Motorrijbewijs in België: De gids om het te begrijpen!

Droom je ervan om op je eigen motor de Belgische wegen te berijden? Voordat je dat kunt doen, is het belangrijk om de regels te kennen die van toepassing zijn op het behalen van een motorrijbewijs in België. In dit artikel ontdek je alles wat je moet weten over de motorrijbewijs.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Wat is een motorrijbewijs?

De rijbewijs voor de motor is een wettelijke vergunning die je toestaat een motor te besturen op openbare wegen.

Het wordt uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (FOD Mobiliteit). 

In België bestaan er 4 soorten motorrijbewijs: 

  1. De AM rijbewijs
  2. De A1 rijbewijs
  3. De A2 rijbewijs 
  4. De A rijbewijs

Elke soorte komt overeen met motoren van verschillende vermogensniveaus.  

Om praktijkexamen voor je rijbewijs te kunnen doen, moet je eerst een theoretisch examen halen.

Het theoretische examen is toegankelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar en 9 maanden voor de AM rijbewijs. Het bestaat uit 40 vragen en je moet minimaal 33/40 behalen om te slagen.

Het theoretisch examen voor de A1, A2 en A rjibewijzen is vanaf 17 jaar en 9 maanden toegankelijk. Het bevat 50 vragen. Om te slagen, moet je minimaal 41/50 behalen. 

Tips: Het certificaat van het behalen van het theoretisch examen is 3 jaar geldig, dus wacht niet te lang met het afleggen van het praktijkexamen. 

Het theoretisch examen is geldig voor de 3 soorten motorrijbewijzen (A1, A2, A). Dit betekent dat je het niet opnieuw hoeft af te leggen als je van categorie wilt veranderen, op voorwaarde dat je de geldigheidsduur van 3 jaar niet overschrijdt.

Bijvoorbeeld: Hugo slaagde voor zijn theoretisch examen in 2021 en behaalde vervolgens zijn A1 rijbewijs. Hij wil in 2023 zijn A2 rijbewijs halen. Hij hoeft niet opnieuw het theoretisch examen af te leggen, want het blijft geldig tot 2024.

Hoe krijg je de AM rijbewijs?

In België bestaat de AM rijbewijs, waarmee jonge bestuurders mogen rijden met een bromfiets, scooter of lichte vierwieler waarvan de snelheid de 45km/u niet overschrijdt. 

Om toegang te krijgen tot het praktijkexamen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen.

Je moet minstens 16 jaar oud zijn en het theoretische examen hebben gehaald.

Daarnaast moet je 4 uur rijles hebben gevolgd bij een erkende rijschool. 

Voorbeeld: Guillaume is 17, hij kan de AM rijbewijs halen op voorwaarde dat hij het theoretische examen heeft gehaald en 4 uur rijles heeft gevolgd.

Het praktijkexamen voor de AM rijbewijs bestaat uit een proef op een afgesloten terrein, in die zin dat je niet op een openbare weg hoeft te rijden. 

Je moet opmerken dat als houder van een AM rijbewijs, je meerderjarig moet zijn om een passagier te vervoeren. 

Tip: Als je houder bent van een B (auto), A1, A2, A rijbewijs, hoef je de AM toelating niet te behalen. In feite wordt aangenomen dat je deze automatisch krijgt.

Hoe zit het met de A1, A2 en A rijbewijs?

De A1, A2 en A rijbewijzen laten je toe om met een motor te rijden waarvan het vermogen varieert afhankelijk van de categorie.

Inderdaad, de A1 rijbewijs geeft je toestemming om met een motor te rijden waarvan de cilinderinhoud de 25 cm³ niet overschrijdt en met een maximaal vermogen van 11 kW. 

De A2 rijbewijs opent de deuren voor motoren met een vermogen tot maximaal 35 kW. 

Terwijl de A rijbewijs je toegang geeft tot motoren met een vermogen van meer dan 35 kW.

