Contractbreuk omwille van medische overmacht

Force majeure médicale
Een gezondheidsprobleem verhindert je om je werk voort te zetten? Hier is wat je moet weten over de beëindiging van een arbeidsovereenkomst om medische redenen.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Als je gezondheidsproblemen hebt, is het mogelijk dat je je werk niet langer kunt uitoefenen. Er wordt gesproken over contractbeëindiging wegens medische overmacht. Om de overeenkomst te beëindigen, zal er een akkoord worden bereikt tussen jou en je werkgever.

Voor wie ?

Deze contractbeëindiging kan worden ingeroepen door alle betrokken partijen (werknemer of werkgever), of op verzoek van verschillende artsen (behandelend arts, bedrijfsarts, verzekeringsarts).

Merk op dat de werknemer gedekt en beschermd wordt door een medisch certificaat, dus de werkgever moet zijn verzoek rechtvaardigen. 

Voorbeeld: De positie van de werknemer is belangrijk en moet snel kunnen worden vervangen door de werkgever.

Hoe ?

Het proces van contractbeëindiging om medische redenen is strikt gereguleerd.

Het verzoek komt eerst bij de bedrijfsarts terecht. Deze kan vragen om de wertknemer te raadplegen, die verplicht is hieraan te voldoen. De bedrijfsarts kan vervolgens zijn collega's raadplegen (behandelend arts en verzekeringsarts) om de benodigde medische informatie te verkrijgen voor het nemen van een beslissing.

Vervolgens neemt en communiceert de bedrijfsarts zijn beslissing. Deze beslissing kan worden betwist. Een externe "deskundige" arts zal dan de uiteindelijke beslissing nemen.

Let op dat beëindiging om medische redenen de laatste oplossing is. De wetgever heeft andere oplossingen voorzien.

Bijvoorbeeld: Het is mogelijk om herplaatsing te vragen, ofwel aanpassing van de werkuren. Dit verzoek kan zowel van de werknemer als van de werkgever komen. 

Het doel van deze aanpassingen is om werknemers met langdurige afwezigheid de kans te geven een oplossing te vinden voordat hun contract wordt beëindigd.

Gevolg?

Indien de bedrijfsarts of de medische expert van mening is dat het noodzakelijk is om het arbeidscontract om medische redenen te beëindigen, wordt het contract beëindigd via een overeenkomst.

Geen van beide partijen (werknemer of werkgever) kan een ontslagvergoeding eisen.
Aangezien de werknemer wegens medische redenen arbeidsongeschikt is, blijft hij onder de ziekenkas.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?