Wat je absoluut moet weten over het mandaat

Mandat
Een mandaat houdt in dat je de bevoegdheden van één persoon aan een andere persoon overdraagt. Maar concreet, hoe werkt dat? In welke situaties kan je er gebruik van maken? Hoe? We leggen het allemaal uit !

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Het mandaat : wat is het ?

Het mandaat is een contract waarbij een mandant een mandataris de toestemming geeft om namens hem juridische handelingen uit te voeren.

Voorbeeld: Een bedrijfsleider kan een mandaat afsluiten met een boekhouder zodat deze laatste namens hem zijn belastingaangifte invult en ondertekent.

De mandataris (degene die het mandaat ontvangt) kan dan juridische handelingen namens de mandant ondertekenen.

Let op, dit betekent niet dat de mandataris alles kan doen. Het mandaatcontract moet duidelijk de bevoegdheden omschrijven die aan de mandataris worden verleend.

In welke gevallen gebruik je een mandaat?

Een mandaat is een nuttig instrument in vele gevallen: binnen een bedrijf bij een handelsagent of boekhouder, in het privéleven om volmacht te geven aan een familielid om ons stemrecht uit te oefenen...

We onderscheiden specifiek twee soorten mandaten: het algemene mandaat en het bijzondere mandaat.

Het algemene mandaat heeft betrekking op alle zaken van de mandant. Het omvat echter alleen handelingen van beheer.

Voorbeeld: De mandataris die zijn bevoegdheden uitoefent op basis van een algemeen mandaat kan geen hypotheek of vastgoedverkoop uitvoeren. 

Het bijzondere mandaat heeft betrekking op een specifieke opdracht. Het is belangrijk om in dit geval duidelijk de grenzen van deze opdracht te definiëren om ervoor te zorgen dat er geen misverstanden zijn tussen de partijen.

Hoe gebruik je een mandaat?

Het mandaat is in de eerste plaats een contract. Daarom moeten beide partijen het eerst eens zijn over het principe en de omvang van de overgedragen bevoegdheden.

Behalve voor bepaalde handelingen, is het niet verplicht om een notaris in te schakelen voor het afsluiten van een mandaat.

In principe wordt een mandaat kosteloos afgesloten. Echter, het is mogelijk dat de mandataris en de mandant het eens worden over een vergoeding waarop de mandataris recht heeft als tegenprestatie voor de uitvoering van het contract.

Bij het opstellen van een mandaat is het belangrijk om verschillende elementen te voorzien:

  • De handelingen die de mandant aan de mandataris delegeert
  • e vergoeding van de mandataris, indien van toepassing
  • Het moment waarop het mandaat eindigt

Goed om te weten: Het is mogelijk om een familielid of een naaste als mandataris te kiezen. Echter, als je van mening bent dat het doel van het mandaat mogelijk tot conflicten kan leiden, is het misschien beter om een derde in te schakelen.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?