3 tips om uw ontslagbrief goed te schrijven

lettre de démission
Het is besloten, je gaat ontslag nemen om je droom na te jagen: een conceptwinkel voor Kebab-bibliotheek openen. Alles staat klaar, maar je beseft dat je niet weet wat je in je ontslagbrief moet schrijven. Geen paniek, we leggen je alles uit.

Een juridische vraag?

Inhoudsopgave

Hoe schrijf ik mijn ontslagbrief?

Je ontslagbrief moet verschillende elementen bevatten. Allereerst moet je je naam, voornaam, en je contactgegevens vermelden, zoals je zou doen voor elke andere brief.

Vervolgens, vergeet niet de plaats en de datum te vermelden waarop je de brief verzendt. Dit kan dienen als bewijs in geval van onenigheid over de berekening van je opzegtermijn.

Je moet vervolgens de contactgegevens van het bedrijf vermelden waar je ontslag wilt nemen. Dus je moet de naam en het volledige adres van het bedrijf opgeven.

Ten slotte, vergeet niet je handtekening toe te voegen aan het einde van de brief, na de beleefdheidsformules.

Wat moet mijn ontslagbrief bevatten?

Het lijkt misschien vanzelfsprekend, maar je ontslagbrief moet duidelijk je wens om het bedrijf of de dienst waarin je werkt te verlaten, aangeven.

Je ontslagbrief mag geen twijfel laten bestaan over je ontslag en je wens om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dit moet dus duidelijk worden aangegeven.

Voorbeeld: Je kunt deze wens uiten door te zeggen "ik informeer u hierbij over mijn besluit om ontslag te nemen, en dus het arbeidscontract dat ons bindt te verbreken."

Je hoeft de redenen die je tot ontslag aanzetten niet uit te leggen. Deze ontslagbrief dient als een geschreven getuigenis van je besluit om ontslag te nemen. Als je dat wilt, kun je deze redenen mondeling aan de ontvanger van deze brief meedelen.

Je moet vervolgens de opzegtermijn aangeven en vanaf welke datum deze termijn zal beginnen te lopen.

Goed om te weten: De opzegtermijn begint niet noodzakelijkerwijs te lopen vanaf de datum van verzending van de brief. Het is dus noodzakelijk om in de brief de datum te vermelden waarop deze termijn begint.

Hoe weet ik welke opzegtermijn ik moet vermelden in mijn ontslagbrief?

De berekening van de opzegtermijn wordt in België bij wet vastgesteld. Er zijn twee verschillende methoden. Om te weten welke van toepassing is op je contract, hangt het af of het is begonnen na 1 januari 2014, of eerder.

Deze termijn varieert vervolgens volgens verschillende criteria: je anciënniteit, je jaarlijkse bruto salarisniveau, of je werkt als werknemer of arbeider, in de publieke sector of in de private sector.

Voor meer details om je opzegtermijn te bepalen, kun je ons artikel over de opzegging van ontslag raadplegen.

Eens de opzegtermijn berekend is, hoef je deze alleen nog maar in je brief aan te geven, samen met de datum waarop deze begint te lopen.

Voorbeeld: Je kunt aangeven: "De opzegtermijn voor mijn ontslag is 4 weken, en zal ingaan op 01/10/2022."

Heb je vragen?

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om binnen 24 uur een consult te reserveren met een advocaat vanaf € 29. Vul daarvoor gewoon dit formulier in op onze homepage.

Je kunt ook al uw vragen stellen aan Mylittlelawyer, een kunstmatige intelligentie die gespecialiseerd is in Belgisch recht en die we hebben ontworpen zodat je binnen enkele seconden gratis antwoorden op je juridische vragen kunt krijgen!

Een juridische vraag?