Minnelijke scheiding: Scheiden met een contract? Is het mogelijk!

Divorce à l’amiable
Scheiden hoeft niet per se zo slecht te verlopen als in films. Het Belgische rechtssysteem heeft een procedure voor een "minnelijke scheiding" of "echtscheiding met wederzijds goedvinden" opgezet, waardoor echtgenoten op goede voet uit elkaar kunnen gaan zonder elkaar te verscheuren. Hoe werkt het? We leggen het allemaal uit!

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Minnelijke scheiding : wat is het ?

Om te scheiden, zijn er verschillende procedures: 

Terwijl de echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting wordt uitgesproken door een rechter na het indienen van een verzoek, wordt de minnelijke scheiding van kracht door middel van een contract onderhandeld tussen de echtgenoten.

De echtgenoten stellen samen of met behulp van hun advocaten de clausules van het contract op en dienen het bij de rechtbank in.

Het is alles ?

Zeker! Het kan echter voorkomen dat de rechter wil praten met de echtgenoten als hij van mening is dat de echtscheidingsregeling bijvoorbeeld niet in het belang van de kinderen is.

In dat geval komen de echtgenoten samen met de rechter en zoeken ze naar een oplossing die rekening houdt met het belang van de kinderen en die de rechter zal kunnen goedkeuren.

Wat moet dit contract bevatten?

Het echtscheidingsconvenant wordt onderhandeld tussen de echtgenoten en de inhoud ervan zal afhangen van het type huwelijk.

Indien de echtgenoten gezamenlijke bezittingen hebben die ze samen hebben aangeschaft, kan het convenant bepalen hoe deze worden verdeeld.

Bijvoorbeeld: De eerste echtgenoot behoudt het gezinswoning, en de tweede echtgenoot behoudt het Picasso-schilderij dat stof verzamelt in de garage.

Let op dat voor onroerendgoedzaken, de akte moet worden opgesteld bij een notaris.

Naast kwesties met betrekking tot het vermogen, moet het echtscheidingsconvenant ook beslissen over de regeling voor de kinderen, als die er zijn: 1 week bij de ene ouder en 1 week bij de andere ouder? Elk weekend? Dit zijn zaken waarover het echtscheidingsconvenant moet beslissen.

Zoals eerder vermeld, zal de rechter zich afvragen of dit convenant rekening houdt met het belang van de kinderen. Als hij van mening is dat dit niet het geval is, zullen de gescheiden partners de overeenkomst moeten herzien.

Om de overeenkomst op te stellen en in te dienen, moeten de echtgenoten hun geboorteaktes, die van hun kinderen als ze er zijn, hun woonplaatscertificaat en hun nationaliteitscertificaat bij zich hebben.

Moet je vergezeld zijn van een advocaat?

Het is niet verplicht om vergezeld te zijn van een advocaat om het convenant op te stellen.

Echter, de aanwezigheid van een advocaat om u te vertegenwoordigen heeft verschillende voordelen.

De advocaat is een juridisch professional die weet hoe de clausules van het convenant op de juiste manier moeten worden opgesteld. Hij zal kunnen beoordelen wanneer het convenant aan de juiste criteria voldoet die de ondertekening zouden verhinderen (als er een document ontbreekt, als het belang van de kinderen niet wordt gerespecteerd, enz.).

Maar bovenal is de advocaat in staat om te onderhandelen en het best mogelijke akkoord te vinden in uw belang.

Het kan moeilijk zijn om gezonde onderhandelingen te voeren met uw ex-partner, en het laten verzekeren van deze onderhandelingen door advocaten is vaak de juiste compromis om ervoor te zorgen dat iedereen tevreden is zonder elkaar te verscheuren.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?