een uitvoerbare titel heeft. Op deze manier kan uw schuldeiser, via deze actie, uw werkgever dwingen de bedragen die op uw loon zijn geblokkeerd en overeenkomen met het schuldbedrag aan hem over te maken.

De overdracht van het loon komt voort uit een overeenkomst tussen uw schuldeiser, uw werkgever en uzelf. Dit betekent dat u ermee instemt dat het overdraagbare deel van uw loon met voorrang wordt overgedragen aan uw schuldeiser.

Belangrijk: Je werkgever is verplicht om de verzoeken met betrekking tot het verzoek van je schuldeiser uit te voeren, zodra deze het bewijs van je onbetaalde schuld heeft geleverd. Er is een eigendomsoverdracht: je schuldeiser wordt schuldeiser van je werkgever.

Welke bedragen kunnen in beslag worden genomen?

In België zijn de bedragen die bij loonbeslag worden ingehouden, gereglementeerd.

In de volgende tabel staan de bedragen die op uw salaris kunnen worden ingehouden: 

Bedrag van uw nettosalarisMaximale inhouding op het salaris (als % van uw nettosalaris)Maximumbedrag dat van de vergoedingen wordt afgetrokken (als % van uw nettosalaris)
Minder dan €1.1490%0%
Van €1.149,01 tot €1.23520%20%
Van €1.235,01 tot €1.36230% 40% 
Van €1.362 tot €1.49040% 40% 
Meer dan €1.490Onbeperkt bedragOnbeperkt bedrag
Montants applicables pour 2021

Voorbeeld 1: Je nettoloon bedraagt 1070 €. In dit geval, aangezien er geen bedrag in beslag kan worden genomen onder de 1149 €, is het bedrag dat van je salaris kan worden afgetrokken 0.

Voorbeeld 2: Uw nettoloon bedraagt € 1780. In dit geval wordt het af te trekken bedrag als volgt berekend 1) 0% tot € 1149, d.w.z. € 0. 2) 20% van de schijf van € 1149,01 tot € 1235, d.w.z. 20% van € 86, d.w.z. € 17,20. 3) 30% van de schijf van € 1235,01 tot € 1362, d.w.z. 30% van € 127, of € 38,10. 4) 40% van de schijf van € 1362,01 tot € 1490, d.w.z. 40% van € 128, of € 51,20. 5) 100% boven €1490, dus €290. In totaal mag dus elke maand een bedrag van € 396,50 worden afgetrokken totdat de schuld is vereffend

Vanaf 1 januari 2021 moet het bedrag dat in beslag kan worden genomen, worden verminderd met 71 euro voor elk kind ten laste.

Bovendien zijn de bovengenoemde beperkingen in sommige gevallen niet van toepassing. Het volledige bedrag van het loon kan in beslag worden genomen wanneer de schuld verband houdt met alimentatie of met een vordering tot betaling van een loondelegatie.

Uw werkgever kan het geld rechtstreeks aan uw schuldeiser betalen of aan een deurwaarder die de zaak behandelt.

Bij dit soort geschillen is het raadzaam u te laten bijstaan door een advocaat die gespecialiseerd is in incasso-, beslag- en executie procedures. Hij of zij kan u juridisch advies geven op maat van uw geschil en indien nodig uw belangen verdedigen.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?