Voorbeeld: Guillaume heeft een AM rijbewijs, dus hij mag niet met deze types motoren rijden.

Om deze rijbewijzen te halen, in tegenstelling tot de AM rijbewijs, moet je 2 proeven halen: de eerste op een privéterrein waar je bepaalde manoeuvres moet uitvoeren, en de tweede op de openbare weg. 

Voorbeeld: Tijdens de proef op het privéterrein zal je gevraagd worden slaloms te doen. Tijdens de proef op de openbare weg wordt beoordeeld of je bekwaam bent om op de openbare weg te rijden.

Hoe krijg je de A1 rijbewijs?

Je moet minstens 18 jaar oud zijn en het theoretische examen hebben gehaald.

Vervolgens heb je 2 mogelijkheden. 

Eerst kan je 9 uur rijles volgen bij een rijschool.

Dit geeft je toegang tot de proef op het privéterrein en als je slaagt, kan je een voorlopige toelating aanvragen die 1 jaar geldig is. 

Binnen deze termijn moet je de tweede proef op de openbare weg afleggen om je A1 rijbewijs te krijgen. 

De tweede mogelijkheid is om 12 uur rijles te volgen in een rijschool (3 uur meer) om tegelijkertijd de proef op het privéterrein en op de openbare weg te kunnen afleggen. 

Deze optie is sneller en geeft je direct toegang tot je definitieve rijbewijs als je slaagt voor de 2 proeven.

Voorbeeld: Guillaume is 18 jaar oud en wil de A1 rijbewijs halen. Hij kiest voor de snelle optie van 12 uur rijles. Hij slaagt voor de 2 proeven en krijgt zijn A1 rijbewijs. 

Tip: Als je je categorie B (auto) rijbewijs behaald hebt vóór 1 mei 2011, kan je een voertuig besturen dat overeenkomt met categorie A1. Als je je B rijbewijs na 1 mei 2011 hebt behaald, kun je met zo'n voertuig rijden nadat je 4 uur rijles hebt gevolgd in een rijschool. Daarna wordt een zogenaamde "372" code op je B rijbewijs ingeschreven en geeft je toestemming om een voertuig van categorie A1 te besturen.

Hoe krijg je de A2 en de A rijbewijzen ?

De voorbereiding voor deze 2 categorieën rijbewijzen is dezelfde als voor het A1 rijbewijs. 

Je moet 9 uur basisrijlessen volgen om toegang te krijgen tot het privéterreinproef.

Daarna kies je ofwel voor het vrije traject (voorlopig rijbewijs) dat je een termijn van 1 jaar geeft om het tweede examen af te leggen, ofwel volg je 3 extra uren rijles en kan je direct het openbare weg examen afleggen. 

Er is echter een variant met betrekking tot de toegangsvoorwaarden. 

Om het A2 rijbewijs te kunnen halen, moet je minstens 20 jaar oud zijn. Wat betreft het A rijbewijs, je moet minstens 24 jaar oud zijn. 

Als je echter al minstens 2 jaar in het bezit bent van het A1 rijbewijs, heb je de mogelijkheid om slechts 4 uur rijles in een rijschool te volgen om toegang te krijgen tot het A2 rijbewijs. 

Wat het A2 rijbewijs betreft, geldt hetzelfde, maar je moet in ieder geval minstens 22 jaar oud zijn. 

Voorbeeld: Guillaume is 22 jaar oud en heeft al 2 jaar zijn A2 rijbewijs. Hij kan zijn A rijbewijs halen, op voorwaarde dat hij 4 uur rijschool heeft gevolgd.

Is het mogelijk om zonder motorrijbewijs te rijden?

Je kan zonder rijbewijs rijden met een bromfiets waarvan de snelheid niet hoger is dan 25 km/u.

De enige voorwaarde is dat je minstens 16 jaar oud bent.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?