Het ontrafelde mysterie van het medisch dossier

De meeste Belgen zijn onbekend met de regels rondom het medisch dossier. Toch is dit document cruciaal in het leven van een burger, omdat het alle informatie bevat over zijn gezondheidstoestand. Het is daarom essentieel om de kenmerken ervan en de bescherming die het omvat te kennen.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Het medisch dossier: wat is het?

Het medisch dossier is een verzameling documenten die alle informatie bevatten over je fysieke en mentale gezondheid. 

Het speelt ook een belangrijke rol in de coördinatie en continuïteit van de gezondheidszorg voor Belgische burgers. Het stelt verschillende zorgprofessionals immers in staat om informatie over je uit te wisselen. 

Bijvoorbeeld: Als je naar een nieuwe huisarts gaat, wordt je medisch dossier door je vorige arts naar deze nieuwe arts gestuurd. Zo is je nieuwe arts op de hoogte van eventuele gezondheidsproblemen en kan hij je passende en kwalitatieve zorg bieden. 

Elke zorgverlener moet de dossiers van zijn patiënten up-to-date houden. Dus telkens als je naar de tandarts, de kinesist, enz. gaat, vult deze je dossier aan zodat je zo goed mogelijk behandeld kunt worden. 

De Belgische wetgeving reguleert strikt het gebruik van dit document.

Welke regels omringen het medisch dossier?

Ten eerste is het belangrijk te weten dat er een beroepsgeheim geldt rond het medisch dossier.

Volgens het Belgische strafwetboekmogen zorgprofessionals de inhoud ervan niet aan derden bekendmaken. 

Tip: In geval van een rechtszaak kan de professional zich beroepen op het beroepsgeheim om te weigeren de inhoud van het medisch dossier te onthullen als dit tegen het belang van zijn patiënt ingaat. 

Tip: In geval van een rechtszaak kan de professional zich beroepen op het beroepsgeheim om te weigeren de inhoud van het medisch dossier te onthullen als dit tegen het belang van zijn patiënt ingaat.

Tot slot bepaalt de medische deontologiecode dat de arts het medisch dossier 30 jaar na het laatste contact met de patiënt moet bewaren.

Kan ik mijn medisch dossier raadplegen? 

Kan ik mijn medisch dossier raadplegen? 

Om dit te doen, moet de patiënt een verzoek indienen bij de zorgverlener, die hier binnen 15 dagen na ontvangst van het verzoek op moet reageren. 

N.B: Aantekeningen van de zorgprofessional en informatie die betrekking heeft op derden anders dan de patiënt die het consultatieverzoek indient, mogen niet worden vrijgegeven. 

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?