Ondernemingsnummer: een onmisbaar element voor uw bedrijf

In 2023 wil je een rechtspersoon oprichten in België? Wist je dat je een ondernemingsnummer moet verkrijgen om je nieuwe activiteit uit te oefenen? In dit artikel leggen we je uit welke stappen je moet ondernemen om dit nummer te verkrijgen en welke juridische regels van toepassing zijn.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Het ondernemingsnummer: wat is het? 

Het ondernemingsnummer is een unieke code, toegekend aan elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) in België. 

Het ondernemingsnummer is een unieke code, toegekend aan elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) in België. 

Dit nummer, bestaande uit 10 cijfers, bevat allerlei informatie over het bedrijf, zoals bijvoorbeeld de naam van de onderneming, het adres van de maatschappelijke zetel, de activiteiten, ... 

Zo hoef je niet elke keer opnieuw formaliteiten te vervullen om je te identificeren bij een instantie of een zakelijke partner. Deze gegevens zijn namelijk toegankelijk door dit nummer in te voeren in de KBO. 

Bijvoorbeeld: het ondernemingsnummer speelt min of meer dezelfde rol als het rijksregisternummer van een persoon. Het stelt de rechtspersoon of natuurlijke persoon in staat om zich te identificeren, net zoals het rijksregisternummer een Belgische burger identificeert.

Het is noodzakelijk om een ondernemingsnummer te verkrijgen voordat je je activiteiten start, anders riskeer je sancties. Daarom is het belangrijk om de regels in deze materie goed te kennen. 

Quelle est la différence avec le numéro de TVA ?

Il faut savoir que le numéro de TVA est composé du numéro d’entreprise précédé de “BE”. 

Bijvoorbeeld: Je ondernemingsnummer is: 0526374859. Je btw-nummer wordt dan: BE0526374859. 

De twee nummers lijken dus hetzelfde, maar hebben verschillende functies. 

De twee nummers lijken dus hetzelfde, maar hebben verschillende functies. 

De twee nummers lijken dus hetzelfde, maar hebben verschillende functies.

De twee nummers lijken dus hetzelfde, maar hebben verschillende functies. 

Zoals je wel hebt begrepen, is de Kruispuntbank van Ondernemingen het orgaan dat belast is met het toekennen van ondernemingsnummers in België.

Om dit identificatienummer te verkrijgen, verschillen de stappen echter naargelang het gaat om een rechtspersoon of een natuurlijke persoon. 

Om dit identificatienummer te verkrijgen, verschillen de stappen echter naargelang het gaat om een rechtspersoon of een natuurlijke persoon. 

Om dit identificatienummer te verkrijgen, verschillen de stappen echter naargelang het gaat om een rechtspersoon of een natuurlijke persoon. 

Bijvoorbeeld: Eloïse wil een vzw oprichten. Hiervoor moet ze de oprichtingsakte van de vzw neerleggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank. Een dossier wordt opgesteld en een ondernemingsnummer wordt aan haar toegekend. Vervolgens hoeft ze alleen nog maar dit nummer te activeren bij een erkend ondernemingsloket.

Als het gaat om een natuurlijke persoon, volstaat het om het verzoek rechtstreeks bij een erkend ondernemingsloket in te dienen. 

Bij de aanvraag is het belangrijk dat je bepaalde documenten bij je hebt, zoals je identiteitskaart, het nummer van je zakelijke bankrekening, een kopie van de oprichtingsakte van je rechtspersoon, ... 

Ten slotte, als je onderworpen bent aan de btw, moet je jouw ondernemingsnummer activeren als btw-nummer. 

Ten slotte, als je onderworpen bent aan de btw, moet je jouw ondernemingsnummer activeren als btw-nummer. 

Het erkende ondernemingsloket is de bevoorrechte gesprekspartner van bedrijven in België. 

Zoals je zult hebben gemerkt, moet je via hen je ondernemingsnummer verkrijgen of activeren. 

Om een erkend ondernemingsloket te vinden, kun je terecht op de website van de FOD Financiën. Daar vind je een lijst van loketten en kantoren die je kunt contacteren om je formaliteiten te vervullen.

Zoals je zult hebben gemerkt, moet je via hen je ondernemingsnummer verkrijgen of activeren. 

Zoals je zult hebben gemerkt, moet je via hen je ondernemingsnummer verkrijgen of activeren. 

Zoals je zult hebben gemerkt, moet je via hen je ondernemingsnummer verkrijgen of activeren. 

In 2023 bedragen deze kosten 101 euro. 

Bijvoorbeeld: Matthieu wil een bedrijf starten dat gespecialiseerd is in het produceren van koekjes. Voordat hij zijn activiteit kan starten, moet hij een ondernemingsnummer verkrijgen. Deze aanvraag is niet gratis en zal hem 101 euro kosten.

Bijvoorbeeld: Matthieu wil een bedrijf starten dat gespecialiseerd is in het produceren van koekjes. Voordat hij zijn activiteit kan starten, moet hij een ondernemingsnummer verkrijgen. Deze aanvraag is niet gratis en zal hem 101 euro kosten. 

Wanneer moet ik mijn ondernemingsnummer vermelden? 

Wanneer moet ik mijn ondernemingsnummer vermelden? 

Het moet daarom voorkomen in je communicatie en zakelijke documenten. 

Bijvoorbeeld: Je moet het vermelden op je facturen, je website, in je brieven, ... 

Welke sancties riskeer je als je geen ondernemingsnummer hebt? 

Als je niet bent ingeschreven bij de KBO of als je gegevens niet up-to-date zijn, riskeer je sancties. 

Dit kan een boete zijn. 

Je kunt ook belastingen verschuldigd zijn die je oorspronkelijk niet hoefde te betalen. Overheidsdiensten baseren zich namelijk op de gegevens die door de KBO worden doorgegeven om te weten welke belastingen of heffingen je moet betalen. 

Bijvoorbeeld: Als je dossier niet up-to-date is, kan het zijn dat je te veel belasting betaalt, of belastingen waar je eigenlijk niet toe verplicht was.

Er kunnen ook juridische problemen ontstaan. 

Bijvoorbeeld: Stel dat je een geschil hebt met een klant en je eist betaling van een onbetaalde factuur. Je actie zou onontvankelijk verklaard kunnen worden omdat je dossier bij de KBO niet in orde is. 

Als conclusie, voordat je een bedrijf opricht, is het belangrijk om je goed te informeren. Je kunt bijvoorbeeld advies vragen bij een advocaat of bij een erkend ondernemingsloket.

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

 

Een juridische vraag?